ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  29 กันยายน 2563
10:00 - 12:00905371-1 Research Methodology in Business : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 15:00909261-1 Introduction to Intercultural Communication : 3 (2-2-5) 902
 วันที่  7 ตุลาคม 2563
13:00 - 15:00905445-1 New Media Marketing : 3 (2-2-5) 901
 วันที่  9 ตุลาคม 2563
13:00 - 16:00652471-1 Heart health promotion : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  10 ตุลาคม 2563
09:00 - 11:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 1
 001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 1-2
 001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001352-1 Peace and Religion for Human Kinds : 3 (2-2-5) 1
 199542-2 Social and Behavioral Aspects in Pharmacy : 2 (2-0-4) 1
09:00 - 11:50654492-3 Clinical Practice in Physical Therapy III : 2 (0-8-0) 1
09:00 - 12:00830389-1 Ethnicity and Development : 3 (3-0-6) 1
10:00 - 12:00266497-3 Seminar : 1 (0-2-1) 1
12:00 - 14:00001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1-2
13:00 - 16:00157418-1 Production Management : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 17:00001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1-1,4-4
 วันที่  11 ตุลาคม 2563
09:00 - 11:00001233-2 Thai State and the World Community : 3 (2-2-5) 1
 001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1
 001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1
 001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1-3
 001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1
 199543-2 Basic Pharmacoeconomics : 2 (2-0-4) 1
12:00 - 13:30001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001253-4 Entrepreneurship : 3 (2-2-5) 1
 001254-4 The King''s Philosophy for Living : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1-8
 001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-2
 001274-2 Drugs and Chemicals in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1
 001276-2 Energy and Technology Around Us : 3 (2-2-5) 1
 001277-2 Human Behavior : 3 (2-2-5) 1
 001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-9
 001291-1 Consumption in Dailylife : 3 (2-2-5) 1
 001292-1 Circular Economic Lifestyle for 21st Century : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  12 ตุลาคม 2563
08:00 - 10:00230402-2 Public International Law : 3 (2-2-5) 1
 366305-1 Learning Measurement and Assessment : 3 (2-2-5) 1-2
08:00 - 11:00107325-1 Field Crop Production : 3 (2-3-5) 1-2
 118332-3 Environmental Remote Sensing : 3 (2-2-5) 1
 122343-1 Diseases and Parasites of Aquatic Animals : 3 (2-3-5) 1
 206221-5 Chinese Listening and Speaking III : 3 (2-2-5) 1-3
 208263-1 Literary Tales : 3 (2-2-5) 1
 230402-2 Public International Law : 3 (2-2-5) 2
 231260-1 Business Information System : 3 (2-2-5) 1
 254276-2 Discrete Mathematics for Computer Science : 3 (2-2-5) 1-2
 254383-2 Algorithm Design and Analysis : 3 (2-2-5) 1
 256100-1 From Alchemy to Chemistry: History and Evolution : 1 (1-0-2) 1
 256201-1 Communicative English for Academic Analysis in Chemistry : 1 (0-2-1) 1-2
 262206-1 Electromagnetism for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 262425-2 Introduction to Machine Learning for applied physics : 3 (2-2-5) 1
 830100-2 Basic Concepts on Society and Culture : 3 (3-0-6) 1-3
08:00 - 12:30785321-1 Spanish Conversation : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00001211-1 Fundamental English : 3 (2-2-5) 901-903
 001213-2 English Writing for Effective Communication : 3 (2-2-5) 1-4,6-28,30-59
 001315-1 French for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001317-1 Lao for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001318-1 Indonesian for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001320-1 Hindi for Communication : 3 (2-2-5) 1
 207101-3 Japanese I : 3 (2-2-5) 2
 255300-1 Communicative English for Academic Analysis in Statistics : 1 (0-2-1) 1
 258201-2 Communicative English for Academic Analysis in Biology : 1 (0-2-1) 1
 707314-2 History of Eastern Art : 2 (1-2-3) 1
 830342-2 Thai Local Administration : 3 (3-0-6) 1
 833310-1 Civil Law and Commercial Law for Political Scientists : 3 (3-0-6) 1
 904331-2 Reading in Business and Discussion : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30902371-2 Research Methodology in Human Resources Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00157304-2 Good Manufacturing Practice and Process Validation : 2 (2-0-4) 1
 199303-1 Introduction to Pharmaceutical Chemistry : 2 (2-0-4) 1
 199401-2 Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy II : 3 (3-0-6) 1
 214484-2 Operation Research : 3 (2-2-5) 1
 222411-2 Strategic Cost Management : 3 (3-0-6) 1
 300302-1 Communicative English for Professional Purposes : 3 (2-2-5) 3-4
 302351-2 Mechanical Drawing : 2 (1-3-3) 1-2
 307412-1 Design of Air Pollution Control System : 3 (3-0-6) 1
 309452-3 Ceramics Processing : 3 (2-2-5) 1
 312303-2 Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design : 3 (3-0-6) 1
 554411-2 Environmental Toxicology : 3 (2-2-5) 1
 557351-1 Industrial Hygiene : 3 (2-2-5) 1
 557411-1 Occupational Medicine : 2 (1-2-3) 1
10:00 - 12:00205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 50-51
 224261-1 Logistics for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 224420-1 Seminar in Tourism and Hospitality : 1 (0-3-2) 1
 652322-2 Pharmacology of Drugs Related to Heart and Lung : 3 (2-2-5) 1
10:01 - 12:00396352-1 Introduction to Biomechanics in Exercise : 3 (2-2-5) 1
 396408-1 Innovation in Exercise and Physical Education : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30104312-3 Geographic Philosophy and Concepts : 3 (2-2-5) 1
 107329-1 Economic Ornamental Plant Production : 3 (2-3-5) 1
 108311-2 Food Processing I : 3 (3-0-6) 1
 108401-2 LogisticsandSupply ChainManagement : 3 (3-0-6) 1
 118312-3 Geographic Information System for Environment : 3 (2-3-5) 1
 121312-1 Principle of Animal Breeding : 3 (2-3-5) 1
 252311-4 Advanced Calculus : 3 (2-2-5) 1
 254341-3 Numerical Methods : 3 (2-2-5) 1
 256327-1 Organic Compounds and Real-Life Applications : 3 (3-0-6) 1
 256447-3 Polymer Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256453-3 Application of Analytical Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 261212-2 Quantum Mechanics I : 3 (3-0-6) 1
 261212-3 Quantum Mechanics 1 : 3 (3-0-6) 1
 261231-3 Waves and Vibrations : 3 (3-0-6) 1
 273111-1 Fundamentals of Information Technology : 3 (2-2-5) 1
 273482-2 Human-Computer Interaction : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001211-2 English Listening and Speaking for Communication : 3 (2-2-5) 1-10,12-21,23-42,45-53,56-65,67-69,71-76,78-87,89-98,100-109
 001212-2 English Critical Reading for Effective Communication : 3 (2-2-5) 1
 122231-2 Breeding and Nursing of Aquatic Animals : 3 (2-3-5) 1
 778201-2 Vietnamese I : 3 (2-2-5) 1-3
13:00 - 15:00001213-1 English for Academic Purposes : 3 (2-2-5) 901-902
 366410-1 Quality Assurance : 3 (2-2-5) 2
 901267-1 Customer Relationship Management : 3 (2-2-5) 901
 902339-1 Concepts in Human Resource Management : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00157303-3 Cosmetics and Natural Products Formulation III : 3 (2-3-5) 1
 199552-2 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6-9) 1
 206301-3 Introduction to China : 3 (2-2-5) 1-2
 214310-2 Introduction to Game Theory : 3 (3-0-6) 1
 266411-4 Microbial Genetic Engineering : 3 (1-6-5) 1
 301417-3 Industrial Plant Design : 3 (3-0-6) 1-2
 302335-2 Heat Transfer : 3 (3-0-6) 1
 303204-2 Electrical Engineering Mathematics : 3 (3-0-6) 1
 303473-3 Microwave Engineering : 3 (3-0-6) 1
 304351-2 Soil Mechanics : 3 (3-0-6) 1
 305214-3 Data Structures : 3 (2-3-5) 1-2
