ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2562     /  {1}    2    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  8 ตุลาคม 2562
10:00 - 12:00206131-2 Chinese Reading I : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  10 ตุลาคม 2562
13:00 - 15:00833200-2 Introduction to Political Science : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  12 ตุลาคม 2562
08:00 - 11:00214181-1 Mathematical Economics 1 : 3 (2-2-5) 1-2
13:00 - 16:00214241-2 Money and Banking : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  14 ตุลาคม 2562
08:00 - 12:00651401-2 Laboratory Result Interpretation and Clinical Correlation : 2 (1-3-3) 1
09:00 - 12:00303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 2
 305231-2 Applied Probability for Computer Engineering : 3 (2-2-5) 1-2
13:00 - 16:00300302-1 Communicative English for Professional Purposes : 3 (2-2-5) 3-3,6-6
 305382-3 Computer Architecture and Organization : 3 (2-3-5) 1
 305387-1 Computer Architecture and Organization : 3 (2-2-5) 1
17:00 - 20:00303463-3 Computer Aided in Power System Analysis : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  15 ตุลาคม 2562
08:00 - 10:00407312-4 Medical Parasitology : 3 (2-3-5) 1
08:00 - 10:30808401-1 Law and Professional Ethics for Finance : 2 (2-0-4) 1
08:00 - 11:00104214-3 Field Techniques and Surveying : 3 (2-2-5) 1
 107309-2 Marketing, Agricultural Finance and Co-operatives : 3 (2-3-5) 1
 108312-1 Laboratory of Food Process and Engineering : 1 (0-3-1) 1-2
 108342-1 Fishery Product Technology : 3 (2-3-5) 1
 214111-3 Microeconomics I : 3 (2-2-5) 1-2
 219101-3 Elementary French I : 3 (2-2-5) 1-2
 219411-3 French-Thai Translation : 3 (2-2-5) 1
 222102-4 Business and Professional Law : 3 (3-0-6) 1
 222104-1 Business and Professional Law : 3 (3-0-6) 1
 230303-2 Family Law : 3 (2-2-5) 1
 231271-1 Data Structures and Algorithms : 3 (2-2-5) 1
 252111-3 Introductory Mathematics : 4 (4-0-8) 1
 252111-4 Fundamental Calculus : 4 (4-0-8) 1-12
 252400-1 Mathematics Project : 3 (2-2-5) 1
 256327-1 Organic Compounds and Real-Life Applications : 3 (3-0-6) 1
 256343-4 Physical Chemistry and Applications : 4 (3-3-7) 1-3
 256447-3 Polymer Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256453-3 Application of Analytical Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 258323-2 Plant Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 258333-4 Animal Behavior : 3 (2-3-5) 1
 258341-4 Genetics and Evolution : 3 (2-3-5) 1-2
 258344-2 Evolution : 3 (3-0-6) 1
 258354-1 Tropical Ecology : 3 (2-3-5) 1
 258435-3 Apiculture : 3 (2-3-5) 2
 273100-1 History and Development of Computer Technology : 1 (1-0-2) 1
 412211-3 Microbiology and Parasitology : 4 (3-3-7) 1
 412212-1 Basic Microbiology and Parasitology : 3 (2-3-5) 1-2
09:00 - 11:00001211-1 Fundamental English : 3 (2-2-5) 901-903
 157331-3 Natural Products for Health and Beauty I : 2 (2-0-4) 1
 205232-3 English Conversation : 3 (2-2-5) 3
 205333-2 Conversation and Discussion : 3 (2-2-5) 2
 262323-2 Computer Programming for Applied Physics I : 3 (2-3-5) 1
 266412-1 Forensic Microbiology : 3 (1-6-5) 1
 273100-1 History and Development of Computer Technology : 1 (1-0-2) 2
 601321-3 Occlusions I : 1 (1-0-2) 1
 601524-1 Occlusion IV : 2 (1-3-3) 1
 814101-1 Writing for Communication : 3 (2-2-5) 1-3
 835111-3 Physiological Psychology : 3 (3-0-6) 1
 835231-3 Introduction to Counseling Psychology : 3 (2-2-5) 1
 900311-2 Korean I : 3 (2-2-5) 901
 900314-2 Korean IV : 3 (2-2-5) 901
 900321-2 Chinese I : 3 (2-2-5) 901
 900331-2 Japanese I : 3 (2-2-5) 901
 900391-2 Thai I : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30902372-2 Employment Laws and Industrial Relations : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00157202-2 Applied Physical Chemistry for Cosmetic Sciences : 3 (3-0-6) 1
 157202-3 Physical Chemistry for Application in Cosmetic Sciences and Natural Products : 3 (3-0-6) 1
 199401-2 Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy II : 3 (3-0-6) 1
 207231-3 Japanese Reading and Writing 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 214221-3 Economics of Agriculture : 3 (3-0-6) 1
 222402-2 Financial Reporting And Statement Analysis : 3 (2-2-5) 1
 222402-3 Financial Reporting And Statement Analysis : 3 (3-0-6) 1-2
 224122-1 Introduction to Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 224251-2 Special Interest Tourism : 3 (2-2-5) 2
 231260-1 Business Information System : 3 (2-2-5) 1
 301303-2 Engineering Statistics : 3 (3-0-6) 1-1,3-5
 301437-2 System Engineering : 3 (3-0-6) 1
 302232-2 Thermodynamics I : 3 (3-0-6) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 1-2,7-7
 305391-3 Special Topic in Computer Engineering : 3 (2-2-5) 1
 307431-2 Hazardous Waste Management : 3 (3-0-6) 1
 554331-3 Water and Wastewater Analysis : 3 (1-4-4) 1
 601462-2 Periodontology II : 2 (2-0-4) 1
 652451-1 Professional Administration : 3 (3-0-6) 1
 701123-2 Architectural Drawing : 3 (1-4-4) 1
 701213-3 History of Thai and Southeast Asian Architecture : 3 (3-0-6) 1
 701326-2 History of Thai Architecture : 3 (3-0-6) 1
 830361-2 Meditation for Life Development : 3 (2-2-5) 1
 834313-1 Application of Social Sciences Concepts in History : 3 (2-2-5) 1
 835354-2 Psychotherapy : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00231461-12 Enterprise Systems : 3 (2-2-5) 1
 307101-1 Introduction to Environmental Engineering Profession : 1 (0-3-1) 1
11:00 - 13:00808304-2 Financial Risk Analysis and Risk Management : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 13:30255300-1 Communicative English for Academic Analysis in Statistics : 1 (0-2-1) 1
11:30 - 14:30122231-2 Breeding and Nursing of Aquatic Animals : 3 (2-3-5) 1
 252281-1 Introduction to Financial Mathematics : 3 (2-2-5) 1
 254363-3 Computer Network and Data Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 254451-2 Software Engineering : 3 (2-2-5) 1
 256221-5 Organic Chemistry 1 : 4 (3-3-7) 1-7
 258423-3 Orchid Biology : 3 (2-3-5) 1
 261105-2 Medical Physics : 2 (2-0-4) 1
 261212-2 Quantum Mechanics I : 3 (3-0-6) 1-2
 262211-3 Analog Electronic Circuits : 3 (2-2-5) 1
 273372-2 Server Side Web Programming : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00201111-4 Development of Thai Music Notation : 3 (3-0-6) 1
 201461-2 Thai Music Skill (Piphat) VII : 3 (2-2-5) 1
 205121-2 Basic Writing : 3 (3-0-6) 3
 205232-3 English Conversation : 3 (2-2-5) 2
 205333-2 Conversation and Discussion : 3 (2-2-5) 3
 218361-2 History of Myanmar : 3 (2-2-5) 1
 221201-5 Korean Language III : 3 (2-2-5) 1
 833100-2 Writing and Inquiry in Political Science : 3 (2-2-5) 5
12:00 - 15:00208301-3 Thai Linguistic : 3 (2-2-5) 1-2
 219311-3 Introduction to French Translation : 3 (2-2-5) 1
 230102-2 Introduction to Public Law : 3 (3-0-6) 1
 258101-2 Introductory Biology : 4 (3-3-7) 1-5,7-9
 258101-3 Introductory Biology : 3 (3-0-6) 1-3
 411100-1 Medical Biochemistry : 4 (3-3-7) 1
 412311-2 Medical Microbiology I : 3 (2-3-5) 1
 551327-1 Biostatistics for Environmental Health and Occupational Health : 2 (1-2-3) 1
 552121-3 Medical Botany : 3 (2-3-5) 1
12:00 - 17:00401218-3 Basic Anatomy : 3 (2-3-5) 1-3
12:30 - 14:30808313-3 Financial Technology : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00107335-1 Selected Topics in Agricultural Science : 3 (2-3-5) 2
 213342-4 Business Research : 3 (2-2-5) 1-2
 701123-2 Architectural Drawing : 3 (1-4-4) 1
 814201-1 Ethics and Legal for Communication : 3 (2-2-5) 1-3
 904331-2 Reading in Business and Discussion : 3 (2-2-5) 901
 905315-1 Business Negotiation : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00213102-2 Principles of Management and Organizational Behavior : 3 (3-0-6) 1
 214310-2 Introduction to Game Theory : 3 (3-0-6) 1
 222302-4 Internal Audit and Internal Control : 3 (3-0-6) 1
 224427-1 Strategic Management in Tourism Businesses : 3 (3-0-6) 1
 231363-3 Motion Graphics Design : 3 (2-2-5) 1
 266311-3 Microbial Genetics : 3 (2-3-5) 1
 301496-4 Selected Topics in Industrial Engineering : 3 (3-0-6) 1
 302111-2 Engineering Mechanics I : 3 (3-0-6) 1-2
 302313-2 Mechanics of Machinery : 3 (3-0-6) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 1
