ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  2 มีนาคม 2564
13:00 - 15:00180214-1 Pharmaceutical Analysis I : 2 (1-3-3)
 วันที่  4 มีนาคม 2564
13:00 - 15:00180214-1 Pharmaceutical Analysis I : 2 (1-3-3) 1-2
 วันที่  8 มีนาคม 2564
13:00 - 15:00157221-3 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products I : 3 (2-3-5) 1
 วันที่  13 มีนาคม 2564
09:00 - 11:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001233-2 Thai State and the World Community : 3 (2-2-5) 1
 001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1
 001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1
 001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1-2
 001238-1 Media Literacy : 3 (2-2-5) 1
 001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1
 001253-5 Entrepreneurship for Small Business Start-up : 3 (2-2-5) 1
 001254-4 The King''s Philosophy for Living : 3 (2-2-5) 1
 001292-1 Circular Economic Lifestyle for 21st Century : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00199432-1 Toxicants in Everyday Living : 3 (3-0-6) 1
 199442-2 Laws in Pharmacy : 2 (2-0-4) 1
12:00 - 14:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 1
 001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 1
 001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1-2
 001228-1 Happiness with Hobbies : 3 (2-2-5) 1
 001241-2 Western Music in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001332-1 Introduction to Data Management in Digital Era : 3 (2-2-5) 1
 001352-1 Peace and Religion for Human Kinds : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1-1,4-4
 001317-1 Lao for Communication : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  14 มีนาคม 2564
08:00 - 11:00231201-3 Business Research Methods : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 10:00199553-2 Introduction to Clerkship for Doctor of Pharmacy : 3 (1-6-5) 1
09:00 - 11:00001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1-8
 001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-2
 001274-2 Drugs and Chemicals in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1-2
 001276-2 Energy and Technology Around Us : 3 (2-2-5) 1-2
 001277-2 Human Behavior : 3 (2-2-5) 1
 001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-9
 001291-1 Consumption in Dailylife : 3 (2-2-5) 1
 001311-1 Korean for Communication : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00157418-1 Production Management : 3 (3-0-6) 1
 199443-2 Basic Pharmacoepidemiology : 2 (2-0-4) 1
10:00 - 12:00199553-2 Introduction to Clerkship for Doctor of Pharmacy : 3 (1-6-5) 1
11:30 - 14:30107308-2 Postharvest Technology : 3 (2-3-5) 2
12:00 - 14:00001301-1 Thai Language for Academic Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 001302-1 Thai Language for Communication in the 21st Century : 3 (2-2-5) 1-8
 001303-1 Reading in the Digital Age Century : 3 (2-2-5) 1-5
13:00 - 16:00231201-3 Business Research Methods : 3 (2-2-5) 2
 วันที่  15 มีนาคม 2564
08:00 - 11:00107305-1 Crop Production Management for Commercials : 3 (2-3-5) 1
 108313-2 Food Processing II : 2 (2-0-4) 1
 118203-3 Forest Ecology : 3 (2-3-5) 1
 221321-4 Korean Translation : 3 (2-2-5) 1-2
 254371-3 Internet Programming : 3 (2-2-5) 1
 258324-3 Plant Taxonomy : 3 (2-3-5) 1
 258365-1 Introductory Biotechnology : 3 (2-3-5) 1
 261106-1 Physics of Health Science : 2 (2-0-4) 1
09:00 - 10:00830338-2 Environment and Development : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 11:00001212-2 English Critical Reading for Effective Communication : 3 (2-2-5) 1-8,12-19,23-32,34-41,44-52,56-63,67-74,78-86,89-96,100-107,111-122,901-903
 224328-1 Businesses Analysis and Entrepreneurship in Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 1
 230422-3 International Organization Law : 2 (2-0-4) 1
 230461-3 Information Technology Law : 2 (2-0-4) 1
 252200-1 Communicative English for Specific Purposes in Mathematics : 1 (0-2-1) 1-2
 255200-1 Communicative English for Specific Purposes in Statistics : 1 (0-2-1) 1
 261322-2 Statistical Mechanics : 3 (3-0-6) 1
 601303-1 Craniofacial Development and Growth : 1 (1-0-2) 1
 902164-1 English for Human Resource Professional : 1 (1-0-2) 901
 904212-1 Introduction to English Grammatical Structure : 3 (3-0-6) 901
09:00 - 11:30902241-2 Organizational Communications : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00157221-3 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products I : 3 (2-3-5) 1
 157353-2 Cosmetics and Natural Product Evaluation : 3 (2-3-5) 1
 180213-1 Introduction to Medicinal Chemistry : 2 (2-0-4) 1
 199302-2 Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy I : 3 (3-0-6) 1
 214322-2 Health Economics : 3 (3-0-6) 1
 266442-2 Environmental Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 300302-1 Communicative English for Professional Purposes : 3 (2-2-5) 2-2,5-5
 303372-1 Antenna Engineering : 3 (3-0-6) 1
 401208-1 Human Microscopic Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 412343-1 Medical Biotechnology : 3 (2-3-5) 1
 557312-1 Occupational Health Toxicology : 3 (2-2-5) 1
 814210-1 Art of story telling through Media : 3 (2-2-5) 1-3
 835345-2 Quality of Work Life : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00266305-2 Parasitology : 3 (2-3-5) 1
11:30 - 13:30256233-1 Laboratory of Inorganic Chemistry : 1 (0-3-2) 1-4
11:30 - 14:30121271-2 Animal Products : 3 (2-3-5) 1
 252325-2 Coding Theory : 3 (2-2-5) 1
 252402-1 Introduction to Theory of Equations for Teacher : 3 (2-2-5) 1-2
 255322-1 Categorical Data Analysis : 3 (2-2-5) 1
 258342-3 Principle of Genetics : 3 (3-0-6) 1
 261371-3 Astronomy 1 : 3 (2-2-5) 1
 261453-3 Atomic and Molecular Spectra : 3 (3-0-6) 1
 261475-4 Introductory Cosmology : 3 (3-0-6) 1
 262272-2 Physical Ceramics : 3 (3-0-6) 1
 262360-2 Solar Cell and Application : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:00001213-2 English Writing for Effective Communication : 3 (2-2-5) 1-4,6-7,9-15,17-23,25-31,33-47,49-55,57-63,65-70,73-76,79-79,81-82
 001316-1 Spanish for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001318-1 Indonesian for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001319-1 Vietnamese for Communication : 3 (2-2-5) 1
 208321-4 Literary Criticism : 3 (2-2-5) 1
 208322-2 Literary Criticism : 3 (2-2-5) 3
 218301-4 Myanmar for Tourism : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00307322-1 Biological Unit Processes : 3 (3-0-6) 1
 901251-1 Introduction to Tourism Industry and MICE Business : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00154225-3 Basic Pharmacology : 4 (3-2-7) 1-1,3-3
 222206-2 Principles of Accounting and Accounting for Tourism Business : 3 (2-2-5) 1
 230207-3 Loan and Security Transactions Law : 3 (2-2-5) 1-2
 300302-1 Communicative English for Professional Purposes : 3 (2-2-5) 3-4
 301463-2 Computer Application in Industrial Engineering : 3 (2-3-5) 1
 302437-2 Clean Room Design : 3 (3-0-6) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 3
 305331-4 Theory of Computation : 3 (2-2-5) 1-2
 307444-2 Appropriate Environmental Technology : 3 (3-0-6) 1
 411207-1 Genetics and Molecular Biology : 4 (3-3-7) 1
 413204-2 Physiology for Dentistry : 5 (4-3-5) 1
 707317-2 Thai Art Contemporary : 2 (1-2-3) 1
 808101-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 1-1,3-3
 814222-1 Principles of Advertisements and Public Relations : 3 (2-2-5) 1
 814340-1 Mass Media Management in Digital Age : 3 (2-2-5) 1