 401206-1 Human Gross Anatomy II : 3 (2-3-5) 1
 402212-2 Human Gross Anatomy : 4 (3-3-7) 1-2
 402212-3 Human Gross Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 413332-2 Physiology of Exercise and Sport : 3 (3-0-6) 1
 552489-1 Introduction to Practice in Applied Thai Traditional Medicine : 3 (2-2-5) 1
 835411-1 Innovation in Psychology 2 : 1 (0-2-1) 1
 904351-2 English-Thai Translation : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 17:00219373-3 French for Hotel : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 16
 001252-4 Naresuan Studies : 3 (2-2-5) 1
 001301-1 Thai Language for Academic Communication : 3 (2-2-5) 2-5,18-18
 001302-1 Thai Language for Communication in the 21st Century : 3 (2-2-5) 6-10,19-19,21-21
 001303-1 Reading in the Digital Age Century : 3 (2-2-5) 11-13,22-24
 001319-1 Vietnamese for Communication : 3 (2-2-5) 1
 201241-3 Thai Music Skills (String) III : 3 (2-2-5) 1-2
 205355-1 Greek and Roman Mythology : 3 (3-0-6) 1-2
 213102-2 Principles of Management and Organizational Behavior : 3 (3-0-6) 1-4
 787102-1 Hindi II : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00118201-3 Earth Science : 3 (3-0-6) 1-2
 256462-4 Petrochemical Industry : 3 (3-0-6) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 1-7
 วันที่  14 ตุลาคม 2563
08:00 - 10:00369481-2 Science Teaching : 3 (2-2-5) 3
 407312-4 Medical Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 787101-1 Hindi I : 3 (2-2-5) 2
08:00 - 11:00104331-3 Photogrammetry : 3 (2-2-5) 1
 104331-4 Photogrammetry I : 3 (2-2-5) 1
 108101-2 General Food Science : 1 (0-2-1) 1
 108312-1 Laboratory of Food Process and Engineering : 1 (0-3-1) 1-2
 118322-3 Groundwater Resources : 3 (3-0-6) 1
 121315-1 Aquaculture Technology : 3 (2-3-5) 1
 122346-2 Algae and Aquatic Plant in Fishery : 3 (2-3-5) 1
 207122-1 Japanese Speaking and Listening II : 3 (2-2-5) 1
 208252-2 Problems of Thai Language Usage : 3 (2-2-5) 1
 208252-3 Problems of Thai Usage : 3 (2-2-5) 1
 214282-2 Statistics for Economists : 3 (2-2-5) 1-2
 221331-3 Korean Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1
 231100-4 Statistics for Decision Making in Business : 3 (2-2-5) 1
 252211-5 Ordinary Differential Equations : 3 (2-2-5) 1
 252281-1 Introduction to Financial Mathematics : 3 (2-2-5) 1
 254251-4 Data Structure : 3 (2-2-5) 1-3
 256221-5 Organic Chemistry 1 : 4 (3-3-7) 1-9
 256232-3 Inorganic Chemistry II : 3 (3-0-6) 1-2
 258122-1 Botany : 3 (2-3-5) 1-5
 261107-1 Principle of Physics I : 4 (3-2-7) 1-2
 261201-3 Scientific Methods in Physics : 1 (1-0-2) 1-2
 262001-1 Communicative English for Specific Purposes in Applied Physics : 1 (0-2-1) 1
 273251-2 Data Structures and Algorithms for Information Technology : 3 (2-2-5) 1-2
 273373-1 Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems : 3 (2-2-5) 1
 551113-1 Introduction to Public Health : 3 (2-2-5) 1-5
 552121-3 Medical Botany : 3 (2-3-5) 1
 814320-1 Corporate Content Communication : 3 (2-2-5) 1-2
08:30 - 11:00230201-3 Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment Law : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 10:00652492-4 Professional Ethics : 1 (1-0-2) 1
09:00 - 11:00205121-3 Basic Writing : 3 (2-2-5) 1-3
 205121-4 Basic Writing : 3 (2-2-5) 1-6
 206321-4 Basic Chinese Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1
 207281-2 Japanese Skills I : 3 (2-2-5) 1
 208231-4 Social Literature : 3 (2-2-5) 2
 209113-1 Word and Grammatical System : 3 (2-2-5) 1
 213130-1 Principles of Marketing : 3 (3-0-6) 1-5
 218131-2 Myanmar Conversation I : 3 (2-2-5) 3
 219131-1 French Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 3
 224111-2 Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 1
 224232-2 Principles of Hotel Management : 3 (2-2-5) 2
 230430-3 Administrative Court and Procedure : 2 (2-0-4) 1
 234141-2 History and Development of Music : 3 (3-0-6) 1
 255114-1 History and Development of Statistics : 1 (1-0-2) 1
 266412-2 Forensic Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 499801-1 Health Systems Science 1 : 2 (1-2-3) 1
 784103-2 Western Philosophy : 3 (3-0-6) 1
 785201-1 Intermediate Spanish I : 3 (2-2-5) 1
 830218-1 Process and Techniques for Developmental Work : 3 (2-2-5) 1
 834223-1 Contemporary Thai History : 3 (2-2-5) 1
 835231-3 Introduction to Counseling Psychology : 3 (2-2-5) 1
 900311-2 Korean I : 3 (2-2-5) 901
 900321-2 Chinese I : 3 (2-2-5) 901
 900331-2 Japanese I : 3 (2-2-5) 901
 900391-2 Thai I : 3 (2-2-5) 901
 901412-2 MICE Project : 3 (2-2-5) 901
 905352-2 Consumer Behavior : 3 (2-2-5) 901
 905453-1 Venture Creation in ASEAN Countries : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30902338-1 Project Management for HRM : 3 (2-2-5) 902
 902338-2 Project Management for Human Resource Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00154225-3 Basic Pharmacology : 4 (3-2-7) 1
 157202-3 Physical Chemistry for Application in Cosmetic Sciences and Natural Products : 3 (3-0-6) 1
 157303-3 Cosmetics and Natural Products Formulation III : 3 (2-3-5) 1
 199301-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-3
 199433-1 Principles of Toxicology : 3 (3-0-6) 1
 205373-3 English for Tourism : 3 (2-2-5) 1-2
 222301-4 Cost Accounting II : 3 (2-2-5) 1
 222301-5 Cost Management : 3 (2-2-5) 1-2
 266311-4 Microbial Genetics : 3 (2-3-5) 1
 301332-2 Operations Research : 3 (3-0-6) 2
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 1
 303251-3 Electrical Instruments and Measurements : 3 (3-0-6) 1
 303463-3 Computer Aided in Power System Analysis : 3 (2-2-5) 1
 412347-1 Principles of food safety : 3 (2-3-5) 1
 551328-1 Environmental Health and Occupational Health Research : 2 (1-2-3) 1
 554441-3 Environmental Management System : 3 (2-2-5) 1
 557421-3 Occupational Health and Safety Management : 2 (1-2-3) 1
 601230-1 Dental Material Sciences : 3 (3-0-6) 1
 701438-1 Environmental Engineering and Ecological System : 3 (3-0-6) 1
 830362-2 Social Impact Assesment : 3 (3-0-6) 1
 833321-3 Thai Foreign Relations : 3 (3-0-6) 1
 835329-1 Community Psychology : 3 (2-2-5) 1
 904341-2 Advanced English Composition : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00229202-1 Indonesian Reading I : 3 (2-2-5) 1
 231433-1 Enterprise Systems : 3 (2-2-5) 1
 301424-3 Automated Manufacturing Systems : 3 (2-3-5) 1
 366306-1 Learning Management and Classroom Management : 3 (2-2-5) 1
 405313-2 General Pathology : 3 (2-3-5) 1
 808327-1 Value Investing : 3 (3-0-6) 1
 815132-1 Innovative Human Resource Management : 3 (2-2-5) 1
10:01 - 12:00366202-2 Psychology for Teachers : 3 (2-2-5) 10-11
11:30 - 14:30122111-2 General Fishery : 3 (2-3-5) 1
 123141-1 Principles of Agricultural Production : 3 (2-3-5) 1
 252401-1 Fundamental Mathematics for Teacher : 3 (2-2-5) 1
 254363-3 Computer Network and Data Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 255329-1 Statistical Quality Control : 3 (2-2-5) 1
 256121-4 Organic Chemistry : 5 (4-3-9) 1-4
 258302-1 General Physiology : 4 (4-0-8) 1
 258341-4 Genetics and Evolution : 3 (2-3-5) 1-2
 261342-4 Electromagnetism II : 3 (3-0-6) 1
 262274-3 Introduction to Physical Metallurgy : 3 (3-0-6) 1
 262323-2 Computer Programming for Applied Physics I : 3 (2-3-5) 1
 262325-1 Introduction to Computer Vision : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00110101-1 Agricultural Production : 2 (2-0-4) 1
 201112-3 History of Thai Music : 3 (3-0-6) 1
 205111-6 English Listening and Speaking : 3 (2-2-5) 1-9
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 20
 205344-3 Modern Short Stories : 3 (3-0-6) 1
 208112-2 Academic Reading : 3 (2-2-5) 3
 208231-3 Literature and Society : 3 (2-2-5) 1-2
 208231-4 Social Literature : 3 (2-2-5) 1
 219201-4 French III : 3 (2-2-5) 1