 303313-3 Electromagnetic Fields and Waves I : 3 (3-0-6) 1
 303388-2 Digital Communication : 3 (3-0-6) 1
 304315-2 Reinforced Concrete Design : 4 (3-3-7) 1
 304344-3 Principle of Hydrology : 3 (3-0-6) 1
 305221-4 Introduction to Digital Logic : 2 (1-3-5) 1
 305341-2 Computer Networks : 3 (2-2-5) 1
 312303-2 Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design : 3 (3-0-6) 1
 552385-2 Health Foods and Products : 3 (2-2-5) 1
 554457-2 Environmental Monitoring : 2 (1-2-3) 1
 601564-1 Periodontology IV : 2 (2-0) 1
 601564-2 Periodontology IV : 2 (2-0-4) 1
 652433-2 Respiratory Therapy : 2 (1-2-3) 1
 701316-1 Architectural Design Concept, Philosophy and Theory : 3 (3-0-6) 1
 814311-1 Writing for Fiction : 3 (2-2-5) 1-2
 830100-2 Basic Concepts on Society and Culture : 3 (3-0-6) 1-2
14:00 - 17:00207341-3 Language and Japanese Culture : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 16:00230460-3 Telecommunication Law : 2 (2-0-4) 1
15:00 - 16:30366305-1 Learning Measurement and Assessment : 3 (2-2-5) 1-1,6-6,8-8
15:00 - 17:00201221-4 Thai Music Skills (Voice) 3 : 3 (2-2-5) 1
 205232-3 English Conversation : 3 (2-2-5) 1
 205312-4 Analytical and Critical Reading : 3 (2-2-5) 1-3
 221331-2 Korean Conversation IV : 3 (2-2-5) 1
 782114-1 Lao for Communication and Culture : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00107302-1 Introduction to Weed Science : 3 (2-3-5) 1-2
 256466-2 Introduction to Material Science : 3 (2-2-5) 1
 256471-3 Environmental Chemistry and Safety : 3 (2-2-5) 1
 261101-3 Physics I : 4 (3-2-7) 1-22
17:00 - 20:00303352-3 Control Systems : 3 (3-0-6) 2
 304445-2 Hydraulic Engineering : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  16 ตุลาคม 2562
08:00 - 10:00601537-1 Dentomaxillofacial Radiology III : 1 (1-0-2) 1
08:00 - 11:00214110-3 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 1-2
 221201-4 Korean III : 3 (2-2-5) 1
 222201-3 Intermediate Accounting I : 3 (2-2-5) 1-2
 230407-2 Legal Philosophy : 3 (3-0-6) 1
 252182-2 Calculus I : 3 (3-0-6) 1-7
 252311-4 Advanced Calculus : 3 (2-2-5) 1-2
 254276-2 Discrete Mathematics for Computer Science : 3 (2-2-5) 1
 256103-3 Introductory Chemistry : 4 (3-3-7) 1-4,6-7,9-25
 258461-3 Biological Techniques : 3 (2-3-5) 1
 261001-1 Communicative English for Specific Purposes in Physics : 1 (0-2-1) 1
 261107-1 Principle of Physics I : 4 (3-2-7) 1-2
 262001-1 Communicative English for Specific Purposes in Applied Physics : 1 (0-2-1) 1
 266201-2 General Microbiology : 4 (3-3-7) 1
 411211-2 Basic Medical Biochemistry I : 3 (2-3-5) 1
 411222-2 Basic Biochemistry : 3 (2-3-5) 1-2
 551328-1 Environmental Health and Occupational Health Research : 2 (1-2-3) 2
 552181-3 Ancient Languages in Thai Traditional Scriptures : 3 (2-3-5) 1
 785201-1 Intermediate Spanish I : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00001213-1 English for Academic Purposes : 3 (2-2-5) 901-902
 201321-2 Thai Music Skill (Voice) V : 3 (2-2-5) 1
 201331-2 Thai Music Ensemble V : 1 (0-2-1) 1
 205121-3 Basic Writing : 3 (2-2-5) 1-4
 207201-2 Japanese III : 3 (2-2-5) 1
 208112-2 Academic Reading : 3 (2-2-5) 1-3,5-5
 218110-3 Myanmar Phonetics and Pronunciation : 3 (2-2-5) 1
 219121-4 French Listening and Speaking I : 2 (1-2-3) 1
 224213-2 Introduction to Laws and Tourism Laws : 3 (2-2-5) 1
 229202-1 Indonesian Reading I : 3 (2-2-5) 1-2
 258344-1 Laboratory in Genetics : 1 (0-3-1) 1-2
 551362-1 Medicine Utilization in Public Health : 3 (2-2-5) 1
 778311-2 Vietnamese Conversation : 3 (2-2-5) 1
 782113-1 Lao Language and Culture : 3 (2-2-5) 1
 784103-2 Western Philosophy : 3 (3-0-6) 1
 900313-1 Korean III : 3 (2-2) 901
 900323-2 Chinese III : 3 (2-2-5) 901
 900333-2 Japanese III : 3 (2-2-5) 901
 900393-2 Thai III : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00157203-3 Cosmetics and Natural Product Formulation I : 3 (2-3-5) 1
 157411-2 Cosmetic Product Development : 3 (2-3-5) 1
 214332-3 Business Economics : 3 (3-0-6) 1
 231352-3 Innovation Management : 3 (2-2-5) 1
 266301-3 Mycology : 3 (2-3-5) 1
 266497-3 Seminar : 1 (0-2-1) 1
 301201-1 Thermofluids : 3 (3-0-6) 1
 302439-2 Design of Piping Systems : 3 (3-0-6) 1
 303426-3 Electrical System Design : 3 (3-0-6) 1
 304211-2 Mechanics of Materials I : 3 (3-0-6) 1
 304351-2 Soil Mechanics : 3 (3-0-6) 1
 305453-4 Artificial Intelligence : 3 (2-3-5) 1
 307302-3 Biology for Environmental Engineering : 3 (2-3-5) 1
 309312-3 Mechanical Behavior of Materials : 3 (3-0-6) 1
 312401-2 Safety in Chemical Industries : 3 (3-0-6) 1
 401311-3 Basic laboratory techniques in Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 554449-2 Environmental Toxicology : 3 (3-0-6) 1
 601432-4 Oral Diagnosis II : 1 (1-0-2) 1
 652351-3 Principle of Cardiopulmonary Bypass I : 3 (2-3-5) 1
 701438-1 Environmental Engineering and Ecological System : 3 (3-0-6) 1
 814336-1 Digital Media Archive Management : 3 (2-2-5) 1
 830389-1 Ethnicity and Development : 3 (3-0-6) 1
 833101-2 Introduction to Politics and Government : 3 (3-0-6) 1
 834223-1 Contemporary Thai History : 3 (2-2-5) 1
 834327-1 Thai Economic and Social History : 3 (2-2-5) 1
 909104-1 Introduction to Business : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00224430-1 English for Tourism Personnel : 3 (2-2-5) 1
 231130-3 Business Computing Fundamentals : 3 (2-2-5) 1
 701131-3 Basic Building Construction System and Material : 3 (1-4-4) 1
 701234-1 Construction and Building System II : 3 (2-3-5) 1
10:01 - 12:00601534-4 Oral Diagnosis III : 1 (1-0-2) 1
11:00 - 13:00808331-2 Fundamental Principles of Insurance : 3 (3-0-6) 1
 808341-1 Fundamental Principles of Insurance : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 14:30108101-2 General Food Science : 1 (0-2-1) 1
 252211-5 Ordinary Differential Equations : 3 (2-2-5) 1
 254382-2 Data Mining Techniques : 3 (2-2-5) 1
 256200-1 Communicative English for Specific Purposes in Chemistry : 1 (0-2-1) 1-2
 256326-4 Organic Chemistry III : 2 (2-0-4) 1
 258212-3 Cell Biology : 4 (4-0-8) 1
 258261-3 General Genetics : 2 (2-0-4) 1
 258302-1 General Physiology : 4 (4-0-8) 1
 261106-1 Physics of Health Science : 2 (2-0-4) 1
 261231-3 Waves and Vibrations : 3 (3-0-6) 1
 261342-4 Electromagnetism II : 3 (3-0-6) 1
 262251-2 Introductory Heat Transfer : 3 (3-0-6) 1-2
 262436-1 Digital Filter Design : 3 (2-2-5) 1
 273276-1 Discrete Mathematics for Information Technology : 3 (2-2-5) 1-3
 273373-1 Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 3-4
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 3-7,9-11,14-37,39-46
 205252-1 Introduction to English Prose : 3 (3-0-6) 1-3
 218241-4 Myanmar Reading II : 3 (2-2-5) 1-2
 830218-1 Process and Techniques for Developmental Work : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00206111-6 Chinese I : 3 (2-2-5) 1-2
 551318-1 Occupational Health and Safety : 3 (2-2-5) 1
 551355-2 Public Health Nutrition : 2 (1-2-3) 1-2
 552387-1 Holistic Health Care : 3 (2-2-5) 1
 557422-2 Industrial Hygiene Sampling and Analysis : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 17:00221231-4 Korean Conversation III : 3 (2-2-5) 1-2
 402331-1 Surgical Pathology 1 : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 15:00001200-2 Thai Language Skills for Foreign Students : 3 (2-2-5) 901
 001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 901-902
 208111-3 Public Speaking : 3 (2-2-5) 4
 231130-3 Business Computing Fundamentals : 3 (2-2-5) 2
 405313-2 General Pathology : 3 (2-3-5) 1
 601491-1 Research Methodology : 2 (2-0-4) 1
 651405-2 Professional Law of Medical Technology and Ethics : 1 (1-0-2) 1
 701464-2 Real Estate Development : 3 (1-4-4) 1
 901450-2 Travel Agency and Tour-Operator Management : 3 (2-2-5) 901
 902163-1 English for Human Resource Presentation : 1 (1-0-2) 901
13:00 - 16:00107337-1 Nursery Management : 3 (2-3-5) 1
 157203-3 Cosmetics and Natural Product Formulation I : 3 (2-3-5) 1
 199453-2 Applied Pharmacotherapeutics II : 5 (3-6-9) 1
 222403-2 Seminar in Financial Accounting : 3 (3-0-6) 1
 222431-2 Seminar in Financial Accounting : 3 (3-0-6) 1
 224214-2 Global Culture for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 231340-3 Information Systems Security : 3 (2-2-5) 1