 905263-1 Cross-cultural Communication and Management : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 17:00207322-2 Japanese Speaking and Listening 6 : 3 (2-2-5) 1-2
 219302-2 French VI : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 16:30001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001252-4 Naresuan Studies : 3 (2-2-5) 1
 001315-1 French for Communication : 3 (2-2-5) 1
 230410-3 Intellectual Property Law : 2 (2-0-4) 1
 230486-4 Special Topic on Civil and Business Law : 2 (1-2-3) 1-2
 273202-1 Communicative English for Research Presentation in Computer Technology : 1 (0-2-1) 1-3
15:00 - 18:00107306-2 Seed Science and Technology : 3 (2-3-5) 1
 108315-1 Snack Technology : 3 (2-3-5) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 1-7,26-26
 905263-1 Cross-cultural Communication and Management : 3 (2-2-5) 902
 วันที่  16 มีนาคม 2564
08:00 - 10:00601352-1 Operative Dentistry I : 1 (1-0-2) 1
08:00 - 11:00107307-2 Principles of Plant Biotechnology : 3 (2-3-5) 1-2
 118316-2 Waste Management Technology : 3 (2-3-5) 1
 205252-2 English-Thai Translation : 3 (3-0-6) 1-5,10-13
 219111-1 French Reading and Writing I : 3 (2-2-5) 1-2
 222202-3 Intermediate Accounting II : 3 (2-2-5) 1-2
 230330-2 Administrative Law : 3 (2-2-5) 1-2
 252181-2 Mathematics and Applications : 3 (2-2-5) 1-3
 252211-5 Ordinary Differential Equations : 3 (2-2-5) 1-4
 255324-1 Statistical Forecasting Techniques : 3 (2-2-5) 1
 256121-4 Organic Chemistry : 5 (4-3-9) 1-10,13-14
 256222-5 Organic Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-3
 258102-1 Laboratory in Biology : 1 (0-3-1) 1-1,4-18
 258436-3 Economic Animals : 3 (2-3-5) 1
 258453-3 Biological Control : 3 (2-3-5) 1
 261221-5 Thermal Physics : 3 (3-0-6) 1
 261351-3 Nuclear Physics I : 3 (2-2-5) 1
 261473-4 Astrophysics : 3 (3-0-6) 1
 262205-1 Wave and Vibration for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 266201-2 General Microbiology : 4 (3-3-7) 1-3
 273341-1 Data Analysis for Business Management : 3 (2-2-5) 1
 411222-2 Basic Biochemistry : 3 (2-3-5) 1-2
 552223-3 Pharmacognosy for Thai Applied Traditional Medicine : 3 (2-3-5) 1
09:00 - 10:50701453-1 Cost Estimate and Construction Management : 2 (2-0-4) 1
09:00 - 11:00001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 901-903
 205111-3 Reading Practice : 3 (3-0-6) 1-2
 206376-1 Chinese for Aviation Service : 3 (2-2-5) 1
 218102-2 Myanmar II : 3 (2-2-5) 1-2
 258101-3 Introductory Biology : 3 (3-0-6) 2
 401315-2 Microscopic Technique and Image analysis : 3 (2-3-5) 1
09:00 - 12:00180215-1 Non-sterile Compounding I : 4 (3-3-7) 1-2
 205478-1 English for Academic Presentation : 3 (3-0-6) 1
 214182-1 Mathematical Economics 2 : 3 (2-2-5) 1-2
 302446-2 Thermal System Design : 3 (3-0-6) 1
 303432-2 Electrical Estimation and System Design : 3 (3-0-6) 1-2
 303491-4 Special Topics in Electrical Engineering I : 3 (2-2-5) 3
 304345-1 Hydraulic Engineering : 3 (3-0-6) 1
 312206-1 Unit Operation I : 3 (3-0-6) 1
 312308-1 Unit Operation III : 3 (3-0-6) 1
 551326-1 Health Assessment and Basic Therapy : 3 (2-2-5) 1
 557341-2 Occupational Health, Safety and Environment laws : 2 (1-2-3) 1
 701133-3 Construction and Building System I : 3 (2-3-5) 1
 815101-1 Kick start to Design thinking : 3 (2-2-5) 1
 834336-3 History of Local Business and Network : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00201242-3 Thai Music Skills (String) IV : 3 (2-2-5) 1-2
 205252-2 English-Thai Translation : 3 (3-0-6) 8-9
 207102-3 Japanese II : 3 (2-2-5) 1
 814316-1 Creative Media and Communication Research : 3 (2-2-5) 1
10:01 - 12:00366408-1 Language and Culture : 3 (2-2-5) 4
11:00 - 12:00701347-1 Codes and Regulations in Architectural Design : 1 (1-0-2) 1
11:30 - 14:30252314-4 Introduction to Complex Analysis : 3 (2-2-5) 1-4
 254387-2 Network Security : 3 (2-2-5) 1
 255111-3 Biostatistics : 3 (3-0-6) 1-2
 255111-4 Biostatistics : 3 (2-2-5) 1-3
 256103-3 Introductory Chemistry : 4 (3-3-7) 1-1,4-6
 256251-3 Analytical Chemistry I : 4 (3-3-7) 1-3
 256251-4 Analytical Chemistry 1 : 4 (3-3-7) 1
 258336-3 Zoogeography : 3 (2-3-5) 1
 258337-1 Vertebrate Zoology : 3 (2-3-5) 1-2
 258346-1 Human Genetics : 3 (2-3-5) 1
 261241-5 Electromagnetism I : 3 (3-0-6) 1
 262361-2 Biomass Conversion to Energy : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00205122-1 Paragraph Writing : 3 (2-2-5) 1-4
 207201-2 Japanese III : 3 (2-2-5) 1
 208114-1 Summarization : 3 (2-2-5) 1
 209115-1 Linguistics and Language Teching : 3 (2-2-5) 1
 221382-1 Intermediate Korean Language II : 3 (2-2-5) 1
 229301-1 Indonesian Writing I : 3 (2-2-5) 1
 230101-3 Juristic Acts and Contracts Law : 3 (3-0-6) 2
 411221-3 Biochemistry : 4 (3-3-7) 1-3
 778331-2 Vietnamese Writing : 3 (2-2-5) 1
 784105-2 Philosophy and Religion : 3 (3-0-6) 1
 785202-1 Intermediate Spanish II : 3 (2-2-5) 1
 808202-2 Quantitative Finance and Risk Modeling : 3 (3-0-6) 1
 833322-3 International Law and Contemporary World Issues : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:30230101-3 Juristic Acts and Contracts Law : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00219202-3 French IV : 3 (1-4-4) 1
 219202-4 French IV : 3 (2-2-5) 1-1,3-3
 224262-1 Introduction to Airline Business : 3 (2-2-5) 1-2
 261102-2 Physics II : 4 (3-2-7) 1-21
 261102-3 Physics 2 : 4 (3-2-7) 1
 551338-2 Development of Community Health Information System : 3 (2-2-5) 1-2
13:00 - 13:50701242-1 Computer in Architectural Presentation : 3 (1-4-4) 1
13:00 - 15:00383201-1 English for 21st Century Communication (Career) : 1 (0-2-1) 1-1,3-3
 383402-1 English Language Learning Assessment and Evaluation : 3 (3-0-6) 1
 402101-1 Fundamental Terminology in Anatomical Pathology : 1 (1-0-2) 1
 701328-2 Thai Architecture : 3 (2-2-5) 1
 701468-2 Creative Thinking in Designs : 3 (3-0-6) 1
 814221-1 Writing for Corporate Communication : 3 (2-2-5) 1
 814349-2 Selected Topic in Practical Communication : 3 (2-2-5) 2
 902233-1 Performance Management : 3 (2-2-5) 902
 902233-2 Performance Management : 3 (2-2-5) 901
 904321-1 Public Speaking and Oral Presentation : 3 (2-2-5) 901
 905214-1 Import and Export Administration : 3 (2-2-5) 901
 905243-1 Import and Export Management : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 15:30902372-3 Employment Laws and Industrial Relations : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00180215-1 Non-sterile Compounding I : 4 (3-3-7) 1-2
 199551-2 Applied Pharmacotherapeutics III : 5 (3-6-9) 1
 205478-1 English for Academic Presentation : 3 (3-0-6) 2
 214343-5 Investment and Portfolio Analysis : 3 (2-2-5) 1
 302412-1 Basic Biomechanics : 3 (3-0-6) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 1
 303436-3 Energy Conservation and Management : 3 (3-0-6) 1
 303484-4 Statistical Communications : 3 (3-0-6) 1
 303492-4 Special Topics in Electrical Engineering II : 3 (2-2-5) 1
 304221-1 Civil Engineering Materials and Testing Laboratory : 2 (1-3-3) 1
 304241-2 Fluid Mechanics : 3 (3-0-6) 2
 305453-4 Artificial Intelligence : 3 (2-3-5) 1
 401316-1 Human Identification from Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 412312-2 Medical Microbiology II : 3 (2-3-5) 1
 808313-3 Financial Technology : 3 (2-2-5) 1
 814349-2 Selected Topic in Practical Communication : 3 (2-2-5) 3
 833313-3 Constitutional Law and Administrative Law : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 15:00701242-1 Computer in Architectural Presentation : 3 (1-4-4) 2
14:00 - 16:00206212-4 Chinese IV : 3 (2-2-5)
14:00 - 17:00206212-4 Chinese IV : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 17:00207202-3 Japanese 4 : 3 (2-2-5) 1-2