 234482-3 Introduction to Music Research : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:30230302-2 Partnerships and Company Law : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00213201-3 Digital Business Management : 3 (2-2-5) 1
 221101-4 Korean Language I : 3 (2-2-5) 2
 551362-1 Medicine Utilization in Public Health : 3 (2-2-5) 1-2
 814300-1 Marketing Communication : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 17:00401218-3 Basic Anatomy : 3 (2-3-5) 1-3
13:00 - 14:50701234-1 Construction and Building System II : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 15:00001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 901-902
 213322-1 Small Business Management : 3 (2-2-5) 1
 218363-2 Myanmar Buddhism, Beliefs and Worldview : 3 (2-2-5) 1
 304352-2 Soil Mechanics Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 366304-2 Curriculum Development : 3 (2-2-5) 14
13:00 - 15:30902451-2 Occupational Hygiene and Safety : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00199301-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-3
 199453-2 Applied Pharmacotherapeutics II : 5 (3-6-9) 1
 207463-1 Japanese Interpretation II : 3 (2-2-5) 1
 219431-2 Reading of Non Literary French Texts : 3 (2-2-5) 1
 234331-3 Jazz Music : 3 (2-2-5) 1
 301332-2 Operations Research : 3 (3-0-6) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 2
 302313-2 Mechanics of Machinery : 3 (3-0-6) 1
 303427-5 Renewable Energy : 3 (3-0-6) 1
 309312-3 Mechanical Behavior of Materials : 3 (3-0-6) 1
 312203-2 Chemical Engineering Thermodynamics I : 3 (3-0-6) 1
 312454-1 Petroleum and Natural Gas Technology : 3 (3-0-6) 1
 411351-1 Medical Molecular Biology : 3 (2-3-5) 1
 413101-1 Human Medical Physiology II : 4 (3-3-7) 1
 551318-1 Occupational Health and Safety : 3 (2-2-5) 1
 554372-1 Environmental Health Research : 2 (1-2-3) 1
 808305-2 Research Methodology for Finance : 3 (2-2-5) 1
 833100-2 Writing and Inquiry in Political Science : 3 (2-2-5) 2
 833210-1 Introduction to Political Philosophy : 3 (3-0-6) 1
 834313-1 Application of Social Sciences Concepts in History : 3 (2-2-5) 1
 835122-1 Developmental Psychology : 3 (3-0-6) 1
 835441-2 Psychology in Organizational Development : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 17:00814102-2 Speech Communication : 3 (2-2-5) 1-3
14:00 - 16:00815230-1 Intellectual Property Management and Innovation : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 16:50701462-2 Advance Computer in Architecture : 3 (1-4-4) 1
14:00 - 17:00231100-4 Statistics for Decision Making in Business : 3 (2-2-5) 2
15:00 - 17:00201312-4 Aesthetics of Music : 3 (3-0-6) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 1-19
 205373-4 English for Hotel Business : 3 (3-0-6) 1-2
 208112-2 Academic Reading : 3 (2-2-5) 2
 230476-4 English for Lawyers I : 2 (1-2-3) 1-2
 231355-1 Business Analysis : 3 (2-2-5) 1
 258252-1 Principles of Ecology : 3 (3-0-6) 1
 261107-1 Principle of Physics I : 4 (3-2-7) 1-2
 701344-2 Architecture and Sustainable Development : 2 (2-0-4) 1
15:00 - 18:00104214-3 Field Techniques and Surveying : 3 (2-2-5) 1
 107326-1 Economic Fruit Crop Production : 3 (2-3-5) 1
 108402-2 Agro-Industrial Entrepreneurship : 2 (2-0-4) 1
 121321-1 Feedstuffs and Feed Formulation : 3 (2-3-5) 1
 255326-1 Insurance Statistics : 3 (2-2-5) 1
 256466-2 Introduction to Material Science : 3 (2-2-5) 1
 256471-3 Environmental Chemistry and Safety : 3 (2-2-5) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 8-15
17:01 - 19:00258253-1 Laboratory in Ecology : 1 (0-3-1) 1-3
 วันที่  15 ตุลาคม 2563
08:00 - 10:00231410-2 Academic English in Business Computing : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:00104224-1 Geographic Data-Based Management System : 3 (2-2-5) 1
 107302-1 Introduction to Weed Science : 3 (2-3-5) 1-2
 107323-2 New Technology in Crop Production : 3 (2-3-5) 1
 108321-1 Chemistry of Food and Agricultural Products : 3 (2-3-5) 1-2
 108431-2 Human Nutrition and Health : 3 (3-0-6) 1
 205121-2 Basic Writing : 3 (3-0-6) 1-13
 205354-1 Trends and Topics in English Literature : 3 (3-0-6) 3-4
 207201-3 Japanese 3 : 3 (2-2-5) 1-3
 213408-4 Intelligence Office Management and Business Communication in Organization : 3 (2-2-5) 1
 219211-1 French Reading and Writing II : 3 (2-2-5) 1-2
 230452-4 Law on the Preservation of Natural Resources, Environment, Art and Culture : 3 (3-0-6) 1
 234332-3 Music Analysis : 3 (3-0-6) 1
 252272-1 Linear Algebra and Applications : 3 (2-2-5) 1
 254374-5 System Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1
 254484-2 Functional Programming : 3 (2-2-5) 1
 255112-1 Principles of Statistics : 3 (2-2-5) 1
 255351-3 Sampling Techniques : 3 (2-2-5) 1
 256322-4 Spectroscopy : 3 (3-0-6) 1
 256322-5 Spectroscopic Identification of Organic Compounds : 3 (3-0-6) 1
 258211-2 Cell and Molecular Biology : 3 (3-0-6) 1
 258361-5 Practice and Instrumentation in Biology : 2 (1-3-3) 1-4
 258366-1 Plant Tissue Culture : 3 (2-3-5) 1
 261101-3 Physics I : 4 (3-2-7) 1-22
 261101-4 Physics 1 : 4 (3-2-7) 1
 262252-2 Energy Technology : 3 (3-0-6) 1
 262374-2 Electroceramics and Dielectric Ceramics : 3 (3-0-6) 1
 411211-2 Basic Medical Biochemistry I : 3 (2-3-5) 1
 411222-2 Basic Biochemistry : 3 (2-3-5) 1-2
 552363-2 Thai Traditional Therapeutic Massage III : 2 (1-2-3) 1
 554211-3 Environmental Health Community Sanitation and Appropriate Technology : 3 (2-2-5) 1
 814322-1 Media Production for Corporate communication : 3 (2-2-5) 1-2
09:00 - 11:00001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 901
 199311-2 Introduction to Pharmacognosy : 2 (1-3-3) 1-2
 199333-2 Biopharmaceutics and Pharmacokinetics : 3 (3-0-6) 1
 201141-3 Thai Music Skills (String) 1 : 3 (2-2-5) 1
 205354-1 Trends and Topics in English Literature : 3 (3-0-6) 1-2
 206121-3 Chinese Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1-3
 208251-2 Critical Reading : 3 (2-2-5) 1
 208252-1 Critical Reading : 3 (2-2-5) 1
 218241-4 Myanmar Reading II : 3 (2-2-5) 2
 219352-4 France Today : 3 (3-0-6) 1
 219361-2 France Today : 2 (1-2-3) 1
 221101-4 Korean Language I : 3 (2-2-5) 1
 221201-5 Korean Language III : 3 (2-2-5) 1
 252300-1 Communicative English for Academic Analysis in Mathematics : 1 (0-2-1) 1
 256200-1 Communicative English for Specific Purposes in Chemistry : 1 (0-2-1) 1-2
 401311-3 Basic laboratory techniques in Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 835311-2 Experimental Psychology : 3 (2-2-5) 1
 900313-2 Korean III : 3 (2-2-5) 901
 900323-2 Chinese III : 3 (2-2-5) 901
 900333-2 Japanese III : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00199552-2 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6-9) 1
 208301-4 Thai Linguistics : 3 (2-2-5) 1-2
 214131-1 Fundamental to Economic Business and Accounting : 2 (2-0-4) 1
 219131-1 French Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1
 222200-2 Managerial Accounting : 3 (2-2-5) 1-3
 222201-3 Intermediate Accounting I : 3 (2-2-5) 1-2
 224212-3 Cross Cultural Communication in Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 234223-3 Developmental Keyboard for Applied Music : 3 (2-2-5) 1
 302232-2 Thermodynamics I : 3 (3-0-6) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 2
 303352-3 Control Systems : 3 (3-0-6) 1
 309418-3 Composite Materials Composite Materials : 3 (2-2-5) 1
 312307-1 Unit Operation II : 3 (3-0-6) 1
 402341-1 Gynecologic Cytology : 4 (2-6-7) 1
 554311-2 Food Sanitation, Food Safety and Quality Control : 3 (2-2-5) 1
 554433-3 Principle of Noise Pollution and Vibration Control : 3 (2-2-5) 1
 557422-3 Fire and Chemical Emergency Management : 2 (1-2-3) 1
 651467-1 Science and Advance Technology for Disease Combat : 2 (1-2-3) 1
 701418-1 Architectural Design for Sustainability III : 4 (1-6-5) 1