 231375-3 Multimedia Technology in Business : 3 (2-2-5) 1
 266351-2 Immunology : 3 (2-3-5) 1
 301100-1 Basic Tool and Machine Workshops : 1 (0-3-1) 1-2
 301438-2 Value Engineering : 3 (3-0-6) 1
 302321-2 Mechanics of Solids : 3 (3-0-6) 1
 302446-2 Thermal System Design : 3 (3-0-6) 1
 303262-2 Digital Circuit and Logic Design : 3 (2-2-5) 1-2
 303438-1 Industrial Motor Control : 3 (3-0-6) 1
 304213-2 Mechanics of Materials II : 3 (3-0-6) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 5-6
 309421-3 Selected Topics in Materials Engineering : 3 (2-2-5) 1
 312373-1 Unit Operation Laboratory I : 1 (0-3-1) 1-2
 834262-1 History of Modern Europe : 3 (2-2-5) 1
 835359-2 Art Therapy : 3 (2-2-5) 1
 904311-1 Introduction to Linguistics : 3 (3-0-6) 901
14:00 - 17:00201112-3 History of Thai Music : 3 (3-0-6) 1
 205361-2 Basic Translation : 3 (3-0-6) 1
 206111-6 Chinese I : 3 (2-2-5) 3
 206221-5 Chinese Listening and Speaking III : 3 (2-2-5) 1-3
 207201-3 Japanese 3 : 3 (2-2-5) 1-2
 209113-1 Word and Grammatical System : 3 (2-2-5) 1
 219211-1 French Reading and Writing II : 3 (2-2-5) 1
 224232-2 Principles of Hotel Management : 3 (2-2-5) 1
 814200-1 Audio and Visual Production : 3 (2-2-5) 1-3
14:30 - 17:00230200-3 Obligations Law : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00208231-3 Literature and Society : 3 (2-2-5) 1-2
 208232-2 Social Literature : 3 (2-2-5) 3
 213102-2 Principles of Management and Organizational Behavior : 3 (3-0-6) 2-4
 213336-1 Digital Marketing : 3 (2-2-5) 1
 214282-2 Statistics for Economists : 3 (2-2-5) 1-2
 218141-2 Myanmar Reading I : 3 (2-2-5) 1
 261107-1 Principle of Physics I : 4 (3-2-7) 1-2
 808201-2 Information Technology for Finance : 2 (1-2-3) 1-2
 814100-1 Concept and Theory of Communication : 3 (2-2-5) 1
 833329-2 Contemporary East Asia : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00108346-1 Fat and Oil Technology : 3 (2-3-5) 1
 255329-1 Statistical Quality Control : 3 (2-2-5) 1
 256105-2 Chemistry for Health Science : 4 (3-3-7) 1-2
 256106-2 General and Organic Chemistry : 4 (3-3-7) 1-18
 วันที่  17 ตุลาคม 2562
08:00 - 11:00108321-1 Chemistry of Food and Agricultural Products : 3 (2-3-5) 1-2
 118301-1 Atmospheric Science : 3 (2-2-5) 1
 213270-1 Operations Management : 3 (2-2-5) 1
 230100-2 Civil Law : General Principles : 3 (3-0-6) 1-3
 252113-1 Mathematics for Science : 3 (3-0-6) 1-5
 252223-2 Theory of Numbers I : 3 (2-2-5) 1-4
 255112-1 Principles of Statistics : 3 (2-2-5) 1
 255121-1 Statistical Analysis : 3 (2-2-5) 1-5
 256201-1 Communicative English for Academic Analysis in Chemistry : 1 (0-2-1) 1-2
 258100-1 History and Development of Biology : 1 (1-0-2) 1-2
 258336-3 Zoogeography : 3 (2-3-5) 1
 258363-1 Scientific Illustration : 3 (1-4-4) 1
 258366-1 Plant Tissue Culture : 3 (2-3-5) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-13
 261201-3 Scientific Methods in Physics : 1 (1-0-2) 1-2
 262201-2 Methods of Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 413200-3 Basic Physiology : 3 (2-3-5) 1-3
 557424-2 Workplace Risk Assessment and Management : 3 (2-2-5) 1
 778201-2 Vietnamese I : 3 (2-2-5) 1-4
08:30 - 11:30206301-3 Introduction to China : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 10:00266202-1 Scientific illustrations in Microbiology and Parasitology : 3 (1-6-5) 1
 402325-1 Autopsy Pathology Techniques : 2 (1-2-3) 1
09:00 - 11:00199341-2 Principle of Public Health : 2 (1-2-3) 1
 201121-2 Thai Music Skills (Voice) 1 : 3 (2-2-5) 1
 205477-1 English for Mass Communication : 3 (3-0-6) 1
 218362-2 Myanmar Society, Culture and Environment : 3 (2-2-5) 1
 219361-2 France Today : 2 (1-2-3) 1
 221321-3 Korean Writing I : 3 (2-2-5) 1
 258424-3 Aquatic Plants : 3 (2-3-5) 1
 258429-2 Aquatic Plant : 3 (2-3-5) 1
 833310-1 Civil Law and Commercial Law for Political Scientists : 3 (3-0-6) 1
 835121-1 General Psychology : 3 (3-0-6) 1
 835241-2 Industrial Psychology : 3 (3-0-6) 1
 835329-1 Community Psychology : 3 (2-2-5) 1
 835346-1 Psychology in Organizational Development : 3 (3-0-6) 1
 902339-1 Concepts in Human Resource Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30902338-1 Project Management for HRM : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00205499-3 Undergraduate Thesis : 6 (0-18-9) 1-37
 207463-1 Japanese Interpretation II : 3 (2-2-5) 1
 208431-3 Folklore in Thai Language and Literature : 3 (2-2-5) 1-2
 222200-2 Managerial Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 222333-1 Accounting for Specific Enterprises : 3 (3-0-6) 1
 224318-1 Information Technology and Innovation for Tourism and Hospitality Management : 3 (2-2-5) 1
 234131-3 Theory of Western Music 1 : 3 (2-2-5) 1
 301313-2 Quality Control : 3 (3-0-6) 1-2
 302424-1 Automatic Control Engineering : 3 (3-0-6) 1
 303211-3 Electrical Circuit Analysis I : 3 (3-0-6) 1
 303352-3 Control Systems : 3 (3-0-6) 1
 303492-4 Special Topics in Electrical Engineering II : 3 (2-2-5) 2
 305100-1 Introduction to Computer Engineering Profession : 1 (0-3-1) 1
 305365-2 Database : 3 (2-2-5) 1
 312271-1 Basic Chemistry Laboratory for Chemical Engineering : 1 (0-3-1) 1-2
 312404-1 Chemical Engineering Processes : 3 (3-0-6) 1
 401206-1 Human Gross Anatomy II : 3 (2-3-5) 1
 551316-3 Basic Epidemiology : 3 (2-2-5) 1-2
 552182-2 Thai Traditional Ways of Living and Health : 3 (3-0-6) 1
 554211-3 Environmental Health Community Sanitation and Appropriate Technology : 3 (2-2-5) 1
 601385-3 Removable Denture : 3 (3-0-6) 1
 601434-4 Dentomaxillofacial Radiology II : 1 (1-0-2) 1
 601511-1 Health Administration : 1 (1-0-2) 1
 701418-1 Architectural Design for Sustainability III : 4 (1-6-5) 1
 814347-1 Advance Creative Photography : 3 (2-2-5) 1
 834211-2 Approaches and Contemporary Academic Writing in History : 3 (2-2-5) 1-3
 904211-2 Introduction to English Sound System : 3 (2-2-5) 901
 909206-1 Principles of Accounting : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00231355-1 Business Analysis : 3 (2-2-5) 1
 307321-3 Environmental Unit Operations and Processes : 3 (3-0-6) 1
 814202-1 Communication for Persuasion : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30104224-1 Geographic Data-Based Management System : 3 (2-2-5) 1
 108401-2 LogisticsandSupply ChainManagement : 3 (3-0-6) 1
 122111-2 General Fishery : 3 (2-3-5) 1
 254261-5 Computer Architecture : 3 (2-2-5) 1
 254374-4 Object-Oriented Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1
 254374-5 System Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1
 255282-1 Statistical Programming : 3 (2-2-5) 1
 255321-2 Regression Analysis : 3 (2-2-5) 1
 256101-4 Principle of Chemistry : 4 (3-3-7) 1-5,7-24
 258343-1 Principles of Genetics : 3 (3-0-6) 1
 261343-1 Electricity and Electronic Devices : 3 (2-2-5) 1-2
 262252-2 Energy Technology : 3 (3-0-6) 2
 273453-3 Decision Support Systems : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00205371-3 Business English I : 3 (3-0-6) 1-4
 205371-5 Business English : 3 (2-2-5) 1
 208113-1 The Art of Creative Writing : 3 (2-2-5) 1-3
 208321-3 Development of Literary Works : 3 (2-2-5) 1-2
 221131-1 Korean Conversation I : 3 (2-2-5) 1-2
 830213-1 The Evolution of Development Studies : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:30230430-3 Administrative Court and Procedure : 2 (2-0-4) 1
12:00 - 15:00219421-3 Conversation and Discussion II : 2 (1-2-3) 1
 230302-2 Partnerships and Company Law : 3 (2-2-5) 1
 412316-3 General Medical Parasitology : 2 (2-0-4) 1
 551253-1 Family and Reproductive Health : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 17:00201331-2 Thai Music Ensemble V : 1 (0-2-1) 2
12:30 - 14:30213130-1 Principles of Marketing : 3 (3-0-6) 2-5
13:00 - 14:00205499-3 Undergraduate Thesis : 6 (0-18-9) 1-37
13:00 - 15:00231362-3 Infographics Design : 3 (2-2-5) 1
 415300-1 Basic Forensic Science : 3 (2-3-5) 1
 901101-2 Psychology for Service Industry : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 901-902
 157303-2 Cosmetic Formulation III : 3 (2-3-5) 1
 157303-3 Cosmetics and Natural Products Formulation III : 3 (2-3-5) 1
 201233-5 Music and Song in Lower Northern of Thai Culture : 3 (2-2-5) 1
 214251-3 Thai Economy, Local Economy and Current Economic Issue : 3 (3-0-6) 1