 208322-2 Literary Criticism : 3 (2-2-5) 1-2
 221211-1 Korean Reading and Writing I : 3 (2-2-5) 1-2
 230405-2 Legal Profession : 2 (2-0-4) 1
 273200-1 Communicative English for Specific Purposes in Computer Technology : 1 (0-2-1) 1-3
15:00 - 18:00107308-2 Postharvest Technology : 3 (2-3-5) 1
 108331-1 Dietary Supplement and Phytochemicals : 3 (3-0-6) 1
15:01 - 17:00366305-2 Learning Measurement and Assessment and Quality Assurance : 3 (2-2-5) 1-1,8-9
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 8-14
 วันที่  17 มีนาคม 2564
08:00 - 11:00108344-1 Beverage Technology : 3 (2-3-5) 1
 205325-2 Persuasive and Argumentative Writing : 3 (2-2-5) 1-4
 207303-1 Introduction to Japanese Translation and Interpretation : 3 (2-2-5) 1-3
 213332-2 Product and Branding Strategy : 3 (3-0-6) 1
 222304-2 Advanced Accounting I : 3 (2-2-5) 1-2
 224261-1 Logistics for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 230401-4 Labour Law : 3 (3-0-6) 1-2
 231170-1 Software Programming Fundamentals : 3 (2-2-5) 1
 252183-2 Calculus II : 3 (3-0-6) 1-10
 252212-2 Mathematical Analysis I : 3 (2-2-5) 1-4
 255232-1 Statistical Theory II : 3 (2-2-5) 1
 256254-2 Quantitative Analysis : 4 (3-3-7) 1-3
 256254-3 Quantitative Chemical Analysis : 4 (3-3-7) 1-14
 258302-1 General Physiology : 4 (4-0-8) 1
 261108-2 Principle of Physics II : 4 (3-2-7) 1-2
 261231-3 Waves and Vibrations : 3 (3-0-6) 1
 262212-2 Electronic Devices and Circuits : 3 (2-2-5) 1
 262252-2 Energy Technology : 3 (3-0-6) 1
 273111-1 Fundamentals of Information Technology : 3 (2-2-5) 1
 273354-1 Digital Marketing : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00206112-6 Chinese II : 3 (2-2-5) 3
 208243-1 Thai Dialect : 3 (2-2-5) 1-1,3-3
 208272-1 Literature of Songs : 3 (2-2-5) 1
 218141-2 Myanmar Reading I : 3 (2-2-5) 1
 224251-2 Special Interest Tourism : 3 (2-2-5) 1
 234132-2 Theory of Western Music 2 : 3 (2-2-5) 1
 234336-3 Form and Analysis of Western Music : 3 (3-0-6) 1
 234336-4 Form and Analysis of Classical Music : 3 (3-0-6) 1
 401311-3 Basic laboratory techniques in Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 413200-3 Basic Physiology : 3 (2-3-5) 1-3
 776311-1 World Mythology : 3 (3-0-6) 1-3
 833103-1 Introduction to International Relations : 3 (3-0-6) 1
 835123-1 Psychology of Personality : 3 (3-0-6) 1
 835243-1 Psychology of Motivation : 3 (3-0-6) 1
 835347-2 Counseling Psychology at Workplace : 3 (2-2-5) 1
 901220-1 Principles of Marketing for Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 901
 901343-3 Principles of Tour Guiding Management : 3 (2-2-5) 901
 905112-1 Introduction to International Business : 3 (2-2-5) 901
 905216-1 Leadership in International Business : 3 (2-2-5) 901
 909102-1 Principles of Marketing : 3 (2-2-5) 901-902
09:00 - 11:30902331-1 Compensation and Benefits : 3 (2-2-5) 902-903
 902331-2 Compensation and Benefits : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00199551-2 Applied Pharmacotherapeutics III : 5 (3-6-9) 1
 213242-1 Quantitative Analysis and Business Statistics : 3 (2-2-5) 1
 214112-3 Macroeconomics 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 214345-2 Personal Finance : 3 (3-0-6) 1
 214345-3 Personal Finance : 3 (2-2-5) 1
 219341-3 Introduction to French Literature : 3 (3-0-6) 1
 224444-1 Meeting and Convention Management : 3 (2-2-5) 1
 303327-2 Power System Analysis : 3 (3-0-6) 1
 303327-3 Electrical Power System : 3 (3-0-6) 1
 304427-3 Construction Engineering and Management : 3 (3-0-6) 1
 309212-1 Thermodynamics of Materials : 3 (3-0-6) 1
 554314-4 Principle of Air Pollution Control : 3 (2-2-5) 1
 557331-1 Principles of Engineering for Occupational Health and Safety : 3 (2-2-5) 1
 808326-1 Financial Derivatives : 3 (3-0-6) 1
 815102-1 The Systematic Process of Innovation and Marketing Research : 3 (2-2-5) 1
 815230-1 Intellectual Property Management and Innovation : 3 (2-2-5) 1
 833103-1 Introduction to International Relations : 3 (3-0-6) 3
 833233-1 Public Finance Administration : 3 (3-0-6) 1
09:30 - 12:00266302-2 Virology : 3 (2-3-5) 1
10:00 - 12:00201222-3 Thai Music Skills (Voice) 4 : 3 (2-2-5) 1
 304335-2 Highway Materials Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 307201-3 Chemistry for Environmental Engineering : 3 (2-3-5) 1
 402332-1 Surgical Pathology 2 : 4 (3-2-7) 1
 601100-2 Orofacial Genetics I : 1 (1-0-2) 1
 701132-4 Structure System in Architecture : 3 (2-3-5) 1
 701337-2 Construction and Building System V : 3 (2-3-5) 1
 830223-3 Social Development Practice : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 13:00499807-1 Digital Fundamental : 3 (3-0-6) 1
10:01 - 12:00366409-1 Research for Learning Development : 3 (2-2-5) 7
11:30 - 13:30261108-2 Principle of Physics II : 4 (3-2-7) 1-2
11:30 - 14:30104335-2 Map Visualization : 3 (2-2-5) 1
 252272-1 Linear Algebra and Applications : 3 (2-2-5) 1-2
 254451-2 Software Engineering : 3 (2-2-5) 1
 255112-1 Principles of Statistics : 3 (2-2-5) 1
 256341-4 Physical Chemistry I : 4 (3-3-7) 1-2,4-6
 256361-3 Industrial Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256463-4 Ceramic Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 258121-4 Plant Biology : 3 (2-3-5) 1-3
 258252-1 Principles of Ecology : 3 (3-0-6) 1
 258344-2 Evolution : 3 (3-0-6) 1
 261302-1 Methods of Physics II : 3 (3-0-6) 1
 262333-2 Introdution to Mixed Signals on a Programmable System on a Chip (PSoC) : 3 (2-2-5) 1
 262483-2 Semiconductor and Superconductor Physics : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00201162-3 Thai Music Skills (Piphat) 2 : 3 (2-2-5) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 1-11,13-39
 206112-6 Chinese II : 3 (2-2-5) 1-2
 218303-2 Myanmar Language for Medical and Public Health : 3 (2-2-5) 1
 221302-3 Korean Language VI : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00206373-1 Chinese for E-Commerce : 3 (2-2-5) 1
 224363-1 System and Ticketing Reservation : 3 (2-2-5) 1
 551356-1 Holistic Health Promotion : 3 (2-2-5) 1-2
 552471-2 Midwifery : 2 (1-2-3) 1
 554213-2 Arthropod Vector and Rodent Control : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 15:00001301-1 Thai Language for Academic Communication : 3 (2-2-5) 901
 154307-2 Pharmacology for Dentistry II : 2 (2-0-4) 1
 201314-2 Thai Music Composition : 3 (3-0-6) 1
 205122-2 English Reading and Writing : 3 (2-2-5) 8-9
 213200-1 Business Ethics : 3 (2-2-5) 1-2
 213306-3 Feasibility Study and Project Evaluation : 3 (2-2-5) 1-2
 305272-3 Advanced Computer Programming : 3 (2-3-5) 1-2
 384302-1 Course and Material Design for Thai Language Teaching : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 15:50701452-1 Law and Professional Practice : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 16:00301303-2 Engineering Statistics : 3 (3-0-6) 1
 301436-2 Industrial Cost Analysis : 3 (3-0-6) 1
 302234-2 Mechanics of Fluids : 3 (3-0-6) 1
 302477-1 Renewable Energy Resources : 3 (2-2-5) 1
 303271-3 Principles of Communications : 3 (3-0-6) 1
 307421-3 Water Supply Engineering : 3 (3-0-6) 1
 412211-3 Microbiology and Parasitology : 4 (3-3-7) 1-2
 413100-1 Human Medical Physiology I : 3 (2-3-5) 1
 701235-1 Construction and Building System III : 3 (2-3-5) 1
 834379-1 History of Tai Ethnicity : 3 (2-2-5) 1
 835355-2 Group Psychotherapy : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 16:00808323-1 Investment Banking : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 17:00207121-1 Japanese Speaking and Listening 1 : 3 (2-2-5) 1