 814310-2 Non - Fiction Production : 3 (2-2-5) 1-2
 815130-1 Contemporary Management and Digital Disruption : 3 (3-0-6) 1
 833330-1 Thai Public Sector Administration : 3 (3-0-6) 1
 833425-2 Seminar in Contemporary Issues of International Relations : 3 (2-2-5) 1
 834224-1 Art History and Archaeology : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00366409-1 Research for Learning Development : 3 (2-2-5) 2
 601305-1 Oral Biology I : 2 (2-0-4) 1
11:30 - 14:30252223-2 Theory of Numbers I : 3 (2-2-5) 1-3
 254451-2 Software Engineering : 3 (2-2-5) 1
 258344-2 Evolution : 3 (3-0-6) 1
 258345-1 Evolution : 3 (3-0-6) 1
 261343-1 Electricity and Electronic Devices : 3 (2-2-5) 1-2
 262202-3 Mechanics for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 262253-2 Coal Technology : 3 (3-0-6) 1
 273372-2 Server Side Web Programming : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00201256-2 Maintenance of Thai Musical Instruments : 3 (2-2-5) 1
 201331-3 Fieldwork of Music : 3 (2-2-5) 1
 201421-1 Thai Music Skill (Voice) VII : 3 (2-2-5) 1
 205111-4 Basic Reading : 3 (2-2-5) 1
 205121-5 Non-Fiction Reading : 3 (3-0-6) 1-2,4-5
 207101-4 Japanese 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 207333-1 Business Japanese 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 208431-3 Folklore in Thai Language and Literature : 3 (2-2-5) 1-2
 218131-2 Myanmar Conversation I : 3 (2-2-5) 1-2
 221482-1 Korean Interpretation : 3 (2-2-5) 1-2
 230102-2 Introduction to Public Law : 3 (3-0-6) 1
 234335-3 Tonal Counterpoint : 3 (2-2-5) 1
 835221-2 Psychology of Learning and Behavior Modfiication : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00207461-3 Japanese Translation : 3 (2-2-5) 1
 219452-3 French Drama : 2 (1-2-3) 1
 256103-3 Introductory Chemistry : 4 (3-3-7) 1-5,9-29
 551319-1 Biostatistics for Public Health : 3 (2-2-5) 1-2
 552241-2 Thai Traditional Pharmacy I : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 14:50701418-1 Architectural Design for Sustainability III : 4 (1-6-5) 1
13:00 - 15:00213333-2 Retailing Management : 3 (3-0-6) 1
 230471-4 Maritime and transportation Law : 2 (2-0-4) 1
 366203-3 Being Professional Teachers : 3 (2-2-5) 3
 396306-1 Exercise Program Design and Physical Fitness Test : 3 (2-2-5) 1
 407312-4 Medical Parasitology : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 15:30230410-3 Intellectual Property Law : 2 (2-0-4) 1
13:00 - 16:00199552-2 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6-9) 1
 214111-2 Microeconomics I : 3 (3-0-6) 1
 214111-3 Microeconomics I : 3 (2-2-5) 1-2
 214114-1 Introduction to Microeconomics : 3 (3-0-6) 1-1,3-4
 214241-2 Money and Banking : 3 (3-0-6) 1
 214341-2 Economics of Money Banking and Financial Market : 3 (3-0-6) 1
 219131-1 French Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 2
 222306-2 Accounting Information Systems : 3 (2-2-5) 1-2
 266351-2 Immunology : 3 (2-3-5) 1
 301470-1 Industrial Engineering Laboratory I : 2 (1-3-3) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 3
 303425-3 Electrical Power Plants and Substations : 3 (3-0-6) 1
 303425-4 Power Plants and Substations : 3 (3-0-6) 1
 307448-2 Environmental System Modeling : 3 (3-0-6) 1
 312200-1 Basic Chemistry for Chemical Engineering : 3 (3-0-6) 1
 312440-2 Introduction to Polymer Technology : 3 (3-0-6) 1
 401203-2 Anatomy II : 3 (2-3-5) 1
 552471-2 Midwifery : 2 (1-2-3) 1
 601332-4 Removable Partial Denture Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 808303-1 Principles of Investment : 3 (2-2-5) 1-2
 833211-3 Comparative Politics : 3 (3-0-6) 1
 833320-1 International Political Economy : 3 (3-0-6) 1
 833331-3 Comparative Public Administration : 3 (3-0-6) 1
 834302-2 English in Academic History : 1 (0-2-1) 1
 835342-3 Consumer Psychology : 3 (2-2-5) 1
 904291-1 ICT for Business Communications : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 17:00206213-1 Chinese Grammar I : 3 (2-2-5) 1-2
 213260-1 Human Capital Management : 3 (3-0-6) 1-2
 221311-3 Korean Reading and Writing II : 3 (2-2-5) 1-2
 231380-1 Business Software Package : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 1-12
 205242-3 Introduction to British and American Literature : 3 (3-0-6) 1-3
 205243-1 Background to American Literature : 3 (3-0-6) 1
 206213-1 Chinese Grammar I : 3 (2-2-5) 3
 208113-1 The Art of Creative Writing : 3 (2-2-5) 1-2,4-4
 218361-3 Myanmar History and Politics : 3 (2-2-5) 1
 218461-3 Myanmar Folklore : 3 (2-2-5) 1
 218462-2 Myanmar Law : 3 (2-2-5) 1
 234131-3 Theory of Western Music 1 : 3 (2-2-5) 1
 808402-1 Corporate Governance : 3 (3-0-6) 1
 830361-2 Meditation for Life Development : 3 (2-2-5) 1-2
 835111-3 Physiological Psychology : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00107328-1 Quality of Agricultural Produces : 3 (2-3-5) 1
 118327-2 Environmental Microbial Technology : 3 (2-3-5) 1
 252373-1 Introduction to Mathematical Modeling : 3 (2-2-5) 1
 255121-1 Statistical Analysis : 3 (2-2-5) 1-4
 258221-1 Principles of Taxonomy : 3 (3-0-6) 1-2
15:00 - 19:00261221-5 Thermal Physics : 3 (3-0-6) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 16-23
 วันที่  16 ตุลาคม 2563
08:00 - 10:00258100-1 History and Development of Biology : 1 (1-0-2) 1-3
08:00 - 11:00107100-2 Principles of Crop Production : 3 (3-0-6) 1
 107304-1 Principles of Plant Propagation and Tissue Culture : 3 (2-3-5) 1
 107353-1 Philosophy of Sufficiency Economy; Agricultural Wisdom and their Culture : 3 (2-3-5) 1
 108323-1 Food Additive : 3 (3-0-6) 1
 122242-1 Ichthyology : 3 (2-3-5) 1
 205372-1 English for Tourism : 3 (3-0-6) 1-2
 208341-4 Developmental Thai Language Textbook : 3 (2-2-5) 1
 214181-1 Mathematical Economics 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 219101-3 Elementary French I : 3 (2-2-5) 2
 219101-4 French I : 3 (2-2-5) 1-3
 252111-3 Introductory Mathematics : 4 (4-0-8) 1
 252111-4 Fundamental Calculus : 4 (4-0-8) 1-15
 252323-4 Theory of Numbers II : 3 (2-2-5) 1
 254261-5 Computer Architecture : 3 (2-2-5) 1-2
 255231-1 Statistical Theory I : 3 (2-2-5) 1
 255321-2 Regression Analysis : 3 (2-2-5) 1
 256252-4 Analytical Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-3
 256252-5 Analytical Chemistry 2 : 4 (3-3-7) 1
 258212-3 Cell Biology : 4 (4-0-8) 1
 261001-1 Communicative English for Specific Purposes in Physics : 1 (0-2-1) 1
 261105-2 Medical Physics : 2 (2-0-4) 1
 262364-1 Solar Thermal Energy : 3 (3-0-6) 1
 273261-1 Platform Technology : 3 (2-2-5) 1
 273488-1 Digital Image Processing : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 12:00652211-2 General Microbiology and Immunology : 2 (2-0-4) 1
 830221-2 Statistics and Computer for Social Sciences Research 1 : 3 (2-2-5) 1
08:30 - 11:00230307-3 Criminal Procedure Law : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 10:30224213-2 Introduction to Laws and Tourism Laws : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00001236-1 Living Management : 3 (2-2-5) 901
 154306-3 Pharmacology for Dentistry I : 2 (2-0-4) 1
 157331-3 Natural Products for Health and Beauty I : 2 (2-0-4) 1
 157352-1 Law and Ethics in Cosmetic Sciences : 2 (2-0-4) 1
 157352-2 Law and Ethics Related to Cosmetic Sciences and Natural Products : 2 (2-0-4) 1
 199541-2 Professional Communication : 2 (1-3-3) 1
 201253-2 Music and Thai Performing Arts : 3 (2-2-5) 1
 206214-1 Basic Chinese I : 3 (2-2-5) 2
 207101-3 Japanese I : 3 (2-2-5) 1
 208331-3 Folklore in Thai language and Literature : 3 (2-2-5) 1
 209111-2 Foundations of Linguistics : 3 (2-2-5) 1
 218101-2 Myanmar I : 3 (2-2-5) 1-2
 219371-2 Introduction to French Linguistics : 3 (2-2-5) 1
 221281-1 Beginning Korean Language I : 3 (2-2-5) 1-2
 221481-1 Korean Translation II : 3 (2-2-5) 1