 214353-2 Project Analysis : 3 (2-2-5) 1
 222203-2 Taxation I : 3 (2-2-5) 1-2
 222411-2 Strategic Cost Management : 3 (3-0-6) 1
 224111-2 Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 2
 224262-1 Introduction to Airline Business : 3 (2-2-5) 1
 231363-2 Strategic Information Systems : 3 (2-2-5) 1
 301416-2 Production Planning and Control : 3 (3-0-6) 1
 302335-2 Heat Transfer : 3 (3-0-6) 1
 303342-5 Engineering Electronics : 3 (3-0-6) 1
 304453-4 Foundation Engineering : 3 (2-3-5) 1
 307444-2 Appropriate Environmental Technology : 3 (3-0-6) 1
 554441-2 Environmental and Health Impact Assessment : 3 (2-2-5) 1
 652438-1 Principle of Cardiopulmonary Bypass II : 3 (2-3-5) 1
 654313-1 Basic Medical Sciences for Physical Therapy : 2 (2-0-4) 1
 814322-1 Media Production for Corporate communication : 3 (2-2-5) 1
 905318-1 International Logistics Management : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 17:30701418-1 Architectural Design for Sustainability III : 4 (1-6-5) 1
14:00 - 15:00601221-1 Professional Development : 1 (1-0-2) 1
14:00 - 15:50651371-2 Communicative English for Health Science II : 1 (0-2-1) 1
14:00 - 16:00814203-1 Glocal Communication and Current Issue : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00206214-1 Basic Chinese I : 3 (2-2-5) 1
 221281-1 Beginning Korean Language I : 3 (2-2-5) 1
 221481-1 Korean Translation II : 3 (2-2-5) 1
 234363-1 Music Arrangement : 3 (2-2-5) 1
 785101-1 Elementary Spanish I : 3 (2-2-5) 1
 808314-2 Financial Statement Analysis : 3 (2-2-5) 1
 808324-1 Fixed-Income Securities Analysis and Valuation : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00205141-2 English Grammar : 3 (3-0-6) 1-4
 207101-4 Japanese 1 : 3 (2-2-5) 3
 208232-2 Social Literature : 3 (2-2-5) 1-2
 209111-2 Foundations of Linguistics : 3 (2-2-5) 1
 213130-1 Principles of Marketing : 3 (3-0-6) 1
 213260-1 Human Capital Management : 3 (3-0-6) 1-2
 218101-2 Myanmar I : 3 (2-2-5) 3
 219101-4 French I : 3 (2-2-5) 3
 229101-2 Indonesian I : 3 (2-2-5) 1-3
 782111-1 Introduction to Lao : 3 (2-2-5) 1
 784101-2 Introduction to Philosophy : 3 (3-0-6) 1
 834242-1 History of Modern Southeast Asia : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00107301-1 Introduction to Entomology : 3 (2-3-5) 1-2
 121312-1 Principle of Animal Breeding : 3 (2-3-5) 1
 252284-3 Calculus III : 3 (3-0-6) 1-6
 255111-3 Biostatistics : 3 (3-0-6) 1
 255111-4 Biostatistics : 3 (2-2-5) 1-5
 วันที่  18 ตุลาคม 2562
08:00 - 11:00108381-1 Principles of Food Microbiology : 4 (3-3-7) 1-2
 214131-1 Fundamental to Economic Business and Accounting : 2 (2-0-4) 1
 219231-5 Conversation and Discussion I : 2 (1-2-3) 1
 222304-2 Advanced Accounting I : 3 (2-2-5) 1-2
 222306-2 Accounting Information Systems : 3 (2-2-5) 1-2
 222401-3 Advanced Accounting II : 3 (2-2-5) 1-2
 252112-3 Calculus : 4 (4-0-8) 1
 252401-1 Fundamental Mathematics for Teacher : 3 (2-2-5) 1
 254271-3 Fundamentals of Programming : 3 (2-2-5) 1-5
 256121-4 Organic Chemistry : 5 (4-3-9) 1-2
 258122-1 Botany : 3 (2-3-5) 1-4
 258361-5 Practice and Instrumentation in Biology : 2 (1-3-3) 1-4
 261211-4 Mechanics I : 3 (3-0-6) 1-2
 261357-1 Computer Simulation in Biophysics : 3 (3-0-6) 1
 262202-3 Mechanics for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 273251-2 Data Structures and Algorithms for Information Technology : 3 (2-2-5) 1
 273382-3 Multimedia and Web Technology : 3 (2-2-5) 1
 273488-1 Digital Image Processing : 3 (2-2-5) 1
 557421-2 Occupational Health and Safety Management : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 12:00214381-5 Introduction to Econometrics : 3 (2-2-5) 1
08:30 - 11:00230201-3 Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment Law : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 09:45499801-1 Health Systems Science 1 : 2 (1-2-3) 1
09:00 - 11:00001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 901-902
 107400-1 Techniques in Value Chain Creation of Agricultural Products : 3 (2-3-5) 1
 118311-2 Environmental Plan Policy and Law : 3 (3-0-6) 1
 154306-2 Pharmacology for Dentistry I : 3 (3-0-6) 1
 201131-3 Basics of Thai Rhythmic Percussion (Drums) Playing : 3 (2-2-5) 1
 205121-5 Non-Fiction Reading : 3 (3-0-6) 1-5
 205243-2 English Morphology and Syntax : 3 (3-0-6) 4-5
 207111-2 Japanese Society and Culture : 3 (2-2-5) 1-2
 208201-4 Thai Grammar : 3 (2-2-5) 1-4
 208391-1 Research Methodology : 3 (2-2-5) 1
 252300-1 Communicative English for Academic Analysis in Mathematics : 1 (0-2-1) 1-2
 411221-3 Biochemistry : 4 (3-3-7) 1-3
 900315-2 Korean V : 3 (2-2-5) 901
 900325-2 Chinese V : 3 (2-2-5) 901-902
 900335-2 Japanese V : 3 (2-2-5) 901-902
 900395-2 Thai V : 3 (2-2-5) 901
 901341-2 Human Resource Development in Tourism : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:50701451-1 Architectural Programming and Assessment : 2 (2-0-4) 1
09:00 - 12:00157303-2 Cosmetic Formulation III : 3 (2-3-5) 1
 157303-3 Cosmetics and Natural Products Formulation III : 3 (2-3-5) 1
 199221-2 Introduction to Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy : 3 (3-0-6) 1
 199321-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-2
 199453-2 Applied Pharmacotherapeutics II : 5 (3-6-9) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 1-2
 205354-1 Trends and Topics in English Literature : 3 (3-0-6) 1
 206411-3 Teaching Chinese as a Foreign Language : 3 (2-2-5) 1
 224251-2 Special Interest Tourism : 3 (2-2-5) 1
 224317-3 Human Capital Management in Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 234482-2 Introduction to Music Research : 3 (2-2-5) 1
 266471-4 Industrial Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 301303-2 Engineering Statistics : 3 (3-0-6) 2
 303323-3 Power Electronics : 3 (3-0-6) 1
 304419-2 Building Design : 3 (2-2-5) 1
 305131-1 Computer Mathematics I : 1 (1-0-2) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 3-4
 305385-3 Embedded System I : 3 (2-3-5) 1-2
 307448-2 Environmental System Modeling : 3 (3-0-6) 1
 312454-1 Petroleum and Natural Gas Technology : 3 (3-0-6) 1
 552311-2 Biostatistics and Research in Public Health : 3 (2-2-5) 1
 554311-2 Food Sanitation, Food Safety and Quality Control : 3 (2-2-5) 1
 554447-1 Industrial Pollution Management : 3 (2-2-5) 1
 557311-1 Ergonomics and Environmental and Working Physiology : 3 (2-2-5) 1
 601415-3 General Medicine : 4 (4-0-8) 1
 601556-2 Oral Surgery VI : 4 (4-0-8) 1
 654241-4 Applied Massage for Physical Therapy : 2 (1-2-3) 1
 808303-1 Principles of Investment : 3 (2-2-5) 1
 814344-1 Organizational Communication : 3 (2-2-5) 1
 833210-1 Introduction to Political Philosophy : 3 (3-0-6) 1
 834366-1 History of Russia : 3 (2-2-5) 1
 835342-3 Consumer Psychology : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00206111-6 Chinese I : 3 (2-2-5) 4-5
 654460-1 Administration and Professional Practices : 2 (2-0-4) 1
 701241-2 Tropical Architecture : 3 (2-2-5) 1
 830342-2 Thai Local Administration : 3 (3-0-6) 1
10:30 - 12:00358421-1 Educational Research : 3 (2-2-5) 4-5
11:30 - 14:30108431-2 Human Nutrition and Health : 3 (3-0-6) 1
 118425-2 Biodiversity and Conservation : 3 (2-2-5) 1
 121321-1 Feedstuffs and Feed Formulation : 3 (2-3-5) 1
 252373-1 Introduction to Mathematical Modeling : 3 (2-2-5) 1
 255231-1 Statistical Theory I : 3 (2-2-5) 1
 255373-1 Simulation : 3 (2-2-5) 1
 256232-3 Inorganic Chemistry II : 3 (3-0-6) 1-2
 256252-4 Analytical Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-4
 261371-2 Astronomy I : 3 (2-2-5) 1
 262207-1 Modern Physics for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 262444-2 Discrete Times Control System : 3 (2-2-5) 1
 273201-1 Communicative English for Academic Analysis in Computer Technology : 1 (0-2-1) 1-3
12:00 - 14:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 2-2,6-18
 205381-4 English-Thai Translation : 3 (2-2-5) 1-4
 213330-1 Consumer Behavior : 3 (3-0-6) 1
 218101-2 Myanmar I : 3 (2-2-5) 1-2
 218461-3 Myanmar Folklore : 3 (2-2-5) 1
 218462-2 Myanmar Law : 3 (2-2-5) 1
 219443-4 French for Secretarial Science : 3 (2-2-5) 1
 221472-1 Korean for Business and Secretary Work : 3 (2-2-5) 1
 230402-2 Public International Law : 3 (2-2-5) 1-2