 208111-3 Public Speaking : 3 (2-2-5) 1
 221282-1 Beginning Korean Language II : 3 (2-2-5) 1-2
 230304-3 Succession Law : 3 (2-2-5) 1
 231170-1 Software Programming Fundamentals : 3 (2-2-5) 2
15:00 - 17:00205111-5 Basic Reading : 3 (3-0-6) 1-3
 205485-1 English for Mass Communication : 3 (3-0-6) 1
 206215-1 Basic Chinese II : 3 (2-2-5) 1
 209112-2 Sound and Sound System : 3 (2-2-5) 1
 218102-2 Myanmar II : 3 (2-2-5) 3
 219102-4 French II : 3 (2-2-5) 3
 224121-2 Tourism Resources : 3 (2-2-5) 2
 229102-2 Indonesian II : 3 (2-2-5) 1
 784102-2 Eastern Philosophy : 3 (3-0-6) 1
 785102-1 Elementary Spanish II : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 18:00108347-1 Fruit and Vegetable Technology : 3 (2-3-5) 1
 252141-1 Principles of Mathematics : 3 (2-2-5) 1-5
 256102-3 General Chemistry : 3 (3-0-6) 1-3
 258253-1 Laboratory in Ecology : 1 (0-3-1) 1-2
15:01 - 17:00384302-1 Course and Material Design for Thai Language Teaching : 3 (3-0-6) 2
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 16-19,21-23
 วันที่  18 มีนาคม 2564
08:00 - 11:00107310-2 Farm Machinery : 3 (2-3-5) 1
 108351-1 Product Development : 3 (2-3-5) 1-2
 205223-1 Essay Writing : 3 (2-2-5) 1-9
 206122-1 Chinese Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 1-3
 207232-3 Japanese Reading and Writing 2 : 3 (2-2-5) 1-3
 213203-1 Systematic and Creative Thinking in Business : 3 (2-2-5) 1-2
 224121-2 Tourism Resources : 3 (2-2-5) 1
 230205-2 Criminal Law : Specific Offenses : 3 (2-2-5) 1
 252114-1 Calculus for Science : 3 (3-0-6) 1-3
 256231-2 Inorganic Chemistry I : 3 (3-0-6) 1
 256325-3 Phytochemistry : 3 (3-0-6) 1
 258322-3 Plant Morphology : 3 (2-3-5) 1-2
 258326-1 Plant Hormones : 3 (2-3-5) 1
 258333-4 Animal Behavior : 3 (2-3-5) 1
 258345-2 Cytogenetics : 3 (2-3-5) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-1,3-6,11-12,14-26,28-33,35-43
 261314-2 Quantum Mechanics II : 3 (3-0-6) 1
 262220-2 Introduction to digital Systems : 3 (2-2-5) 1
 273253-3 Information Systems Management in Organizations : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 12:00214283-1 Introduction to Applied Econometrics : 3 (2-2-5) 1
08:30 - 10:30207281-2 Japanese Skills I : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00201254-2 Besics Level of Piphat : 3 (2-2-5) 1
 206111-6 Chinese I : 3 (2-2-5) 1
 213305-3 Business Strategies : 3 (3-0-6) 1
 218111-2 Basic Burmese I : 3 (2-2-5) 1
 219101-3 Elementary French I : 3 (2-2-5) 1
 221101-4 Korean Language I : 3 (2-2-5) 2
 221202-5 Korean Language IV : 3 (2-2-5) 1
 230478-2 Introduction to Law : 3 (3-0-6) 1
 252301-2 Communicative English for Research Presentation in Mathematics : 1 (0-2-1) 1
 255301-1 Communicative English for Research Presentation in Statistics : 1 (0-2-1) 1
 256441-3 Advanced Physical Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 778201-2 Vietnamese I : 3 (2-2-5) 1-3
 833221-3 History of Diplomacy and International Relations : 3 (3-0-6) 1
 900312-2 Korean II : 3 (2-2-5) 901
 900322-2 Chinese II : 3 (2-2-5) 901
 900332-2 Japanese II : 3 (2-2-5) 901
 900392-2 Thai II : 3 (2-2-5) 901
 902432-3 Seminar in Human Resource Management : 3 (2-2-5) 901
 905317-1 International Strategic Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00157411-3 Cosmetics and Natural Product Development : 3 (2-3-5) 1
 180215-1 Non-sterile Compounding I : 4 (3-3-7) 1-2
 199312-2 Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1-2
 199446-2 Pharmacy administration and Pharmacist role : 3 (2-2-5) 1
 202214-3 Thai Dance Skill for Female Character IV : 3 (2-2-5) 1
 214364-2 Resources and Environmental Economics : 3 (3-0-6) 1
 214366-1 Environmental Economics and Sustainability : 3 (3-0-6) 1
 214366-2 Environmental Economics and Green Growth Engine : 3 (3-0-6) 1
 219132-1 French Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 1
 224325-2 Tour Guiding Management : 3 (2-2-5) 1
 231302-4 Computing Laws and Ethics : 3 (2-2-5) 1
 266331-5 Microbial Physiology and Ecology : 4 (3-3-7) 1
 302452-1 Food Mechanical Process Engineering : 3 (3-0-6) 1
 303202-2 Electrical Engineering Laboratory I : 1 (0-3-1) 1-2
 304322-3 Concrete Technology : 2 (1-3-3) 1
 305212-2 Electronics for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1-2
 305456-3 Computer Vision : 3 (2-2-5) 1
 411212-3 Basic Medical Biochemistry II : 3 (3-0-6) 1
 551343-2 Prevention and Disease Control : 3 (2-2-5) 1-3
 554313-2 Wastewater Treatment Technology and Management : 3 (2-2-5) 1
 557352-2 Industrial Hygiene Sampling and Analysis : 3 (2-3-5) 1
 601353-1 Operative Dentistry Laboratory I : 1 (0-3-1) 1
 815111-1 Creative Marketing : 3 (2-2-5) 1
 833312-3 Political Economy : 3 (3-0-6) 1
 834122-1 Modern Thai History : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00201362-3 Thai Music Skills (Piphat) 6 : 3 (2-2-5) 2
 208221-3 Contemporary Literature : 3 (2-2-5) 3
 213102-2 Principles of Management and Organizational Behavior : 3 (3-0-6) 1
 402332-1 Surgical Pathology 2 : 4 (3-2-7) 1
10:01 - 12:00383301-1 English Language Teaching Methodologies : 3 (3-0-6) 1-2
11:00 - 13:00218112-2 Basic Burmese II : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 13:30207102-3 Japanese II : 3 (2-2-5) 2
 207102-4 Japanese 2 : 3 (2-2-5) 1-4
 207302-2 Japanese VI : 3 (2-2-5) 1
 207302-3 Japanese 6 : 3 (2-2-5) 1-2
11:30 - 14:30252372-2 Fourier Series and Applications : 3 (2-2-5) 1
 254482-3 Artificial Intelligence : 3 (2-2-5) 1
 255121-1 Statistical Analysis : 3 (2-2-5) 1-4
 255261-1 Experimental Designs I : 3 (2-2-5) 1
 256101-4 Principle of Chemistry : 4 (3-3-7) 1-4
 262354-2 Energy Laboratory : 3 (0-6-3) 1
 273375-1 Data warehousing and data mining techniques : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00205472-3 Business English II : 3 (3-0-6) 1-2
 206231-6 Chinese Reading II : 3 (2-2-5) 1-3
 208202-4 Development of Thai Language : 3 (2-2-5) 1-2
 219102-3 Elementary French II : 3 (2-2-5) 1
 219432-2 French Report Writing : 2 (1-2-3) 1
 776301-1 Local Folklore : 3 (3-0-6) 1
 778202-2 Vietnamese II : 3 (2-2-5) 1
 835344-2 Performance Management : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00224335-1 Food and Beverage Services : 3 (2-2-5) 1-2
13:00 - 15:00001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 901
 201211-4 Melody of Thai Music : 3 (3-0-6) 1
 201362-3 Thai Music Skills (Piphat) 6 : 3 (2-2-5) 1
 383200-1 English for 21st Century Communication (Daily Life) : 1 (0-2-1) 2-3
 402222-1 Laboratory Safety : 2 (2-0-4) 1
 402314-1 Laboratory Safety : 2 (2-0-4) 1
 901212-1 Introduction to MICE Management : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00180215-1 Non-sterile Compounding I : 4 (3-3-7) 1-2
 199454-3 Research Methodology and Biostatistics for Pharmaceutical Care : 3 (2-3-5) 1
 214337-1 Project Analysis : 3 (2-2-5) 1
 214353-2 Project Analysis : 3 (2-2-5) 2
 219132-1 French Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 2
 222101-4 Principles of Accounting : 3 (2-2-5) 1-3
 231221-3 Information Systems Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1-2
 302111-2 Engineering Mechanics I : 3 (3-0-6) 1-7
 302386-2 Mechanics of Vehicles : 3 (3-0-6) 1
 302457-2 Agricultural Machinery Engineering : 3 (2-3-5) 1
 312374-1 Unit Operation Laboratory II : 1 (0-3-1) 1-2
 412342-1 Infectious Diseases and Immunity : 3 (2-3-5) 1
 554271-1 Biostatistics for Environmental Health : 2 (1-3-3) 1
 814324-1 Corporate Reputation Management : 3 (2-2-5) 1
 833220-1 Theories of International Relations : 3 (3-0-6) 1