 224111-2 Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 2
 261331-4 Optics : 3 (2-2-5) 1-2
 412212-1 Basic Microbiology and Parasitology : 3 (2-3-5) 1-3
 785101-1 Elementary Spanish I : 3 (2-2-5) 1
 900315-2 Korean V : 3 (2-2-5) 901
 900325-2 Chinese V : 3 (2-2-5) 901
 900335-2 Japanese V : 3 (2-2-5) 901
 900395-2 Thai V : 3 (2-2-5) 901
 902242-2 Organisational Behavior : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30905452-1 ASEAN and International Trading Blocs : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00180211-1 Pharmacognosy II : 2 (2-0-4) 1
 199421-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy IV : 3 (2-3-5) 1-2
 213270-1 Operations Management : 3 (2-2-5) 1-2
 222423-2 Forensic Accounting : 3 (3-0-6) 1
 234121-2 Sight – Singing and Aural Skills 1 : 3 (2-2-5) 1
 266381-2 Basic Scientific Instrumentation and Laboratory Administration and Management : 4 (3-3-7) 1
 302212-2 Engineering Mechanics II : 3 (3-0-6) 1-2
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 1
 303388-3 Digital Communications : 3 (3-0-6) 1
 303475-4 Optical Communications : 3 (3-0-6) 1
 396351-1 Sports and Exercise Psychology : 3 (3-0-6) 1-2
 402322-1 Surgical Pathology Techniques : 2 (1-2-3) 1
 554431-4 Environmental Health Sampling and Monitoring : 3 (2-2-5) 1
 557311-1 Ergonomics and Environmental and Working Physiology : 3 (2-2-5) 1
 557431-1 Industrial Safety Engineering : 2 (1-2-3) 1
 651331-3 Clinical Immunology I : 2 (1-3-3) 1
 652321-2 Basic of Surgery and Anesthesia : 3 (2-2-4) 1
 815110-1 Innovative Marketing DNA : 3 (2-2-5) 1
 833101-2 Introduction to Politics and Government : 3 (3-0-6) 1
 834366-1 History of Russia : 3 (2-2-5) 1
 905341-1 International Marketing Management : 3 (2-2-5) 901
 909205-1 Human Resource Management : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00266402-2 Introduction to Bioinformatics : 2 (1-3-3) 1
 307442-2 Environmental Management Systems : 3 (3-0-6) 1
 366305-1 Learning Measurement and Assessment : 3 (2-2-5) 4
 396491-1 Seminar : 1 (0-2-1) 1
 701241-2 Tropical Architecture : 3 (2-2-5) 1
 701326-3 Communicative English for Architects : 1 (0-2-1) 1
11:30 - 14:30104335-2 Map Visualization : 3 (2-2-5) 1
 104336-1 Map Standardization : 3 (2-2-5) 1
 118202-3 Water Sciences : 3 (2-2-5) 1
 121233-1 Reproduction and Artificial Insemination in Domestic Animals : 3 (2-3-5) 1
 254382-2 Data Mining Techniques : 3 (2-2-5) 1
 256342-6 Physical Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-4
 261106-1 Physics of Health Science : 2 (2-0-4) 1
 261351-4 Nuclear Physics 1 : 3 (2-2-5) 1
 262204-1 Quantum Mechanics for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 262314-2 Optoelectronics : 3 (3-0-6) 1
 273453-3 Decision Support Systems : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00201161-2 Thai Music Skills (Piphat) 1 : 3 (2-2-5) 1
 205141-2 English Grammar : 3 (3-0-6) 1-3
 207301-3 Japanese 5 : 3 (2-2-5) 1-2
 207454-2 Introduction to Japanese Studies : 3 (2-2-5) 1
 208113-1 The Art of Creative Writing : 3 (2-2-5) 3
 218101-2 Myanmar I : 3 (2-2-5) 3
 218111-2 Basic Burmese I : 3 (2-2-5) 1-2
 221361-2 Korean Linguistic : 3 (3-0-6) 1
 229101-2 Indonesian I : 3 (2-2-5) 1-2
 234337-2 Acoustics of Western Music : 3 (3-0-6) 1
 782111-1 Introduction to Lao : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00206214-1 Basic Chinese I : 3 (2-2-5) 1
 214110-3 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 1-1,3-3
 219301-2 French V : 3 (2-2-5) 1
 230203-2 Criminal Law : General Principles : 3 (2-2-5) 1-2
 252182-2 Calculus I : 3 (3-0-6) 1-8
 411221-3 Biochemistry : 4 (3-3-7) 1-4
 551316-3 Basic Epidemiology : 3 (2-2-5) 1-2
 552311-3 Biostatistics and Research in Public Health : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 15:00205131-5 English Grammar for Communication : 3 (3-0-6) 1-2,5-6
 205141-2 English Grammar : 3 (3-0-6) 4
 383401-1 Culture and English Language Teaching : 3 (3-0-6) 1
 808321-3 Personal Financial Planning : 3 (3-0-6) 1-2
 901210-2 Introduction to Management : 3 (2-2-5) 901
 901373-1 Airline Ticketing and Reservation : 3 (2-2-5) 901
 902163-1 English for Human Resource Presentation : 1 (1-0-2) 901
 902356-3 Training and Development in the 21st century : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00199421-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy IV : 3 (2-3-5) 1-2
 199552-2 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6-9) 1
 213331-3 Service Marketing Management : 3 (3-0-6) 1
 213371-4 Introduction to Operations Management : 3 (2-2-5) 2
 213371-5 Total Quality Management : 3 (3-0-6) 1
 214251-3 Thai Economy, Local Economy and Current Economic Issue : 3 (3-0-6) 1
 214255-1 Thai Economy and Rural Economy : 3 (3-0-6) 1
 214334-2 Economics of Industrial Organization : 3 (3-0-6) 1
 214371-4 Introduction to International Economics : 3 (3-0-6) 1
 222103-2 Financial Accounting : 3 (2-2-5) 2-3
 222402-3 Financial Reporting And Statement Analysis : 3 (3-0-6) 1-2
 234323-3 Rhythm Section : 3 (2-2-5) 1
 266382-3 Microbiological Laboratory Quality Assurance : 3 (2-3-5) 1
 301202-2 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1-2
 301436-2 Industrial Cost Analysis : 3 (3-0-6) 1
 302476-1 Energy Conservation and Management : 3 (3-0-6) 1
 304438-3 Traffic Engineering : 3 (2-2-5) 1
 309200-1 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1-2
 312402-3 Process Dynamics and Control : 3 (3-0-6) 1
 402211-3 Cell and Histology : 3 (2-3-5) 1-3
 412311-2 Medical Microbiology I : 3 (2-3-5) 1
 554331-3 Water and Wastewater Analysis : 3 (1-4-4) 1
 830103-2 Theoretical Approaches to Social Development : 3 (3-0-6) 1
 833326-3 Ethnicity and Nationalism in International Relations : 3 (3-0-6) 1
 833334-3 Thai Local Administration : 3 (3-0-6) 1
 834327-1 Thai Economic and Social History : 3 (2-2-5) 1
 835442-2 Software Packages for Organizational Psychology : 1 (0-2-1) 1
14:00 - 16:00231390-2 Project in Business Computer I : 2 (0-4-2) 1
14:00 - 17:00205242-3 Introduction to British and American Literature : 3 (3-0-6) 4-5
 206302-3 Chinese History : 3 (2-2-5) 1-3
15:00 - 16:00230460-4 Telecommunication Law and Digital Economy : 2 (2-0-4) 1
15:00 - 17:00121352-1 Feed Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 201232-5 Thai Classical Singing : 3 (2-2-5) 1
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 14
 205374-3 English for Airline Business : 3 (3-0-6) 1-2
 205493-3 English Language, Society and Culture : 3 (3-0-6) 1
 206131-2 Chinese Reading I : 3 (2-2-5) 1-3
 207111-2 Japanese Society and Culture : 3 (2-2-5) 1-2
 218362-2 Myanmar Society, Culture and Environment : 3 (2-2-5) 1
 814203-1 Glocal Communication and Current Issue : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00108471-1 Quality Assurance and Safety System in Food Industry : 2 (1-2-3) 1-2
 252371-2 Partial Differential Equations : 3 (2-2-5) 1
 256106-2 General and Organic Chemistry : 4 (3-3-7) 1-3,5-18
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 24-25
 วันที่  17 ตุลาคม 2563
09:00 - 12:00214221-3 Economics of Agriculture : 3 (3-0-6) 1
 231352-3 Innovation Management : 3 (2-2-5) 1
 554412-1 Principle of Environmental Health Administration : 2 (2-0-4) 1
 554434-2 Industrial Pollution Management : 3 (2-2-5) 1
09:50 - 11:50654345-3 Theapeutic Exercise II : 2 (1-2-3) 1
 วันที่  19 ตุลาคม 2563
08:00 - 10:00366304-2 Curriculum Development : 3 (2-2-5) 4-5
08:00 - 11:00104452-2 Land Use and Development : 3 (2-2-5) 1
 108341-1 Meat and Poultry Product Technology : 3 (2-3-5) 1
 108371-2 Food Standards Sanitation and Environment : 3 (2-3-5) 1-2
 121221-1 Animal Nutrition : 3 (3-0-6) 1
 205131-4 Basic Listening and Speaking : 3 (2-2-5) 3-4
 206111-6 Chinese I : 3 (2-2-5) 3