 230452-4 Law on the Preservation of Natural Resources, Environment, Art and Culture : 3 (3-0-6) 1
 808203-2 Financial Markets and Financial Institutions : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00551212-2 Health Education and Behavioral Sciences : 3 (2-2-5) 1-2
 551432-2 Environmental Health : 3 (2-2-5) 1
 552241-2 Thai Traditional Pharmacy I : 2 (1-2-3) 1
 557423-2 Fire and Chemical EmergencyManagement : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 14:50651322-4 Hematology II : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 15:00814102-2 Speech Communication : 3 (2-2-5) 1-1,3-3
 814340-1 Mass Media Management in Digital Age : 3 (2-2-5) 1
 835312-2 Psychological Research Method : 3 (2-2-5) 1
 901210-2 Introduction to Management : 3 (2-2-5) 901
 902361-1 Business Psychology : 3 (2-2-5) 901
 905111-1 Principles of Management : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 15:30909204-2 Principles of Economics : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00107326-1 Economic Fruit Crop Production : 3 (2-3-5) 1
 199321-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-2
 205354-1 Trends and Topics in English Literature : 3 (3-0-6) 1
 214345-2 Personal Finance : 3 (3-0-6) 1
 224223-3 Creative Thinking for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 224327-1 Contemporary Marketing for Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 1
 231353-1 Digital Marketing : 3 (2-2-5) 1
 231372-2 Electronic Business and Electronic Commerce Management : 3 (2-2-5) 1
 234337-2 Acoustics of Western Music : 3 (3-0-6) 1
 301102-1 Introduction to Industrial Engineering Profession : 1 (0-3-1) 1
 301202-2 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1-2
 301332-2 Operations Research : 3 (3-0-6) 1
 301424-3 Automated Manufacturing Systems : 3 (2-3-5) 1
 303204-2 Electrical Engineering Mathematics : 3 (3-0-6) 1
 303456-3 Control Theory : 3 (3-0-6) 1
 305214-3 Data Structures : 3 (2-3-5) 1
 309200-1 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1-2
 312203-2 Chemical Engineering Thermodynamics I : 3 (3-0-6) 1
 551452-2 Aging Health Care : 3 (2-2-5) 1
 552353-4 Thai Traditional Medicine III : 2 (1-2-3) 1
 557351-1 Industrial Hygiene : 3 (2-2-5) 1
 601451-2 Oral Surgery I : 2 (2-0-4) 1
 654352-4 Cardiopulmonary Physical Therapy I : 2 (1-2-3) 1
 835251-1 Introduction to Clinical Psychology : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 17:00814102-2 Speech Communication : 3 (2-2-5) 2
14:00 - 17:00206311-3 Chinese Translation I : 3 (2-2-5) 1
 208353-1 Writing Official Documents : 3 (2-2-5) 1-2
 219101-3 Elementary French I : 3 (2-2-5) 3
 219101-4 French I : 3 (2-2-5) 1-2
 219374-2 French Semantics and Syntactic Analysis : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00201341-2 Thai Music Skill (String) V : 3 (2-2-5) 1
 205243-2 English Morphology and Syntax : 3 (3-0-6) 1-3
 213352-1 Import and Export Management : 3 (3-0-6) 1
 213371-4 Introduction to Operations Management : 3 (2-2-5) 1
 218251-2 Myanmar Writing I : 3 (2-2-5) 1-2
 221311-2 Korean Reading I : 3 (2-2-5) 1
 701341-1 2D Computer in Architectural Presentation : 3 (2-3-5) 1
 833311-3 Criminal Law for Political Scientists : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00104331-4 Photogrammetry I : 3 (2-2-5) 1
 258211-2 Cell and Molecular Biology : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  19 ตุลาคม 2562
09:00 - 12:00554448-2 Environmental Management System : 3 (2-2-5) 1
 651304-3 Basic Techniques in Molecular Biology : 1 (1-0-2) 1
10:00 - 12:00366304-2 Curriculum Development : 3 (2-2-5) 1-1,3-3,7-7
 814321-1 Management and Planning for Organization : 3 (2-2-5) 1-2
10:00 - 13:00808311-2 Financial Planning and Control : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  21 ตุลาคม 2562
08:00 - 10:00208112-2 Academic Reading : 3 (2-2-5) 4
08:00 - 11:00104271-1 Introduction to Atmosphere : 3 (2-2-5) 1
 121233-1 Reproduction and Artificial Insemination in Domestic Animals : 3 (2-3-5) 1
 207221-1 Japanese Speaking and Listening III : 3 (2-2-5) 3
 221251-1 Korean History : 3 (3-0-6) 1
 252221-1 Linear Algebra I : 3 (2-2-5) 1-5
 252272-1 Linear Algebra and Applications : 3 (2-2-5) 1
 254251-4 Data Structure : 3 (2-2-5) 1-2
 254384-5 Cloud Computing : 3 (2-2-5) 1
 256324-4 Chemistry of Natural Products : 3 (3-0-6) 1
 256435-2 Chemistry of Supramolecules and Sensors : 3 (3-0-6) 1
 256462-4 Petrochemical Industry : 3 (3-0-6) 1
 261452-2 Nuclear and Particle Physics : 3 (3-0-6) 1
 262210-2 Electric Circuit Analysis : 3 (2-2-5) 1
 273261-1 Platform Technology : 3 (2-2-5) 1
 552251-3 Thai Traditional Medicine I : 2 (1-2-3) 1
 557321-3 Industrial Process and Hazards : 2 (1-2-3) 1
08:30 - 11:00230403-3 Taxation Law : 3 (3-0-6) 1
08:30 - 11:30214211-3 Microeconomics 2 : 3 (2-2-5) 1-2
09:00 - 09:50304254-1 Geology for Engineers : 1 (1-0-3) 1
 304354-5 Geology for Engineers : 2 (1-3-3) 1
09:00 - 10:30601202-2 Ergonomics for Dentists : 1 (1-0-2) 1
09:00 - 11:00001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 901
 199541-2 Professional Communication : 2 (1-3-3) 1
 201241-3 Thai Music Skills (String) III : 3 (2-2-5) 1
 201261-1 Thai Music Skill (Piphat) III : 3 (2-2-5) 1
 205131-4 Basic Listening and Speaking : 3 (2-2-5) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 5
 208341-4 Developmental Thai Language Textbook : 3 (2-2-5) 1-2
 221101-4 Korean Language I : 3 (2-2-5) 1
 221261-1 Korean Syntax : 3 (2-2-5) 1
 256253-2 Chemical Safety and Hazardous Waste Management : 2 (2-0-4) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-13
 834302-2 English in Academic History : 1 (0-2-1) 1
09:00 - 11:30905443-1 Trends in Contemporary International Business Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:50701418-1 Architectural Design for Sustainability III : 4 (1-6-5) 1
09:00 - 12:00157321-2 Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences II : 3 (2-3-5) 1
 157321-3 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products II : 3 (2-3-5) 1
 199321-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-2
 199421-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy IV : 3 (2-3-5) 1-2
 206351-2 Introduction to Chinese Literature : 3 (2-2-5) 1
 207471-3 Teaching Japanese as a Foreign Language : 3 (2-2-5) 1
 219131-1 French Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1
 219201-4 French III : 3 (2-2-5) 1
 219321-3 Conversation and Discussion I : 2 (1-2-3) 2
 222301-5 Cost Management : 3 (2-2-5) 1-2
 224233-1 Housekeeping Management and Operations : 3 (2-2-5) 1
 224242-1 Creative Event Management : 3 (2-2-5) 1
 224353-2 Cultural Heritage Specialist Guide : 3 (2-2-5) 1
 231100-4 Statistics for Decision Making in Business : 3 (2-2-5) 1
 231322-2 Information Systems Planning and Management : 3 (2-2-5) 1
 231361-1 Information Systems Security : 3 (2-2-5) 1
 266353-3 Medical Bacteriology : 3 (2-3-5) 1
 266381-2 Basic Scientific Instrumentation and Laboratory Administration and Management : 4 (3-3-7) 1
 301341-2 Manufacturing Process Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 1
 302351-2 Mechanical Drawing : 2 (1-3-3) 1
 302461-2 Measurement and Instruments for Mechanical Engineers : 3 (2-2-5) 1-2
 303425-3 Electrical Power Plants and Substations : 3 (3-0-6) 1
 303473-3 Microwave Engineering : 3 (3-0-6) 1
 312202-2 Chemical Engineering Principles and Calculations : 3 (3-0-6) 1
 402324-2 Histopathological Techniques : 2 (1-2-3) 1
 405313-2 General Pathology : 3 (2-3-5) 1
 551319-1 Biostatistics for Public Health : 3 (2-2-5) 1
 551343-2 Prevention and Disease Control : 3 (2-2-5) 1
 551423-2 Applied Biostatistics in Public Health : 3 (2-2-5) 1
 601488-3 Fixed Partial Denture : 2 (2-0-4) 1
 814310-2 Non - Fiction Production : 3 (2-2-5) 1-3
 833300-2 Research Methodology in Political Science : 3 (2-2-5) 2
 835311-2 Experimental Psychology : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30108471-1 Quality Assurance and Safety System in Food Industry : 2 (1-2-3) 1-2
 122242-1 Ichthyology : 3 (2-3-5) 1
 122343-1 Diseases and Parasites of Aquatic Animals : 3 (2-3-5) 1
 258221-1 Principles of Taxonomy : 3 (3-0-6) 1-2
 261301-4 Methods of Physics I : 3 (3-0-6) 1