 834364-1 Specific Issues in European History : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 17:00214283-1 Introduction to Applied Econometrics : 3 (2-2-5) 2
14:00 - 17:00205122-2 English Reading and Writing : 3 (2-2-5) 1-6
 208114-1 Summarization : 3 (2-2-5) 2-5
 208353-2 Writing Children’s Literature : 3 (2-2-5) 1
 208354-1 Writing Children’s Literature : 3 (2-2-5) 1
 213303-4 Business Law : 3 (3-0-6) 1
 218201-4 Social and Cultural Aspects of Myanmar Language : 3 (2-2-5) 1
 218302-2 Myanmar Language for Industry : 3 (2-2-5) 1
 221151-2 Korean Society and Culture : 3 (2-2-5) 1
 234122-1 Sight–Singing and Aural Skills II : 3 (2-2-5) 1
 234122-2 Sight–Singing and Aural Skills 2 : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 16:00601120-1 Community Study for Dentists : 2 (1-3-3) 1
15:00 - 17:00201122-2 Thai Music Skills (Voice) 2 : 3 (2-2-5) 1
 205131-5 English Grammar for Communication : 3 (3-0-6) 1-2
 206374-1 Chinese for Medical Service : 3 (2-2-5) 1-2
 208221-3 Contemporary Literature : 3 (2-2-5) 4
 213305-3 Business Strategies : 3 (3-0-6) 2-3
 230425-4 Law of the Sea and Ocean Affairs : 2 (2-0-4) 1
 230432-3 Administrative Procedure Law : 2 (2-0-4) 1
15:00 - 18:00107309-2 Marketing, Agricultural Finance and Co-operatives : 3 (2-3-5) 1
 108348-1 Cereal Technology : 3 (2-3-5) 1
 252112-3 Calculus : 4 (4-0-8) 1-5,7-9
 258261-3 General Genetics : 2 (2-0-4) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 25
 900332-2 Japanese II : 3 (2-2-5) 902
 วันที่  19 มีนาคม 2564
08:00 - 11:00107309-2 Marketing, Agricultural Finance and Co-operatives : 3 (2-3-5) 2
 108353-3 Food Packaging : 3 (2-3-5) 1
 121211-1 Swine Production : 3 (2-3-5) 1
 207332-3 Japanese Reading and Writing 4 : 3 (2-2-5) 1-3
 213260-1 Human Capital Management : 3 (3-0-6) 1-2
 222303-4 Software for Accounting : 3 (2-2-5) 1-3
 252111-3 Introductory Mathematics : 4 (4-0-8) 1
 252111-4 Fundamental Calculus : 4 (4-0-8) 1-3
 252222-1 Abstract Algebra I : 3 (2-2-5) 1-4
 254341-3 Numerical Methods : 3 (2-2-5) 1-2
 254386-2 Introduction to Robotics : 3 (2-2-5) 1
 255328-1 Demography Statistics : 3 (2-2-5) 1
 256327-1 Organic Compounds and Real-Life Applications : 3 (3-0-6) 1
 256343-4 Physical Chemistry and Applications : 4 (3-3-7) 1-3
 256352-2 Instrumental Methods of Chemical Analysis : 3 (3-0-6) 1
 256447-3 Polymer Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256465-3 Polymer Processing Technology : 3 (3-0-6) 1
 258335-3 General Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 258348-1 Introductory Molecular Genetics : 3 (2-3-5) 1
 258462-4 Introduction to Induced Mutagenesis in Plants : 3 (2-3-5) 1
 261104-2 General Physics : 3 (3-0-6) 1
 261401-4 Computational Physics : 3 (2-2-5) 1-2
 262384-2 Techniques of Materials Characterization : 3 (2-2-5) 1
 273255-3 Database Systems for Information Technology : 3 (2-2-5) 1
 552364-4 Thai Traditional Therapeutic Massage IV : 2 (1-2-3) 1
09:00 - 11:00199445-2 Quality Management in Health Care Organization : 2 (2-0-4) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 1-9
 206351-2 Introduction to Chinese Literature : 3 (2-2-5) 1-3
 221362-2 Comparative Korean Grammar : 3 (3-0-6) 1
 224242-1 Creative Event Management : 3 (2-2-5) 1
 499103-1 Biostatistics, Epidemiology and Research Theory : 1 (1-0-2) 1
 814220-1 Concept and Theory of Corporate Communication : 3 (2-2-5) 1
 900324-2 Chinese IV : 3 (2-2-5) 901
 900334-2 Japanese IV : 3 (2-2-5) 901
 904242-1 English Composition : 3 (2-2-5) 901
 909207-1 Principles of Finance : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00157241-1 Fundamental Principles of Pharmacology and Toxicology : 2 (2-0-4) 1
 199201-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1
 207122-2 Japanese Speaking and Listening 2 : 3 (2-2-5) 1-3
 214338-1 Introduction to Data Science for Economists : 3 (2-2-5) 1
 224334-1 Front Office Management and Operations : 3 (2-2-5) 1
 301331-2 Industrial Work Study : 3 (3-0-6) 1-2
 303212-4 Electrical Circuit Analysis II : 3 (3-0-6) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 2-3
 312207-1 Applied Mathematics for Chemical Engineering : 3 (3-0-6) 1
 411101-1 Fundamental Biochemistry : 2 (2-0-4) 1
 554212-2 Water Supplyand Water Quality Management : 3 (2-2-5) 1
 554312-2 Solid and Hazardous Waste Management : 3 (2-2-5) 1
 557323-3 Workplace Risk Assessment and Management : 2 (1-2-3) 1
 601361-2 Oral Medicine, Oral Radiology, and Oral Pathology Integration II : 3 (2-3-5) 1
 707318-2 Art and Cultural Management : 2 (1-2-3) 1
 808325-1 Equity Analysis and Valuation : 3 (2-2-5) 1
 815112-1 Life and Learning for Customer : 3 (2-2-5) 1
 830101-3 Sociological and Anthropological Theories and Concepts : 3 (3-0-6) 1
 833103-1 Introduction to International Relations : 3 (3-0-6) 2
 833212-3 Political Theory : 3 (3-0-6) 1
 833325-3 Terrorism and Global Security Studies : 3 (3-0-6) 1
 834314-1 Historical Philosophy and Historiography : 3 (2-2-5) 1
 835356-2 Mental Health and Adjustment : 3 (3-0-6) 1
 900314-2 Korean IV : 3 (2-2-5) 901
09:30 - 11:00230477-3 English for Lawyers II : 2 (1-2-3) 1-2
10:00 - 12:00601201-3 Orofacial Genetics II : 1 (1-0-2) 1
 701429-2 Academic English for Architects : 1 (0-2-1) 1
10:01 - 12:00366408-1 Language and Culture : 3 (2-2-5) 2
 369482-3 Chemistry Teaching : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 13:30258343-2 Laboratory in Genetics : 1 (0-3-1) 1-3
11:30 - 14:30104324-4 Cartographic Design : 3 (2-2-5) 1
 118322-3 Groundwater Resources : 3 (3-0-6) 2
 254483-3 Sensing and Actuation for Internet of Things : 3 (2-2-5) 1-2
 255271-1 Deterministic Operations Research : 3 (2-2-5) 1
 258132-1 Zoology : 3 (2-3-5) 1-5
 258362-1 Biological Techniques : 3 (2-3-5) 2
 261313-3 Mechanics II : 3 (3-0-6) 1
 262484-2 Introduction to Nonotechnology : 3 (3-0-6) 1
 273363-1 Information Assurance and Security : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00107339-1 Cereal Crop Genetics and Breeding : 3 (2-3-5) 1
 201114-1 Western Music in Thai societies : 3 (3-0-6) 1
 205233-1 English Phonetics and Phonology : 3 (3-0-6) 1-5
 206123-2 Chinese Songs and Media : 3 (2-2-5) 1
 208221-3 Contemporary Literature : 3 (2-2-5) 1-2
 218132-1 Myanmar Conversation II : 3 (2-2-5) 1
 218304-1 Myanmar Language for Business : 3 (2-2-5) 1
 219251-1 French Civilization I : 3 (3-0-6) 1
 234342-3 ASEAN Music : 3 (3-0-6) 1
 835313-3 Innovation in Psychology 1 : 1 (1-0-2) 1
12:00 - 14:30230206-2 Specific Contracts I : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00208131-1 Thai Language and Culture : 3 (2-2-5) 1-2
 224353-2 Cultural Heritage Specialist Guide : 3 (2-2-5) 2
 551361-1 Primary Care Service Provision : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 17:00401218-3 Basic Anatomy : 3 (2-3-5) 1-3
13:00 - 15:00201351-3 Thai Music Ensemble Methodology : 3 (3-0-6) 1
 224241-1 MICE Businesses : 3 (2-2-5) 1
 266306-2 Introduction to Research Methodology : 3 (2-3-5) 1
 301202-2 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1-2
 304242-2 Fluid Mechanics Laboratory : 1 (0-3-1) 2
 309200-1 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1-2
 366408-1 Language and Culture : 3 (2-2-5) 3
 383201-1 English for 21st Century Communication (Career) : 1 (0-2-1) 2
 904242-1 English Composition : 3 (2-2-5) 902
13:00 - 16:00213102-2 Principles of Management and Organizational Behavior : 3 (3-0-6) 2
 213374-1 Warehousing Management : 3 (3-0-6) 1
 214346-2 Principles of Financial Economics : 3 (2-2-5) 1
 230300-2 Negotiable Instruments : 3 (3-0-6) 1