 207121-1 Japanese Speaking and Listening 1 : 3 (2-2-5) 1-3
 207221-1 Japanese Speaking and Listening III : 3 (2-2-5) 1
 230486-4 Special Topic on Civil and Business Law : 2 (1-2-3) 1
 252284-3 Calculus III : 3 (3-0-6) 1-5
 252315-2 Introduction to Numerical Analysis : 3 (2-2-5) 1-2
 255282-1 Statistical Programming : 3 (2-2-5) 1
 255374-1 Statistical Techniques in Data Mining : 3 (2-2-5) 1
 256101-4 Principle of Chemistry : 4 (3-3-7) 1-23
 256324-4 Chemistry of Natural Products : 3 (3-0-6) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-16
 261211-4 Mechanics I : 3 (3-0-6) 1
 261211-5 Mechanics 1 : 3 (3-0-6) 1
 262201-2 Methods of Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 273382-3 Multimedia and Web Technology : 3 (2-2-5) 1
 273386-2 Internet Geographic Information Systems : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 10:00180221-1 Principles of Pharmacology : 2 (1-2-3) 1
 830102-2 Basic Concepts of Ecological Systems : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 10:30601202-2 Ergonomics for Dentists : 1 (1-0-2) 1
09:00 - 11:00201313-1 Introduction to Music Research Methodology : 3 (2-2-5) 1
 201461-2 Thai Music Skill (Piphat) VII : 3 (2-2-5) 1
 205476-2 English for Journalism : 3 (2-2-5) 1
 206111-6 Chinese I : 3 (2-2-5) 1-2
 207102-3 Japanese II : 3 (2-2-5) 1
 208111-3 Public Speaking : 3 (2-2-5) 4
 208121-2 Masterpieces of Thai Literary Works : 3 (2-2-5) 1
 213352-1 Import and Export Management : 3 (3-0-6) 1
 213378-1 Occupational Safety and Health Management : 3 (3-0-6) 1
 218141-2 Myanmar Reading I : 3 (2-2-5) 1
 219201-4 French III : 3 (2-2-5) 2
 221161-3 Korean Phonology : 3 (2-2-5) 1
 221381-2 Intermediate Korean Language I : 3 (2-2-5) 1
 224251-2 Special Interest Tourism : 3 (2-2-5) 2
 229201-1 Indonesian Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1
 230200-3 Obligations Law : 3 (2-2-5) 1
 230415-3 Industrial Law : 2 (2-0-4) 1
 230451-3 Human Right Law : 2 (2-0-4) 1
 266201-2 General Microbiology : 4 (3-3-7) 1-2
 551355-2 Public Health Nutrition : 2 (1-2-3) 1-3
 784104-2 Reasoning : 3 (3-0-6) 1
 833200-2 Introduction to Political Science : 3 (3-0-6) 1
 835452-1 Ethical and Legal Issues in Clinical Psychology : 1 (1-0-2) 1
 904343-1 Writing for Business Communications : 3 (2-2-5) 901
 909206-1 Principles of Accounting : 3 (2-2-5) 902
09:00 - 11:30001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 901-902
09:00 - 12:00157302-2 Stability and Stablilzation of Cosmetic Products : 3 (3-0-6) 1
 157302-3 Stability and Stabilization of Cosmetic and Natural Products : 3 (3-0-6) 1
 199453-2 Applied Pharmacotherapeutics II : 5 (3-6-9) 1
 214283-1 Introduction to Applied Econometrics : 3 (2-2-5) 1
 214381-5 Introduction to Econometrics : 3 (2-2-5) 1
 222203-2 Taxation I : 3 (2-2-5) 1-2
 224214-2 Global Culture for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 224233-1 Housekeeping Management and Operations : 3 (2-2-5) 1
 234233-1 Harmony I : 3 (2-2-5) 1
 234233-2 Harmony 1 : 3 (2-2-5) 1
 301496-4 Selected Topics in Industrial Engineering : 3 (3-0-6) 1
 303429-4 Illumination Engineering : 3 (3-0-6) 1
 307422-3 Wastewater Treatment Engineering and Design : 4 (4-0-8) 1
 307422-4 Wastewater Treatment Engineering : 3 (3-0-6) 1
 309437-3 Solidification and Casting : 3 (2-2-5) 1
 366306-1 Learning Management and Classroom Management : 3 (2-2-5) 7-8
 405313-2 General Pathology : 3 (2-3-5) 1
 557321-3 Industrial Process and Hazards : 2 (1-2-3) 1
 557432-1 Industrial Air Pollution Control and Industrial Ventilation : 3 (2-2-5) 1
 701418-1 Architectural Design for Sustainability III : 4 (1-6-5) 1
 833104-1 Introduction to Public Administration : 3 (3-0-6) 1
 834332-1 Local History : 3 (2-2-5) 1
 834346-2 Nationalism in Southeast Asia : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 16:00199321-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-2
10:00 - 12:00208343-4 Influences of Some Foreign Languages On Thai Language : 3 (2-2-5) 2
 224241-1 MICE Businesses : 3 (2-2-5) 1-2
 312373-1 Unit Operation Laboratory I : 1 (0-3-1) 1-2
 904362-2 English for International Business : 3 (2-2-5) 901
 905355-1 Principles of Taxation : 3 (2-2-5) 901
11:30 - 14:30255111-4 Biostatistics : 3 (2-2-5) 1-6
 256105-2 Chemistry for Health Science : 4 (3-3-7) 1-2
 256343-4 Physical Chemistry and Applications : 4 (3-3-7) 1-4
 256435-2 Chemistry of Supramolecules and Sensors : 3 (3-0-6) 1
 258261-3 General Genetics : 2 (2-0-4) 1
 262207-1 Modern Physics for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 262401-1 Introduction to Numerical Methods in Applied Physics : 3 (2-2-5) 1
 273276-1 Discrete Mathematics for Information Technology : 3 (2-2-5) 1-3
12:00 - 14:00201111-4 Development of Thai Music Notation : 3 (3-0-6) 1
 205371-3 Business English I : 3 (3-0-6) 1-3
 205371-4 Business English : 3 (3-0-6) 1-2
 205371-6 English for Business : 3 (3-0-6) 1-2
 208001-3 Thai Language Writing for Communication : 3 (2-2-5) 2
 208343-5 Khmer Language in Thai Language : 3 (2-2-5) 1
 209114-1 Meaning System : 3 (2-2-5) 1
 213361-3 Training and Human Capital Development : 3 (2-2-5) 1
 218421-2 Contemporary Myanmar Literature : 3 (2-2-5) 1
 221161-3 Korean Phonology : 3 (2-2-5) 2
 224223-3 Creative Thinking for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 776371-2 Follklore and Beauty : 3 (3-0-6) 1
 784201-1 Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00208001-3 Thai Language Writing for Communication : 3 (2-2-5) 1
 230100-2 Civil Law : General Principles : 3 (3-0-6) 1-3
 230303-2 Family Law : 3 (2-2-5) 1
 551326-1 Health Assessment and Basic Therapy : 3 (2-2-5) 1-2
 551343-2 Prevention and Disease Control : 3 (2-2-5) 1
 552353-4 Thai Traditional Medicine III : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 15:00213330-1 Consumer Behavior : 3 (3-0-6) 1
 413200-3 Basic Physiology : 3 (2-3-5) 1-3
 415300-1 Basic Forensic Science : 3 (2-3-5) 1-2
 601310-1 Occlusion I : 1 (1-0-2) 1
13:00 - 16:00214114-1 Introduction to Microeconomics : 3 (3-0-6) 5
 214211-2 Microeconomics II : 3 (3-0-6) 1
 214211-3 Microeconomics 2 : 3 (2-2-5) 1-2
 219443-4 French for Secretarial Science : 3 (2-2-5) 1
 222425-1 Seminar in Auditing : 3 (3-0-6) 1
 224215-2 Principle of Modern Management in Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 224354-2 Art History for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 231322-2 Information Systems Planning and Management : 3 (2-2-5) 1-2
 301313-2 Quality Control : 3 (3-0-6) 1
 302321-1 Mechanics of Solids I : 3 (3-0-6) 1
 302321-2 Mechanics of Solids : 3 (3-0-6) 1
 305385-3 Embedded System I : 3 (2-3-5) 1-2
 312303-2 Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design : 3 (3-0-6) 2
 366304-2 Curriculum Development : 3 (2-2-5) 1
 402324-2 Histopathological Techniques : 2 (1-2-3) 1
 552387-1 Holistic Health Care : 3 (2-2-5) 1
 814311-1 Writing for Fiction : 3 (2-2-5) 1-2
 833415-1 Interest Groups, Political Parties and Elections : 3 (3-0-6) 1
 834151-2 History of South Asia : 3 (2-2-5) 1
 835312-2 Psychological Research Method : 3 (2-2-5) 1
 902337-2 Current Issues in Human Resource Management : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 17:00701418-1 Architectural Design for Sustainability III : 4 (1-6-5) 1
14:00 - 17:00205251-3 Introduction to Translation : 3 (3-0-6) 1-5
 207321-3 Japanese Speaking and Listening V : 3 (2-2-5) 1
 808201-2 Information Technology for Finance : 2 (1-2-3) 1-2
 814100-1 Concept and Theory of Communication : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 16:00205398-1 Research Methodology : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 17:00104456-1 Geography of Agriculture : 3 (2-2-5) 1
 201221-4 Thai Music Skills (Voice) 3 : 3 (2-2-5) 1