 262321-3 Introduction to Embedded Systems : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00121352-1 Feed Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 2-4
 206213-1 Chinese Grammar I : 3 (2-2-5) 1-3
 213361-3 Training and Human Capital Development : 3 (2-2-5) 1
 218131-2 Myanmar Conversation I : 3 (2-2-5) 1-2
 776301-1 Local Folklore : 3 (3-0-6) 1
 835321-2 Social Psychology : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:30230202-3 Property Law : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00207301-2 Japanese 5 : 3 (2-2-5) 1-2
 219431-2 Reading of Non Literary French Texts : 3 (2-2-5) 1
 551112-1 Introduction to Public Health and Health Promotion : 3 (2-2-5) 1
 551113-1 Introduction to Public Health : 3 (2-2-5) 1-5
 552489-1 Introduction to Practice in Applied Thai Traditional Medicine : 3 (2-2-5) 1
 557426-3 Industrial Psychology : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00157321-2 Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences II : 3 (2-3-5) 1
 157321-3 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products II : 3 (2-3-5) 1
 654111-2 Introduction to Physical Therapy and Health Promotion : 2 (1-2-3) 1
 902351-2 Leadership and Decision Making : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 15:30909101-1 International Business Management : 3 (2-2-5) 902
13:00 - 15:50651402-2 Community Medical Technology : 1 (0-3-2) 1
13:00 - 16:00199421-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy IV : 3 (2-3-5) 1-2
 214344-2 Public Finance : 3 (3-0-6) 1
 219131-1 French Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 2
 219321-3 Conversation and Discussion I : 2 (1-2-3) 1
 224215-2 Principle of Modern Management in Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 231100-4 Statistics for Decision Making in Business : 3 (2-2-5) 2
 301436-2 Industrial Cost Analysis : 3 (3-0-6) 1
 302212-2 Engineering Mechanics II : 3 (3-0-6) 1-2
 302325-1 Mechanical Vibrations : 3 (3-0-6) 1
 303251-3 Electrical Instruments and Measurements : 3 (3-0-6) 1-2
 304314-2 Structural Analysis II : 3 (3-0-6) 1-2
 305211-2 Electrical Circuit for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1
 307341-1 Building Sanitation : 3 (3-0-6) 1
 312307-1 Unit Operation II : 3 (3-0-6) 1
 402211-3 Cell and Histology : 3 (2-3-5) 1
 551353-2 Primary Health Care I : 3 (2-2-5) 1
 601489-3 Fixed Partial Denture Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 814320-1 Corporate Content Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 833330-1 Thai Public Sector Administration : 3 (3-0-6) 1
 834346-2 Nationalism in Southeast Asia : 3 (2-2-5) 1
 904291-1 ICT for Business Communications : 3 (2-2-5) 901
 905341-1 International Marketing Management : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 17:00205121-2 Basic Writing : 3 (3-0-6) 1-2
 205398-1 Research Methodology : 3 (3-0-6) 1-3
 206121-3 Chinese Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1-3
 213201-3 Digital Business Management : 3 (2-2-5) 1-2
 234141-2 History and Development of Music : 3 (3-0-6) 1
 781101-1 ASEAN Cultural Studies : 3 (2-2-5) 1
14:10 - 18:30701418-1 Architectural Design for Sustainability III : 4 (1-6-5) 1
15:00 - 17:00104456-1 Geography of Agriculture : 3 (2-2-5) 1
 201232-5 Thai Classical Singing : 3 (2-2-5) 1
 201312-3 Form and Analysis of Thai Classical Music : 3 (3-0-6) 1
 205373-3 English for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 205476-2 English for Journalism : 3 (2-2-5) 1
 213322-1 Small Business Management : 3 (2-2-5) 1
 221482-1 Korean Interpretation : 3 (2-2-5) 1-2
 230415-3 Industrial Law : 2 (2-0-4) 1
 230422-3 International Organization Law : 2 (2-0-4) 1
 230471-3 Maritime Law : 2 (2-0-4) 1
 230478-2 Introduction to Law : 3 (3-0-6) 1-2
 261101-3 Physics I : 4 (3-2-7) 1-22
15:00 - 18:00107328-1 Quality of Agricultural Produces : 3 (2-3-5) 1
 108371-2 Food Standards Sanitation and Environment : 3 (2-3-5) 1-2
 118312-3 Geographic Information System for Environment : 3 (2-3-5) 1
 273387-1 Mobile Application Development : 3 (2-2-5) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 1-6
 วันที่  22 ตุลาคม 2562
08:00 - 11:00121221-1 Animal Nutrition : 3 (3-0-6) 1-2
 201361-2 Thai Music Skill (Piphat) V : 3 (2-2-5) 1
 230307-3 Criminal Procedure Law : 3 (2-2-5) 1
 258222-1 Laboratory in Taxonomy : 1 (0-3-1) 1-3
 258431-4 Ornithology : 3 (2-3-5) 1
 261221-5 Thermal Physics : 3 (3-0-6) 1-2
 262270-2 Materials Science : 3 (3-0-6) 1
 262364-1 Solar Thermal Energy : 3 (3-0-6) 1
 266382-2 Microbiological Laboratory Quality Assurance : 3 (1-6-5) 1
 266382-3 Microbiological Laboratory Quality Assurance : 3 (2-3-5) 1
 273361-2 Network Management : 3 (2-2-5) 1
 273361-3 Network Management and Wireless Technology : 3 (2-2-5) 1-3
 557322-3 Industrial Safety : 2 (1-2-3) 1
08:00 - 12:00601250-1 Dental Anatomy : 2 (1-3-3) 1
09:00 - 09:50654345-3 Theapeutic Exercise II : 2 (1-2-3) 1
09:00 - 10:00654449-2 Sport Physical Therapy : 2 (1-2-3) 1
 654449-3 Sports Physical Therapy : 2 (1-2-3) 1
09:00 - 11:00157304-2 Good Manufacturing Practice and Process Validation : 2 (2-0-4) 1
 157352-2 Law and Ethics Related to Cosmetic Sciences and Natural Products : 2 (2-0-4) 1
 205131-5 English Grammar for Communication : 3 (3-0-6) 1-3
 205475-2 English for Hotel Business : 3 (2-2-5) 1-2
 206131-2 Chinese Reading I : 3 (2-2-5) 2-3
 207282-3 Japanese Skills 2 : 3 (2-2-5) 1
 218421-2 Contemporary Myanmar Literature : 3 (2-2-5) 1
 273362-2 Multimedia Application Development : 3 (2-2-5) 1
 601332-3 Oral Histology : 3 (2-2-5) 1
 776361-2 ASEAN Folklore : 3 (3-0-6) 1
 835341-3 Training Psychology : 3 (2-2-5) 1
 904241-2 Basic English Writing : 3 (2-2-5) 901
 904343-1 Writing for Business Communications : 3 (2-2-5) 901
 905453-1 Venture Creation in ASEAN Countries : 3 (2-2-5) 901
 909205-1 Human Resource Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00104272-1 Climatology : 3 (2-2-5) 1
 107205-1 Introduction to Plant Pathology : 3 (2-3-5) 2
 107300-1 Introduction to Plant Pathology : 3 (2-3-5) 1-2
 199552-2 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6-9) 1
 207221-1 Japanese Speaking and Listening III : 3 (2-2-5) 1
 207331-3 Japanese Conversation III : 3 (2-2-5) 1
 214201-3 History of Economic Thought : 3 (3-0-6) 1
 219304-3 Advanced French Writing : 2 (1-2-3) 1
 222103-2 Financial Accounting : 3 (2-2-5) 1-3
 222423-2 Forensic Accounting : 3 (3-0-6) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 2
 302368-2 Laboratory for Mechanical Engineers I : 1 (0-3-1) 1
 303429-4 Illumination Engineering : 3 (3-0-6) 1
 303475-4 Optical Communications : 3 (3-0-6) 1
 402323-1 Cytopathological Techniques : 2 (1-2-3) 1
 413221-2 Medical Physiology I : 3 (2-3-5) 1
 551114-1 Demography : 2 (1-2-3) 1-3
 551471-3 Public Health Research : 3 (2-2-5) 1
 601486-3 Operative Dentistry II : 1 (1-0-2) 1
 652331-2 Non-invasive Cardiovascular Examination I : 4 (3-2-7) 1
 834224-1 Art History and Archaeology : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 16:00208111-3 Public Speaking : 3 (2-2-5) 1-2
10:00 - 12:00304352-2 Soil Mechanics Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 651351-3 Transfusion Science I : 3 (2-3-5) 1
 654345-3 Theapeutic Exercise II : 2 (1-2-3) 1
 654449-2 Sport Physical Therapy : 2 (1-2-3) 1
 654449-3 Sports Physical Therapy : 2 (1-2-3) 1
 808305-2 Research Methodology for Finance : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30108343-1 Dairy Product Technology : 3 (2-3-5) 1
 252315-2 Introduction to Numerical Analysis : 3 (2-2-5) 1-2
 254383-2 Algorithm Design and Analysis : 3 (2-2-5) 1
 256342-6 Physical Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-4
 258431-4 Ornithology : 3 (2-3-5) 1
 261496-3 Special Topic in Physics : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:00201234-2 Thai Singing : 3 (2-2-5) 1
 207281-3 Japanese Skills 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 208252-2 Problems of Thai Language Usage : 3 (2-2-5) 1
 208253-1 Problems of Thai Usage : 3 (2-2-5) 1
 208345-4 Pali and Sanskrit Language in Thai Language : 3 (2-2-5) 1
 218111-2 Basic Burmese I : 3 (2-2-5) 1
 219151-1 French Songs : 3 (3-0-6) 1-2