 303428-3 Power System Protection : 3 (3-0-6) 1
 303476-3 Satellite Communications : 3 (3-0-6) 1
 304353-2 Foundation Engineering : 3 (2-3-5) 1
 411206-1 Techniques in Biochemistry, Cell and Molecular Biology : 3 (1-6-5) 1
 814105-1 Creative Photography for Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 830101-3 Sociological and Anthropological Theories and Concepts : 3 (3-0-6) 2
 833332-3 Statistics for Public Administration Research : 3 (3-0-6) 1
 834357-2 Specific Issues in South Asian History : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 16:00213351-1 Comparative International Business Management : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00205381-5 English for Tourism : 3 (3-0-6) 1
 208363-2 Poetry Reading and Writing : 3 (2-2-5) 1
 219371-3 French for Tourism I : 3 (2-2-5) 1
 231361-2 Design for Communication : 3 (2-2-5) 1
 808204-1 Finance Theory : 3 (2-2-5) 1
 808301-1 Business English for Finance I : 1 (0-2-1) 1
15:00 - 17:00221102-4 Korean Language II : 3 (2-2-5) 1-3
 261102-2 Physics II : 4 (3-2-7) 1-21
 261102-3 Physics 2 : 4 (3-2-7) 1
15:00 - 18:00107331-1 Pesticides and Their Applications : 3 (2-3-5) 1
 108372-2 Quality Control for Food Industry : 2 (1-3-3) 1-2
 252251-1 Discrete Mathematics : 3 (2-2-5) 1-2
 252327-1 Introduction to Semigroup Theory : 3 (2-2-5) 1
 252352-1 Combinatorics : 3 (2-2-5) 1
 256433-2 Inorganic Material Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 258211-2 Cell and Molecular Biology : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  20 มีนาคม 2564
09:00 - 12:00118201-3 Earth Science : 3 (3-0-6) 1-2
 405213-2 Pathology : 4 (3-2-7) 1
 วันที่  21 มีนาคม 2564
13:00 - 16:00214336-1 Tourism Economics : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  22 มีนาคม 2564
08:00 - 10:00231370-3 Web Servers and Services : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:00107335-1 Selected Topics in Agricultural Science : 3 (2-3-5) 3
 108382-1 Applied Microbiology in Food Industry : 3 (2-3-5) 1
 121113-1 Ruminant Animal Production : 3 (2-3-5) 1
 207221-1 Japanese Speaking and Listening III : 3 (2-2-5) 1
 219111-1 French Reading and Writing I : 3 (2-2-5) 4
 221332-2 Korean Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 1
 222204-5 Taxation II : 3 (2-2-5) 1-2
 224353-2 Cultural Heritage Specialist Guide : 3 (2-2-5) 1
 230308-4 Evidence Law : 3 (3-0-6) 1
 231272-1 Web Design for Business : 3 (2-2-5) 1-2
 254351-2 Database Systems : 3 (2-2-5) 1-2
 255221-5 Nonparametric Statistics : 3 (2-2-5) 1
 256436-2 Characterization Techniques of Inorganic Compounds : 3 (2-2-5) 1
 256466-2 Introduction to Material Science : 3 (2-2-5) 1
 256471-3 Environmental Chemistry and Safety : 3 (2-2-5) 1
 261352-5 Modern Physics : 3 (3-0-6) 1
 262250-2 Fluid Mechanics : 3 (3-0-6) 1
 273381-2 Computer Graphics and Animation : 3 (2-2-5) 1
 273382-3 Multimedia and Web Technology : 3 (2-2-5) 1
 785303-1 Spanish Composition : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00180111-1 Pharmacognosy I : 2 (1-3-3) 1-2
 180223-1 Principle and Basic Skills for Pharmaceutical Care : 2 (1-3-3) 1
 205141-3 Greek and Roman Mythology : 3 (3-0-6) 1-3
 205465-2 Translation for Business and Mass Communication : 3 (3-0-6) 1-2
 206132-1 Chinese Fairy Tales and Short Stories : 3 (2-2-5) 1
 209116-1 Linguistics and Communication : 3 (2-2-5) 1
 218251-2 Myanmar Writing I : 3 (2-2-5) 1
 221232-3 Korean Conversation IV : 3 (2-2-5) 1-2
 229302-1 Language, Society and Culture of Indonesia : 3 (2-2-5) 1
 230208-2 Constitution of Courts of Justice and Judicial System : 2 (2-0-4) 1
 261431-3 Applied Optics : 3 (2-2-5) 1
 778341-3 Vietnamese for Specific Purpose : 3 (2-2-5) 1
 784106-2 Ethics : 3 (3-0-6) 1
 830342-2 Thai Local Administration : 3 (3-0-6) 1
 833213-2 Thai Local Government and Politics : 3 (3-0-6) 1
 901242-2 Tourist Behaviors : 3 (2-2-5) 901
 902353-2 Negotiation and Conflict Management : 3 (2-2-5) 901
 904131-2 Reading Comprehension : 3 (2-2-5) 901-902
 905432-1 Business Statistics : 3 (2-2-5) 901
 909103-1 Information Technology and Innovation for Business : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00157201-3 Introduction to Cosmetics and Natural Products Formulation : 2 (2-0-4) 1
 201315-4 Asian Music : 3 (3-0-6) 1
 208253-2 Speech for Specific Purposes : 3 (2-2-5) 1
 213204-1 Taxation : 3 (2-2-5) 1-2
 213373-3 Inventory management : 3 (3-0-6) 1
 214212-2 Macroeconomics II : 3 (3-0-6) 1
 214212-3 Macroeconomics 2 : 3 (2-2-5) 1-2
 219102-3 Elementary French II : 3 (2-2-5) 2
 219102-4 French II : 3 (2-2-5) 1-2
 219261-4 French Phonetics : 3 (2-2-5) 2
 222101-3 Principles of Accounting I : 3 (2-2-5) 1
 222103-2 Financial Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 258200-1 Communicative English for Specific Purposes in Biology : 1 (0-2-1) 1
 266301-3 Mycology : 3 (2-3-5) 1
 302234-2 Mechanics of Fluids : 3 (3-0-6) 2
 303214-1 Electromagnetic Fields I : 3 (3-0-6) 1
 304334-1 Highway Engineering : 3 (3-0-6) 1
 305233-2 Algorithm Analysis and Design : 3 (2-3-5) 1
 305234-1 Algorithm Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1
 309319-1 Materials Characterization : 3 (3-0-6) 1
 401209-1 Human Neuroanatomy : 4 (3-3-7) 1
 413203-2 Human Physiology : 4 (3-3-7) 1
 413209-3 Human Neuroanatomy : 4 (3-3-7) 1
 601340-1 Periodontology I : 2 (2-0-4) 1
 815131-1 Art and Science for Marketing Plan : 3 (2-2-5) 1
 833420-1 Foreign Policies of Major Powers : 3 (3-0-6) 1
 834161-1 History of Pre-modern Europe : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00402326-1 Special Techniques in Pathology : 2 (1-3-3) 1
 814315-1 English for Creative Media and Communication : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30104223-3 Introduction to Cartography : 3 (2-2-5) 1
 118204-3 Environmental Soil Sciences : 3 (2-3-5) 1
 121111-1 Comparative of Anatomy and Physiology in Domestic and Aquatic Animals : 3 (2-3-5) 1
 254275-2 Object Oriented Programming : 3 (2-2-5) 1-5
12:00 - 14:00201113-1 Theory of Thai Music : 3 (3-0-6) 1
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 1-5,7-35,39-49
 208461-1 Literature in Translation : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00224216-2 Psychology for Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 224355-2 Health Tourism : 3 (2-2-5) 1
 552252-4 Thai Traditional Medicine II : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 15:00201322-2 Thai Music Skills (Voice) 6 : 3 (2-2-5) 1
 201332-2 Thai Music Ensemble VI : 1 (0-2-1) 1
 601311-1 Occlusion II : 1 (1-0-2) 1
 901271-1 Principles of Airline Business Management : 3 (2-2-5) 901
 904311-1 Introduction to Linguistics : 3 (3-0-6) 901
 904332-2 Introduction to English Literature : 3 (3-0-6) 901
 904361-2 English for Public Relations : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00180223-1 Principle and Basic Skills for Pharmaceutical Care : 2 (1-3-3) 1
 207222-1 Japanese Speaking and Listening 4 : 3 (2-2-5) 2
 213320-2 Community Enterprise Management : 3 (3-0-6) 1
 214352-3 Introduction to Regional Economics : 3 (3-0-6) 1
 219261-4 French Phonetics : 3 (2-2-5) 1
 266341-2 Agricultural Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 301446-3 Supply Chain Management : 3 (3-0-6) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 1-4
 302332-1 Refrigeration : 3 (3-0-6) 1
 303438-1 Industrial Motor Control : 3 (3-0-6) 1
 304315-2 Reinforced Concrete Design : 4 (3-3-7) 1-2
 309211-1 Materials Laboratory I : 1 (0-3-1) 1
 415401-3 Pharmacology and Toxicology : 4 (3-3-7) 1