 201441-2 Thai Music Skill (String) VII : 3 (2-2-5) 1
 208112-2 Academic Reading : 3 (2-2-5) 1
 213342-4 Business Research : 3 (2-2-5) 1-2
 776261-1 ASEAN Languages, Culture and Folklore : 3 (3-0-6) 1
 776301-1 Local Folklore : 3 (3-0-6) 1-2
 814201-1 Ethics and Legal for Communication : 3 (2-2-5) 1-3
 835241-2 Industrial Psychology : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00107301-1 Introduction to Entomology : 3 (2-3-5) 1
 108342-1 Fishery Product Technology : 3 (2-3-5) 1
 252112-3 Calculus : 4 (4-0-8) 1
 252113-1 Mathematics for Science : 3 (3-0-6) 1-6
 258343-1 Principles of Genetics : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  20 ตุลาคม 2563
08:00 - 10:00651322-4 Hematology II : 3 (2-3-5) 1
08:00 - 11:00118325-3 Environmental Promotion and Monitoring : 3 (2-2-5) 1
 252326-1 Introduction to Polynomials over Fields : 3 (2-2-5) 1
 255372-1 Decision Theory and Applications : 3 (2-2-5) 1
 256326-4 Organic Chemistry III : 2 (2-0-4) 1
 261371-2 Astronomy I : 3 (2-2-5) 1
 273387-1 Mobile Application Development : 3 (2-2-5) 1
 552251-3 Thai Traditional Medicine I : 2 (1-2-3) 1
08:00 - 12:00601304-1 Oral Histology : 3 (2-2-5) 1
08:30 - 16:30208111-3 Public Speaking : 3 (2-2-5) 1-2
09:00 - 11:00201261-1 Thai Music Skill (Piphat) III : 3 (2-2-5) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 1-35,38-45,47-48,53-55,57-58
 205361-2 Basic Translation : 3 (3-0-6) 6-7
 213303-4 Business Law : 3 (3-0-6) 1
 213350-1 International Business : 3 (3-0-6) 1-2
 224231-2 Art of Communications and Services : 3 (2-2-5) 1-2
 256253-2 Chemical Safety and Hazardous Waste Management : 2 (2-0-4) 1
 273100-1 History and Development of Computer Technology : 1 (1-0-2) 1-2
 815101-1 Kick start to Design thinking : 3 (2-2-5) 1
 830376-3 Literature Review for Social Development Research : 3 (3-0-6) 1
 901240-2 Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 901
 902351-2 Leadership and Decision Making : 3 (2-2-5) 902
 902351-3 Strategic Human Resource Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30909204-2 Principles of Economics : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:50701213-3 History of Thai and Southeast Asian Architecture : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 12:00207471-3 Teaching Japanese as a Foreign Language : 3 (2-2-5) 1
 219151-1 French Songs : 3 (3-0-6) 1-2
 221231-4 Korean Conversation III : 3 (2-2-5) 2
 222302-4 Internal Audit and Internal Control : 3 (3-0-6) 1
 224122-1 Introduction to Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 231353-1 Digital Marketing : 3 (2-2-5) 1
 266471-4 Industrial Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 301416-2 Production Planning and Control : 3 (3-0-6) 1
 302111-2 Engineering Mechanics I : 3 (3-0-6) 1-2
 302457-2 Agricultural Machinery Engineering : 3 (2-3-5) 1
 557441-2 National and International Standard for Occupational Health and Safety : 2 (1-3-3) 1
 651408-2 Application of Health Information : 2 (1-2-3) 1
 652331-2 Non-invasive Cardiovascular Examination I : 4 (3-2-7) 1
 905217-1 Supply Chain Management : 3 (2-2-5) 901
 905318-1 International Logistics Management : 3 (2-2-5) 902
 905318-2 International Logistics and Supply Chain Management : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 13
 366408-1 Language and Culture : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 12:30258102-1 Laboratory in Biology : 1 (0-3-1) 1-3,7-15
11:30 - 14:30252400-1 Mathematics Project : 3 (2-2-5) 1
 258101-2 Introductory Biology : 4 (3-3-7) 1-8
 258365-1 Introductory Biotechnology : 3 (2-3-5) 1
 261452-2 Nuclear and Particle Physics : 3 (3-0-6) 1
 262211-3 Analog Electronic Circuits : 3 (2-2-5) 1
 262275-1 Properties of Materials : 3 (3-0-6) 1
 262428-2 Digital Signal Processing : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00201106-3 Thai Music Foundation I : 3 (2-2-5) 1
 201311-4 Form and Analysis of Thai Music : 3 (3-0-6) 1
 205361-2 Basic Translation : 3 (3-0-6) 1-5
 208111-3 Public Speaking : 3 (2-2-5) 3
 213202-2 Business Law : 3 (3-0-6) 1-2
 218251-2 Myanmar Writing I : 3 (2-2-5) 1-2
 219331-1 Conversation and Discussion II : 2 (1-2-3) 2
 221341-4 Introduction to Korean Literature : 3 (3-0-6) 1
 814321-1 Management and Planning for Organization : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:30230478-2 Introduction to Law : 3 (3-0-6) 1-2
12:00 - 15:00230407-2 Legal Philosophy : 3 (3-0-6) 1
 552111-3 Introduction to Applied Thai Traditional Medicine : 1 (1-0-2) 1
12:31 - 14:30258101-3 Introductory Biology : 3 (3-0-6) 1-3
13:00 - 15:00205251-3 Introduction to Translation : 3 (3-0-6) 6-7
 266203-1 Basic Python Programming for Health Science : 3 (2-3-5) 1
 402325-1 Autopsy Pathology Techniques : 2 (1-2-3) 1
 904211-2 Introduction to English Sound System : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 15:30909101-1 International Business Management : 3 (2-2-5) 902
13:00 - 16:00199321-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-2
 214332-3 Business Economics : 3 (3-0-6) 1
 219231-5 Conversation and Discussion I : 2 (1-2-3) 2
 222404-2 Research Methodology : 3 (2-2-5) 1
 224318-1 Information Technology and Innovation for Tourism and Hospitality Management : 3 (2-2-5) 1
 301438-2 Value Engineering : 3 (3-0-6) 1
 302311-2 Numerical Methods for Mechanical Engineers : 3 (2-3-5) 2
 302331-1 Air-Conditioning and Ventilation Engineering : 3 (3-0-6) 1
 305231-2 Applied Probability for Computer Engineering : 3 (2-2-5) 1-3
 307331-2 Solid Waste Engineering and Management : 3 (3-0-6) 1
 312309-1 Transport Phenomena : 3 (3-0-6) 1
 411100-1 Medical Biochemistry : 4 (3-3-7) 1
 551316-3 Basic Epidemiology : 3 (2-2-5) 3
 551337-1 Health Economics : 2 (1-2-3) 1
 815320-1 Quality Management and Innovation : 3 (2-2-5) 1
 830222-2 Introduction to Research Methodology in Social Sciences : 3 (2-2-5) 1
 835251-1 Introduction to Clinical Psychology : 3 (3-0-6) 1
 835354-2 Psychotherapy : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 17:00830393-2 Health Sociology : 3 (3-0-6) 1-2
13:30 - 15:00601322-2 Health and Health Promotion : 2 (1-3-3) 1
14:00 - 17:00206211-5 Chinese III : 3 (2-2-5) 1
 207231-3 Japanese Reading and Writing 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 221231-4 Korean Conversation III : 3 (2-2-5) 1
 234324-3 Improvisation : 3 (2-2-5) 1
 808101-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 1
 808110-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 1
 814200-1 Audio and Visual Production : 3 (2-2-5) 1-3
 815101-1 Kick start to Design thinking : 3 (2-2-5) 2
14:30 - 17:00814101-1 Writing for Communication : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00206211-5 Chinese III : 3 (2-2-5) 2-3
 261101-3 Physics I : 4 (3-2-7) 1-22
 261101-4 Physics 1 : 4 (3-2-7) 1
15:00 - 18:00108381-1 Principles of Food Microbiology : 4 (3-3-7) 1-2
 121361-1 Drug and Feed Supplement : 3 (2-3-5) 1
15:01 - 17:00366306-1 Learning Management and Classroom Management : 3 (2-2-5) 10
 วันที่  21 ตุลาคม 2563
08:00 - 10:00366304-2 Curriculum Development : 3 (2-2-5) 2-3,12-13
08:00 - 11:00107330-1 Economic Orchid Production : 3 (2-3-5) 1
 108345-1 Bakery Technology : 3 (2-3-5) 1
 205212-3 Conversation and Discussion : 3 (2-2-5) 6
 252361-1 Introduction to Topology : 3 (2-2-5) 1
 254271-3 Fundamentals of Programming : 3 (2-2-5) 1-6
 256353-1 Laboratory for Instrumental Methods of Chemical Analysis : 2 (0-6-3) 1-3
 261301-4 Methods of Physics I : 3 (3-0-6) 1
 262210-2 Electric Circuit Analysis : 3 (2-2-5) 1
 262251-2 Introductory Heat Transfer : 3 (3-0-6) 1
 262270-2 Materials Science : 3 (3-0-6) 1
 273362-2 Multimedia Application Development : 3 (2-2-5) 1
 552261-2 Thai Traditional Therapeutic Massage I : 2 (1-2-3) 1