 221261-2 Chinese Characters in Korean : 3 (2-2-5) 1
 221301-5 Korean Language V : 3 (2-2-5) 1
 787101-1 Hindi I : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 15:00206211-5 Chinese III : 3 (2-2-5) 1-2
 552261-2 Thai Traditional Therapeutic Massage I : 2 (1-2-3) 1
 557427-1 Industrial Air Pollution Control and Industrial Ventilation : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 16:00401203-2 Anatomy II : 3 (2-3-5) 1
12:00 - 17:00216495-2 Undergradute Thesis : 6 (0-18-9) 1
13:00 - 15:00001236-1 Living Management : 3 (2-2-5) 901
 118329-2 Pollution Prevention Control and Remediation : 3 (2-2-5) 1
 213202-2 Business Law : 3 (3-0-6) 1-2
 302401-1 Ethics and Law for Mechanical Engineers : 1 (1-0-2) 1
 303487-2 Computer Network Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1
 601313-3 Community Dentistry III : 2 (1-3-3) 1
 601407-2 Oral Biology II : 2 (2-0-4) 1
 902161-2 English for Human Resource Management 1 : 2 (1-1-3) 901
 905323-1 Business Finance : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 15:30230451-3 Human Right Law : 2 (2-0-4) 1
13:00 - 15:50651322-4 Hematology II : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 16:00107303-1 Cropping System : 3 (2-3-5) 1
 107330-1 Economic Orchid Production : 3 (2-3-5) 1
 199451-2 Pharmacoinformatics for Doctor of Pharmacy : 3 (2-3-5) 1
 199552-2 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6-9) 1
 207221-1 Japanese Speaking and Listening III : 3 (2-2-5) 2
 207331-3 Japanese Conversation III : 3 (2-2-5) 2
 214114-1 Introduction to Microeconomics : 3 (3-0-6) 3-3,5-5
 224326-2 Tour Business Operation and Management : 3 (2-2-5) 1
 230309-3 Law of Insurance : 2 (2-0-4) 1
 231100-4 Statistics for Decision Making in Business : 3 (2-2-5) 3
 301470-1 Industrial Engineering Laboratory I : 2 (1-3-3) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 3
 302232-2 Thermodynamics I : 3 (3-0-6) 2
 303433-3 Power System Stability : 3 (3-0-6) 1
 304100-1 Essential Mathematics for Civil Engineering : 1 (0-3-1) 1
 309314-1 Polymeric Materials : 3 (2-2-5) 1
 309361-2 Polymeric Materials : 3 (2-2-5) 1
 402212-2 Human Gross Anatomy : 4 (3-3-7) 1
 551392-2 Community Health : 3 (2-2-5) 1
 552363-2 Thai Traditional Therapeutic Massage III : 2 (1-2-3) 1
 601250-1 Dental Anatomy : 2 (1-3-3) 1
 651404-1 Toxicology in Medical Technology : 2 (1-2-3) 1
 808101-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 3
 808110-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 1-2
 830101-3 Sociological and Anthropological Theories and Concepts : 3 (3-0-6) 2
 830103-2 Theoretical Approaches to Social Development : 3 (3-0-6) 1
 833200-2 Introduction to Political Science : 3 (3-0-6) 2
 833222-2 Thai Foreign Relations : 3 (3-0-6) 1
 833321-3 Thai Foreign Relations : 3 (3-0-6) 1
 833331-3 Comparative Public Administration : 3 (3-0-6) 1
 835211-3 Basic Statistics in Behavioral Sciences : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 17:00654351-3 Neurological Physical Therapy I : 2 (1-3-3) 1
 830393-2 Health Sociology : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 16:00199311-2 Introduction to Pharmacognosy : 2 (1-3-3) 1-2
14:00 - 17:00202341-2 Choreography I : 3 (2-2-5) 1
 219351-3 Introduction to French Literature : 2 (1-2-3) 1
 234233-1 Harmony I : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00201161-2 Thai Music Skills (Piphat) 1 : 3 (2-2-5) 1
 208344-4 Khmer Language in Thai Language : 3 (2-2-5) 1
 213372-3 Logistics and Supply Chain Management : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00108314-1 Food Engineering II : 2 (2-0-4) 1-2
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 7-14
 วันที่  23 ตุลาคม 2562
08:00 - 17:00654350-2 Musculoskeletal Physical Therapy I : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:50654121-3 Fitness and Spa for Health : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  24 ตุลาคม 2562
08:00 - 09:00651351-3 Transfusion Science I : 3 (2-3-5) 1
08:00 - 11:00107322-2 Integrated Pest Management : 3 (2-3-5) 1
 108311-2 Food Processing I : 3 (3-0-6) 1
 207231-2 Japanese Conversation I : 3 (2-2-5) 1
 209114-1 Meaning System : 3 (2-2-5) 1
 230203-2 Criminal Law : General Principles : 3 (2-2-5) 1-2
 252323-4 Theory of Numbers II : 3 (2-2-5) 1
 252326-1 Introduction to Polynomials over Fields : 3 (2-2-5) 1
 255351-3 Sampling Techniques : 3 (2-2-5) 1
 256353-1 Laboratory for Instrumental Methods of Chemical Analysis : 2 (0-6-3) 1-4
 785321-1 Spanish Conversation : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 12:00830333-3 Population and Reproductive Health : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 11:00199333-2 Biopharmaceutics and Pharmacokinetics : 3 (3-0-6) 1
 201141-3 Thai Music Skills (String) 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 201257-1 Thai Music Ensemble Methodology : 3 (2-2-5) 1
 208355-2 Thai as a Foreign Language : 3 (2-2-5) 1
 208471-1 Literature of Film : 3 (2-2-5) 1
 258201-2 Communicative English for Academic Analysis in Biology : 1 (0-2-1) 1
 266402-2 Introduction to Bioinformatics : 2 (1-3-3) 1
 601306-4 Oral Biology I : 2 (2-0-4) 1
 776311-1 World Mythology : 3 (3-0-6) 1
 830214-2 Public Consciousness for Social Development : 3 (2-2-5) 1
 835332-2 Psychological Test for Counseling : 3 (2-2-5) 1
 905445-1 New Media Marketing : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00118332-2 Waste Management Technology : 3 (2-2-5) 1
 157302-2 Stability and Stablilzation of Cosmetic Products : 3 (3-0-6) 1
 157302-3 Stability and Stabilization of Cosmetic and Natural Products : 3 (3-0-6) 1
 199303-1 Introduction to Pharmaceutical Chemistry : 2 (2-0-4) 1
 207121-1 Japanese Speaking and Listening 1 : 3 (2-2-5) 1-3
 222412-2 Profit Planning and Control : 3 (3-0-6) 1
 224329-1 Survey and Research Methodology for Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 301417-3 Industrial Plant Design : 3 (3-0-6) 1-2
 302449-2 Combustion and Pollution Control : 3 (3-0-6) 1
 305172-2 Computer Programming Laboratory : 1 (0-3-1) 1-2
 551326-1 Health Assessment and Basic Therapy : 3 (2-2-5) 1
 601230-1 Dental Material Sciences : 3 (3-0-6) 1
 601484-3 Endodontics I : 2 (1-3-3) 1
 808312-3 Project Analysis : 3 (3-0-6) 1
 808313-2 Project Analysis : 3 (2-2-5) 1
 833101-2 Introduction to Politics and Government : 3 (3-0-6) 2
 834152-1 History of East Asia : 3 (2-2-5) 1
 834332-1 Local History : 3 (2-2-5) 1
 835122-1 Developmental Psychology : 3 (3-0-6) 1
 904341-2 Advanced English Composition : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 16:00231371-3 Mobile Application Development : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00304435-1 Highway Materials Laboratory : 1 (0-3-1) 1
11:00 - 13:00213371-5 Total Quality Management : 3 (3-0-6) 1
11:00 - 14:00221131-1 Korean Conversation I : 3 (2-2-5) 3
11:30 - 14:30121341-1 Applied Domestic and Aquatic Animal Nutrition : 3 (2-3-5) 1
 258251-2 Ecology : 3 (2-3-5) 1
 258252-1 Principles of Ecology : 3 (3-0-6) 1
 273386-2 Internet Geographic Information Systems : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00202332-4 Performing Arts Research II : 3 (3-0-6) 2
 218131-2 Myanmar Conversation I : 3 (2-2-5) 3
 229201-1 Indonesian Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1
 230476-4 English for Lawyers I : 2 (1-2-3) 1-2
 776261-1 ASEAN Languages, Culture and Folklore : 3 (3-0-6) 1
 778321-2 Vietnamese Reading : 3 (2-2-5) 1
 784105-1 Reasoning : 3 (3-0-6) 1
 830387-1 Thai Customs and Religions in Thailand : 3 (3-0-6) 1
 834151-2 History of South Asia : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00205131-3 Basic Oral Skills : 3 (2-2-5) 3
 206211-5 Chinese III : 3 (2-2-5) 3
 208253-1 Problems of Thai Usage : 3 (2-2-5) 2
 552111-3 Introduction to Applied Thai Traditional Medicine : 1 (1-0-2) 1
 552471-2 Midwifery : 2 (1-2-3) 1
12:00 - 16:00402341-1 Gynecologic Cytology : 4 (2-6-7) 1
13:00 - 15:00224111-2 Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 1
 909261-1 Introduction to Intercultural Communication : 3 (2-2-5) 901-902
13:00 - 16:00104336-1 Map Standardization : 3 (2-2-5) 1
 199541-2 Professional Communication : 2 (1-3-3) 1
 199552-2 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6-9) 1