 808302-1 Law and Professional Ethics for Finance : 3 (3-0-6) 1
 814349-2 Selected Topic in Practical Communication : 3 (2-2-5) 1
 833234-1 Administrative Law and Public Sector Administration : 3 (3-0-6) 1
 834271-1 Specific Issues in Contemporary Affairs : 3 (2-2-5) 1
 905141-2 International Marketing Management : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 16:00814338-1 Integrated Communication Campaign : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00218211-3 Myanmar Syntax : 3 (2-2-5) 1
 221332-2 Korean Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 1
 230400-3 Bankruptcy Law : 2 (2-0-4) 1
 231351-5 Electronic Business Management : 3 (2-2-5) 1
 231371-3 Mobile Application Development : 3 (2-2-5) 1
 234234-1 Harmony II : 3 (2-2-5) 1
 234234-3 Harmony 2 : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00205243-3 Introduction to English Prose : 3 (3-0-6) 1-5
 205382-4 English for Hotel Business : 3 (3-0-6) 1
 206241-3 Chinese Writing I : 3 (2-2-5) 1-3
 208251-2 Critical Reading : 3 (2-2-5) 1
 776371-2 Follklore and Beauty : 3 (3-0-6) 1
 835331-3 Gruop Counseling : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00107201-1 Introduction to Soil Science : 3 (2-3-5) 1-3
 107343-1 Weed biology : 3 (2-3-5) 1
 108384-1 Selected Topics in Food Science and Technology : 3 (2-3-5) 1
 118315-2 Wastewater Treatment Technology : 3 (2-3-5) 1
 121362-1 Diseases and Hygiene of Farm Animal : 3 (2-3-5) 1
17:00 - 19:00905141-2 International Marketing Management : 3 (2-2-5) 902
 วันที่  23 มีนาคม 2564
08:00 - 11:00108211-1 Food Engineering I : 2 (2-0-4) 1-3
 207222-1 Japanese Speaking and Listening 4 : 3 (2-2-5) 3
 230404-2 Private International Law : 3 (3-0-6) 1
 255281-1 Statistical Package Program : 3 (2-2-5) 1
 255371-1 Probabilistic Operations Research : 3 (2-2-5) 1
 256435-2 Chemistry of Supramolecules and Sensors : 3 (3-0-6) 1
 256462-4 Petrochemical Industry : 3 (3-0-6) 1
 258321-3 Plant Physiology : 3 (2-3-5) 1
09:00 - 11:00001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 901
 001236-1 Living Management : 3 (2-2-5) 901
 218321-2 History of Myanmar Literature : 3 (2-2-5) 1
 252100-1 History and Development of Mathematics : 1 (1-0-2) 1
 776361-2 ASEAN Folklore : 3 (3-0-6) 1
 834303-2 English for Presentation : 1 (0-2-1) 1
 835232-3 Counseling Theories and Techniques : 3 (2-2-5) 1
 909208-1 Business Law and Ethics : 3 (2-2-5) 901-902
09:00 - 11:30909204-2 Principles of Economics : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00157301-3 Cosmetics and Natural Product Formulation II : 3 (2-3-5) 1
 199452-2 Applied Pharmacotherapeutics I : 5 (4-2-9) 1-2
 213342-3 Management Information System : 3 (2-2-5) 1
 214115-1 Introduction to Macroeconomics : 3 (3-0-6) 1-3
 214115-2 Macroeconomics : 3 (3-0-6) 1
 214401-2 Economic Analysis of Time Series and Forcasting : 3 (2-2-5) 1
 222200-2 Managerial Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 222305-4 Auditing : 3 (3-0-6) 1-2
 266381-2 Basic Scientific Instrumentation and Laboratory Administration and Management : 4 (3-3-7) 1
 301304-2 Engineering Economics : 3 (3-0-6) 2
 301471-1 Industrial Engineering Laboratory II : 1 (0-3-1) 1
 303382-1 Signal Processing : 3 (3-0-6) 1
 304212-2 Structural Analysis I : 3 (3-0-6) 2
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 4-5
 305323-2 Signal Processing : 3 (2-2-5) 1
 402334-1 Anatomy in Surgical Pathology : 3 (2-3-5) 1
 554321-1 Environmental and Health Impact Assessment : 3 (2-2-5) 1
 557361-1 Storage of Hazardous Chemicals : 2 (2-0-4) 1
 601360-1 Oral Medicine, Oral Radiology, and Oral Pathology Integration I : 2 (2-0-4) 1
 814103-1 Creative Thinking for Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 814326-1 Research for Corporate Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 833222-3 International Institutions and Organizations : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 16:00221132-2 Korean Conversation II : 3 (2-2-5) 1-2
11:30 - 14:30252375-1 Mathematical Software : 3 (2-2-5) 1-2
 273451-2 Information System Project Management : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00201353-3 Technology for Music : 3 (2-2-5) 1
 208001-3 Thai Language Writing for Communication : 3 (2-2-5) 1
 208372-2 Literature and Tourism : 3 (2-2-5) 1
 224371-1 English for Tour Conducting : 3 (2-2-5) 1
 776261-1 ASEAN Languages, Culture and Folklore : 3 (3-0-6) 1
 784201-1 Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00205362-1 Advanced Translation : 3 (3-0-6) 6-7
 551318-1 Occupational Health and Safety : 3 (2-2-5) 1
 551339-1 Computer and Public Health Information : 2 (1-2-3) 1-2
 552334-2 General Surgery for Applied Thai Traditional Medicine : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 15:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 40-42
 402327-1 Principle of Pathological Laboratory Quality Assurance : 1 (1-0-2) 1
 808306-2 International Financial Markets : 3 (3-0-6) 1
 909261-1 Introduction to Intercultural Communication : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00157301-3 Cosmetics and Natural Product Formulation II : 3 (2-3-5) 1
 202314-2 Thai Dance Skill for Female Character VI : 3 (2-2-5) 1
 230204-2 Constitutional Law : 3 (2-2-5) 1
 230475-4 Advocacy and Moot Court : 2 (1-2-3) 1
 301304-2 Engineering Economics : 3 (3-0-6) 1-1,3-3
 302212-2 Engineering Mechanics II : 3 (3-0-6) 1
 303324-3 High Voltage Engineering : 3 (3-0-6) 1
 305132-1 Computer Mathematics II : 2 (2-0-4) 1
14:00 - 17:00207222-1 Japanese Speaking and Listening 4 : 3 (2-2-5) 1
 213270-1 Operations Management : 3 (2-2-5) 1-2
 231341-2 Digital Telecommunication and Network : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00205371-3 Business English I : 3 (3-0-6) 1-2
 208001-3 Thai Language Writing for Communication : 3 (2-2-5) 2-3
 834243-2 History of ASEAN Community : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00107101-1 Introduction to Animal Production : 3 (3-0-6) 1
 107334-1 Landscape Design and Gardening : 3 (2-3-5) 1
 108442-1 Confectionery and Chocolate Products Technology : 3 (2-3-5) 1
 วันที่  24 มีนาคม 2564
08:00 - 10:00231362-3 Infographics Design : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:00213336-1 Digital Marketing : 3 (2-2-5) 1
 231120-3 Business Information System : 3 (2-2-5) 1-2
 256452-3 Advanced Analytical Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256468-1 Entrepreneurship for Chemists : 3 (3-0-6) 1
 256469-1 Rubber Science : 3 (3-0-6) 1
 273387-1 Mobile Application Development : 3 (2-2-5) 1
 781101-1 ASEAN Cultural Studies : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 10:00230446-4 Special Topic on Criminal Law : 2 (1-2-3) 1
 230460-4 Telecommunication Law and Digital Economy : 2 (2-0-4) 1
09:00 - 11:00180214-1 Pharmaceutical Analysis I : 2 (1-3-3) 1-2
 230446-4 Special Topic on Criminal Law : 2 (1-2-3) 2
 401207-1 Human Embryology : 1 (1-0-2) 1
 834141-2 History of Pre-Modern Southeast Asia : 3 (2-2-5) 1
 901348-2 Digital Technology for Tourism Marketing : 3 (2-2-5) 901
 905414-1 International Business Transaction Law : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30905324-1 International Finance : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00157332-3 Natural Products for Health and Beauty II : 3 (2-3-5) 1
 180131-1 Information Searching and Basic Biostatistics for Health Sciences : 1 (0-3-1) 1-2
 199322-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III : 4 (3-3-7) 1-2
 201255-2 Besics Level of Thai String : 3 (2-2-5) 1
 205313-3 Public Speaking and Presentation : 3 (2-2-5) 1-4
 214115-1 Introduction to Macroeconomics : 3 (3-0-6) 4
 214213-3 History of Economic Thought : 3 (3-0-6) 1
 214327-1 Economics of Human Resources : 3 (3-0-6) 1
 218252-2 Myanmar Writing II : 3 (2-2-5) 1
 221322-2 Korean Translation for Literature and Entertainment media : 3 (2-2-5) 1
 222205-2 Cost Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 222422-2 Tax Planning : 3 (3-0-6) 1
 224421-1 Undergraduate Thesis I : 3 (0-9-4) 6
 301340-2 Manufacturing Processes : 3 (3-0-6) 1
 301473-2 Enterprise Resource Planning : 3 (3-0-6) 1
 307302-3 Biology for Environmental Engineering : 3 (2-3-5) 1
 312311-1 Safety in Chemical Industries : 3 (3-0-6) 1
 366409-1 Research for Learning Development : 3 (2-2-5) 4-5
 551432-2 Environmental Health : 3 (2-2-5) 1
 554312-2 Solid and Hazardous Waste Management : 3 (2-2-5) 2
 808101-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 2
 814212-1 Writing for Non-Fiction : 3 (2-2-5) 1-3
 814323-1 Advanced Media Production for Corporate Communication : 3 (2-2-5) 1
 830362-2 Social Impact Assesment : 3 (3-0-6) 1
 833215-1 Thai Political Institution and Process : 3 (3-0-6) 1
 834231-2 History of Lower Northern Communities : 3 (2-2-5) 1
 834333-2 History of Lanna : 3 (2-2-5) 1
 835242-1 Psychology for Human Resource : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 16:00304211-2 Mechanics of Materials I : 3 (3-0-6) 1
10:00 - 12:00266304-3 Yeast and Yeast Technology : 3 (2-2-5) 1
 402342-1 Non-Gynecologic Cytology : 3 (2-2-5) 1
 405314-2 Systemic Pathology : 2 (2-0-4) 1
11:30 - 14:30107202-2 Principles of Plant Breeding : 3 (2-3-5) 1-2
 108322-1 Food and Agricultural Product Analysis : 3 (2-3-5) 1-2
 118317-2 Resources Science and Environment : 3 (2-2-5) 1
 254486-1 Data Science : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00205475-2 English for Hotel Business : 3 (2-2-5) 1-2
 208263-1 Literary Tales : 3 (2-2-5) 1
 835322-2 Cognitive Psychology : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00551357-1 Community Health Diagnosis : 3 (2-2-5) 1-2
 552231-2 Symptomatology and Diagnosis for Applied Thai Traditional Medicine : 2 (1-2-3) 1
 552354-5 Thai Traditional Medicine IV : 2 (1-2-3) 1
12:00 - 16:00402221-2 Surgical Pathology and Histopathological Techniques : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 15:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 51
 808322-2 Portfolio Management : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 16:00180214-1 Pharmaceutical Analysis I : 2 (1-3-3) 1
 199322-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III : 4 (3-3-7) 1-2
 213307-2 Business Management in Sufficiency Economy : 1 (0-2-1) 1
 230306-4 Civil Procedure Law II : 3 (3-0-6) 1
 266383-2 Quality Management of Microbiological Testing Laboratory : 3 (2-3-5) 1
 301314-2 Tool Engineering : 3 (2-3-5) 1
 302233-4 Thermodynamics II : 3 (3-0-6) 1
 304212-2 Structural Analysis I : 3 (3-0-6) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 1-1,6-6
 312204-2 Chemical Engineering Thermodynamics II : 3 (3-0-6) 1
 366409-1 Research for Learning Development : 3 (2-2-5) 4-5
 833323-3 International Relations of Southeast Asia : 3 (3-0-6) 1
 833334-3 Thai Local Administration : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 17:00218371-1 Myanmar Translation : 3 (2-2-5) 1
 231381-1 Business Software Package Expert : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 10
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-1,3-6,11-12,14-26,28-33,35-43
 วันที่  25 มีนาคม 2564
08:00 - 10:00231360-3 Human Computer Interaction : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:00230301-2 Specific Contracts II : 3 (2-2-5) 1
 552335-3 Physical Examination and Basic First Aids : 3 (2-3-5) 1
09:00 - 11:00830387-1 Thai Customs and Religions in Thailand : 3 (3-0-6) 1
 833104-1 Introduction to Public Administration : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 12:00157221-3 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products I : 3 (2-3-5) 1
 180214-1 Pharmaceutical Analysis I : 2 (1-3-3) 2
 214451-2 Local Community Economics : 3 (3-0-6) 1
 222334-1 Accounting for Agricultural Business : 3 (3-0-6) 1
 222337-1 Accounting for Financial Instruments : 3 (3-0-6) 1
 224421-1 Undergraduate Thesis I : 3 (0-9-4) 4-5
 266333-2 Actinobacteria Biology : 3 (2-3-5) 1
 302321-2 Mechanics of Solids : 3 (3-0-6) 1-2
 302369-2 Laboratory for Mechanical Engineers II : 1 (0-3-1) 1
 551325-1 Public Health Administration : 3 (2-2-5) 1
 814211-2 Two-Dimensional Animation and Motion Picture : 3 (2-2-5) 1-2
 835213-3 Psychological Tests and Measurement : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00201262-1 Thai Music Skill (Piphat) IV : 3 (2-2-5) 1-2
 307481-1 Ethic for Environmental Engineer : 1 (1-0-2) 1
 402342-1 Non-Gynecologic Cytology : 3 (2-2-5) 1
 814333-1 Film Study : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00830388-1 Religions and Ethics for Social Development : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00551425-2 Sociology in Public Health : 3 (2-2-5) 1-2
12:01 - 15:00224421-1 Undergraduate Thesis I : 3 (0-9-4) 7-8
13:00 - 15:00402201-2 Medical Genetics : 1 (1-0-2) 1
 814325-1 English for Corporate Communication : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:30230406-4 Thai Legal History : 2 (2-0-4) 1
 230413-3 Consumer Protection Law : 2 (2-0-4) 1
13:00 - 16:00213100-2 Introduction to Business : 3 (3-0-6) 1
 303361-2 Microprocessors : 3 (2-3-5) 1-2
 304231-3 Surveying : 3 (2-3-5) 1-3
 833235-1 Good Governance and Ethics in Public Administration : 3 (3-0-6) 1
 834212-3 Research Methodology in History : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 17:00830216-1 Economic Sociology and Anthropology : 3 (3-0-6) 1
 830221-2 Statistics and Computer for Social Sciences Research 1 : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00208355-2 Thai as a Foreign Language : 3 (2-2-5) 1
 208356-1 Writing Short Stories and Television Dramas : 3 (2-2-5) 1
 231363-3 Motion Graphics Design : 3 (2-2-5) 1
17:00 - 19:00830361-2 Meditation for Life Development : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  26 มีนาคม 2564
08:00 - 12:00830393-2 Health Sociology : 3 (3-0-6) 1-3
09:00 - 11:00180222-1 Basic Pharmacokinetics : 2 (1-2-3) 1
 199332-2 Pharmacology II : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 11:50701215-1 World Architectural Design Concept, Philosophy and Theory : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 16:00701124-1 History of Human Settlement and Architecture : 3 (3-0-6) 1
 701225-1 Vernacular Architecture : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 17:00830333-3 Population and Reproductive Health : 3 (3-0-6) 1-3
 วันที่  28 มีนาคม 2564
09:00 - 12:00266204-1 Foundations of Business Management and Entrepreneurship in Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 วันที่  30 มีนาคม 2564
09:00 - 12:00214325-2 Economics of Taxation : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 16:00214347-2 Principles of Corporate Financial Analysis : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  31 มีนาคม 2564
08:00 - 12:00214201-4 Data Analysis Tools for Economists : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00224224-2 Sustainability for Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 17:00214201-4 Data Analysis Tools for Economists : 3 (2-2-5) 2
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?