 214114-1 Introduction to Microeconomics : 3 (3-0-6) 1-2,4-4
 222423-1 Seminar in Auditing : 3 (3-0-6) 1
 222425-1 Seminar in Auditing : 3 (3-0-6) 1
 302311-2 Numerical Methods for Mechanical Engineers : 3 (2-3-5) 1
 304231-3 Surveying : 3 (2-3-5) 1
 304417-4 Design of Timber and Steel Structures : 4 (3-3-7) 1
 305112-1 Soft Skills II : 1 (0-3-1) 1
 307422-3 Wastewater Treatment Engineering and Design : 4 (4-0-8) 1
 309315-1 Materials Laboratory II : 1 (0-3-1) 1
 309371-2 Polymeric Materials Processing and Properties Analysis Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 312309-1 Transport Phenomena : 3 (3-0-6) 1
 413332-2 Physiology of Exercise and Sport : 3 (3-0-6) 1
 551418-3 Public Health Law and Ethics : 3 (2-2-5) 1
 552343-3 Thai Traditional Pharmacy III : 2 (1-2-3) 1
 601386-3 Removable Partial Denture Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 808312-2 Credit Management : 3 (3-0-6) 1
 833211-3 Comparative Politics : 3 (3-0-6) 1
 902432-2 Human Resource Management in Multinationals : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 17:00651342-4 Clinical Microbiology I : 3 (2-3-5) 1
 830271-1 Statistics and Computer for Social Sciences Research 1 : 3 (2-2-5) 1-2
14:00 - 16:00213378-1 Occupational Safety and Health Management : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 17:00208001-3 Thai Language Writing for Communication : 3 (2-2-5) 1-3
 219103-3 French I : 3 (1-4-4) 1
 234371-1 Western Music Pedagogy : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 17:00104333-3 Geographic Information Systems : 3 (2-2-5) 1
 258253-1 Laboratory in Ecology : 1 (0-3-1) 1-3
 784201-1 Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century : 3 (3-0-6) 1
 830388-1 Religions and Ethics for Social Development : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00118202-2 Hydrologic Sciences : 3 (2-2-5) 1
 118202-3 Water Sciences : 3 (2-2-5) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 15-22
 วันที่  25 ตุลาคม 2562
08:00 - 10:00654346-3 Manipulative Therapy : 2 (1-3-3) 1
08:00 - 11:00219346-2 French for Hotel : 3 (2-2-5) 1
 230305-3 Civil Procedure Law I : 3 (2-2-5) 1
 252371-2 Partial Differential Equations : 3 (2-2-5) 1
 255372-1 Decision Theory and Applications : 3 (2-2-5) 1
 256361-3 Industrial Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256423-5 Organic Synthesis : 3 (2-2-5) 1
 256433-2 Inorganic Material Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256463-4 Ceramic Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 258441-3 DNA Technology : 3 (2-3-5) 1
09:00 - 10:00830102-2 Basic Concepts of Ecological Systems : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 11:00001211-1 Fundamental English : 3 (2-2-5) 1-6,8-23,26-46,48-63,65-73,76-77,79-84,87-102,105-114,118-130
 001252-4 Naresuan Studies : 3 (2-2-5) 1
 224212-3 Cross Cultural Communication in Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 835338-1 Crisis Intervention : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 11:30905343-1 Foreign Direct Investment : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:50651331-3 Clinical Immunology I : 2 (1-3-3) 1
09:00 - 12:00107341-1 Organic Agriculture : 3 (2-3-5) 1
 199411-2 Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy II : 3 (2-3-5) 1-2
 199552-2 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6-9) 1
 207432-3 Japanese Conversation for Business : 3 (2-2-5) 1
 301340-2 Manufacturing Processes : 3 (3-0-6) 1
 302457-2 Agricultural Machinery Engineering : 3 (2-3-5) 1
 304332-1 Practical Training in Surveying : 1 (0-6-3) 1
 305388-1 Operating Systems : 3 (2-2-5) 1
 411351-1 Medical Molecular Biology : 3 (2-3-5) 1
 415251-1 Medical Analytical Chemistry : 3 (2-3-5) 1
 551328-1 Environmental Health and Occupational Health Research : 2 (1-2-3) 1
 652321-2 Basic of Surgery and Anesthesia : 3 (2-2-4) 1
 902458-1 Trends in Human Capital and Labor Productivity : 3 (2-2-5) 901
 904351-2 English-Thai Translation : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 16:00601484-3 Endodontics I : 2 (1-3-3) 1
10:00 - 12:00654346-3 Manipulative Therapy : 2 (1-3-3) 1
11:30 - 14:30273482-2 Human-Computer Interaction : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001213-1 English for Academic Purposes : 3 (2-2-5) 1-18,20-21,23-23,25-41,43-59
 208364-1 Didactic Literature : 3 (2-2-5) 1
 218363-2 Myanmar Buddhism, Beliefs and Worldview : 3 (2-2-5) 1
 369461-1 School Health and Safety Program : 3 (3-0-6) 2
 830376-3 Literature Review for Social Development Research : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 15:00118313-2 Environmental and Health Impact Assessment : 3 (2-2-5) 1
 156442-2 Tobacco and Health : 3 (3-0-6) 1
 402322-1 Surgical Pathology Techniques : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 16:00107304-1 Principles of Plant Propagation and Tissue Culture : 3 (2-3-5) 1
 199433-1 Principles of Toxicology : 3 (3-0-6) 1
 213308-2 Business Research : 3 (2-2-5) 1
 214347-2 Principles of Corporate Financial Analysis : 3 (2-2-5) 1
 214361-3 Economics of Human Resources : 3 (3-0-6) 1
 301443-3 Management Information System for Engineers : 3 (2-3-5) 1
 302311-2 Numerical Methods for Mechanical Engineers : 3 (2-3-5) 2
 302476-1 Energy Conservation and Management : 3 (3-0-6) 1
 303370-2 Data Communication and Network : 3 (3-0-6) 1
 304322-3 Concrete Technology : 2 (1-3-3) 1
 304434-2 Highway Engineering : 3 (3-0-6) 1
 312310-1 Numerical Method and Computer Programming for Chemical Process : 3 (3-0-6) 1
 551337-1 Health Economics : 2 (1-2-3) 1
 552333-2 Internal Medicine for Applied Thai Traditional Medicine : 2 (1-2-3) 1
 652121-2 Food and Health : 3 (3-0-6) 1
 834121-1 Pre-modern Thai History : 3 (2-2-5) 1
 835351-2 Personality Assessment : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 16:00652121-3 Introduction to Cardio-Thoracic Technology : 1 (1-0-2) 1
14:00 - 17:00213331-3 Service Marketing Management : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 16:30001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 1-25
15:00 - 18:00121323-1 Forage Crops and Management : 3 (2-3-5) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 23-26
 วันที่  26 ตุลาคม 2562
09:00 - 11:00001271-2 Man and Environment : 3 (2-2-5) 1-3
 001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1-8
 001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-2
 001274-2 Drugs and Chemicals in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1-3
 001276-2 Energy and Technology Around Us : 3 (2-2-5) 1
 001277-2 Human Behavior : 3 (2-2-5) 1
 001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-8
 199542-2 Social and Behavioral Aspects in Pharmacy : 2 (2-0-4) 1
09:00 - 12:00199331-4 Pharmacology I : 4 (3-3-7) 1
 654346-3 Manipulative Therapy : 2 (1-3-3) 1
12:00 - 14:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001233-2 Thai State and the World Community : 3 (2-2-5) 1
 001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1-1,4-5
 001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1-3
 001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1-2
 001238-1 Media Literacy : 3 (2-2-5) 1
 001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1
 001253-4 Entrepreneurship : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00199543-2 Basic Pharmacoeconomics : 2 (2-0-4) 1
15:00 - 17:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 1
 001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 1-5
 001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1-2
 001225-1 Life Privacy : 3 (2-2-5) 1
 001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1-2
 วันที่  27 ตุลาคม 2562
08:30 - 12:30651312-2 Clinical Chemistry II : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1-4
09:00 - 12:00199301-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7)
13:00 - 16:00199301-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-3
 วันที่  29 ตุลาคม 2562
08:00 - 12:00214346-2 Principles of Financial Economics : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  31 ตุลาคม 2562
08:00 - 12:00214484-2 Operation Research : 3 (2-2-5) 1
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?