08:00 - 11:30219381-1 Introduction to French Translation : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 12:00601250-1 Dental Anatomy : 2 (1-3-3) 1
 830333-3 Population and Reproductive Health : 3 (3-0-6) 1
08:30 - 11:00230309-4 Insurance Law : 2 (2-0-4) 1
09:00 - 11:00180212-1 Introduction to Pharmaceutical Technology : 2 (2-0-4) 1
 201261-1 Thai Music Skill (Piphat) III : 3 (2-2-5) 2
 205212-3 Conversation and Discussion : 3 (2-2-5) 1
 221301-5 Korean Language V : 3 (2-2-5) 1
 224317-3 Human Capital Management in Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 224472-1 English for Tourism Personnel : 3 (2-2-5) 1
 230446-4 Special Topic on Criminal Law : 2 (1-2-3) 1
 601351-1 Cariology : 1 (1-0-2) 1
 830214-2 Public Consciousness for Social Development : 3 (2-2-5) 1
 834242-1 History of Modern Southeast Asia : 3 (2-2-5) 1
 904241-2 Basic English Writing : 3 (2-2-5) 901
 909309-1 Leadership and Organizational Behavior : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30905443-1 Trends in Contemporary International Business Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00157203-3 Cosmetics and Natural Product Formulation I : 3 (2-3-5) 1
 199411-2 Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy II : 3 (2-3-5) 1-2
 207221-1 Japanese Speaking and Listening III : 3 (2-2-5) 2
 207432-3 Japanese Conversation for Business : 3 (2-2-5) 1
 208241-5 Thai Dialect : 3 (2-2-5) 1
 214114-2 Microeconomics : 3 (3-0-6) 1
 214328-1 Public Economics : 3 (3-0-6) 1
 219231-5 Conversation and Discussion I : 2 (1-2-3) 1
 222401-3 Advanced Accounting II : 3 (2-2-5) 1-2
 222412-2 Profit Planning and Control : 3 (3-0-6) 1
 224232-2 Principles of Hotel Management : 3 (2-2-5) 1
 231271-1 Data Structures and Algorithms : 3 (2-2-5) 1-2
 266353-3 Medical Bacteriology : 3 (2-3-5) 1
 304211-2 Mechanics of Materials I : 3 (3-0-6) 1
 309314-1 Polymeric Materials : 3 (2-2-5) 1
 312271-1 Basic Chemistry Laboratory for Chemical Engineering : 1 (0-3-1) 1-2
 411202-1 Metabolism of Biomolecules : 3 (2-3-5) 1
 551327-1 Biostatistics for Environmental Health and Occupational Health : 2 (1-2-3) 1
 557453-2 Industrial Hygiene Practice : 2 (0-6-3) 1
 651404-1 Toxicology in Medical Technology : 2 (1-2-3) 1
 833300-2 Research Methodology in Political Science : 3 (2-2-5) 2
 835211-3 Basic Statistics in Behavioral Sciences : 3 (2-2-5) 1
 909101-1 International Business Management : 3 (2-2-5) 901-901,903-903
 909104-1 Introduction to Business : 3 (2-2-5) 901-902
10:00 - 12:00205497-1 Co-operative Education : 6 (0-18-9) 1
 307101-1 Introduction to Environmental Engineering Profession : 1 (0-3-1) 1
 651351-3 Transfusion Science I : 3 (2-3-5) 1
 701336-2 Construction and Building System IV : 3 (2-3-5) 1
 808312-3 Project Analysis : 3 (3-0-6) 1
10:01 - 12:00205121-5 Non-Fiction Reading : 3 (3-0-6) 6-7
11:30 - 14:30108314-1 Food Engineering II : 2 (2-0-4) 1-2
 261496-3 Special Topic in Physics : 3 (3-0-6) 1
 273361-2 Network Management : 3 (2-2-5) 1
 273361-3 Network Management and Wireless Technology : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 14:00201341-2 Thai Music Skill (String) V : 3 (2-2-5) 1
 205212-3 Conversation and Discussion : 3 (2-2-5) 2
 208371-2 Literature and Film : 3 (2-2-5) 1
 835321-2 Social Psychology : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00205212-3 Conversation and Discussion : 3 (2-2-5) 7
 206311-3 Chinese Translation I : 3 (2-2-5) 1-3
 230305-3 Civil Procedure Law I : 3 (2-2-5) 1
 551212-2 Health Education and Behavioral Sciences : 3 (2-2-5) 1-4
 551253-1 Family and Reproductive Health : 3 (2-2-5) 1-3
 552181-3 Ancient Languages in Thai Traditional Scriptures : 3 (2-3-5) 1
 552333-2 Internal Medicine for Applied Thai Traditional Medicine : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 15:00208201-4 Thai Grammar : 3 (2-2-5) 1-4
 224327-1 Contemporary Marketing for Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 1
 412316-3 General Medical Parasitology : 2 (2-0-4) 1
 808403-1 Financial Statement Analysis : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 16:00107300-1 Introduction to Plant Pathology : 3 (2-3-5) 1-2
 157203-3 Cosmetics and Natural Product Formulation I : 3 (2-3-5) 1
 207221-1 Japanese Speaking and Listening III : 3 (2-2-5) 3
 207321-3 Japanese Speaking and Listening V : 3 (2-2-5) 2
 214110-3 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 2
 214114-1 Introduction to Microeconomics : 3 (3-0-6) 2
 214345-3 Personal Finance : 3 (2-2-5) 1
 222103-2 Financial Accounting : 3 (2-2-5) 1-1,4-4
 222333-1 Accounting for Specific Enterprises : 3 (3-0-6) 1
 234363-1 Music Arrangement : 3 (2-2-5) 1
 301341-2 Manufacturing Process Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 302402-1 Economics for Engineers : 3 (3-0-6) 1
 304344-3 Principle of Hydrology : 3 (3-0-6) 1-2
 312403-3 Numerical Methods and Computer Programming for Chemical Processes : 3 (3-0-6) 1
 401316-1 Human Identification from Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 402331-1 Surgical Pathology 1 : 3 (2-3-5) 1
 601250-1 Dental Anatomy : 2 (1-3-3) 1
 651322-4 Hematology II : 3 (2-3-5) 1
 814333-1 Film Study : 3 (2-2-5) 1
 814336-1 Digital Media Archive Management : 3 (2-2-5) 1
 814340-1 Mass Media Management in Digital Age : 3 (2-2-5) 1
 814342-1 Cross Cultural Communication : 3 (2-2-5) 1
 834262-1 History of Modern Europe : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:30701464-2 Real Estate Development : 3 (1-4-4) 1
13:00 - 17:00205499-3 Undergraduate Thesis : 6 (0-18-9) 1-39
 830333-3 Population and Reproductive Health : 3 (3-0-6) 2
14:00 - 17:00781101-1 ASEAN Cultural Studies : 3 (2-2-5) 1
 808304-2 Financial Risk Analysis and Risk Management : 3 (3-0-6) 1
 814345-1 Stakeholder Relationship Management : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00201321-3 Thai Music Skills (Voice) 5 : 3 (2-2-5) 1
 205212-3 Conversation and Discussion : 3 (2-2-5) 3
 219101-3 Elementary French I : 3 (2-2-5) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-16
 814110-1 Identities of Language and Communications for Communicators : 3 (2-2-5) 1
 833311-3 Criminal Law for Political Scientists : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00107400-1 Techniques in Value Chain Creation of Agricultural Products : 3 (2-3-5) 1
 108346-1 Fat and Oil Technology : 3 (2-3-5) 1
16:00 - 17:00651407-3 Technology and Instrument in Medical Technology : 1 (1-0-2) 1
 วันที่  22 ตุลาคม 2563
08:00 - 11:00108349-1 Nut Technology : 3 (2-3-5) 1
 205232-4 Introduction to English Linguistics : 3 (3-0-6) 1-3,6-7
 207331-4 Japanese Reading and Writing 3 : 3 (2-2-5) 1-2
 252221-1 Linear Algebra I : 3 (2-2-5) 1-3
 256361-3 Industrial Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256423-5 Organic Synthesis : 3 (2-2-5) 1
 256433-2 Inorganic Material Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256463-4 Ceramic Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 261357-1 Computer Simulation in Biophysics : 3 (3-0-6) 1
 261361-5 Solid State Physics : 3 (3-0-6) 1
 552343-3 Thai Traditional Pharmacy III : 2 (1-2-3) 1
08:00 - 12:00651351-3 Transfusion Science I : 3 (2-3-5) 1
08:30 - 11:00230202-3 Property Law : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00208352-3 Writing Official Documents : 3 (2-2-5) 1
 208353-1 Writing Official Documents : 3 (2-2-5) 1-2
 402323-1 Cytopathological Techniques : 2 (1-2-3) 1
 551114-1 Demography : 2 (1-2-3) 1-3
 830387-1 Thai Customs and Religions in Thailand : 3 (3-0-6) 1-2
09:00 - 12:00157321-2 Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences II : 3 (2-3-5) 1
 157321-3 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products II : 3 (2-3-5) 1
 213372-3 Logistics and Supply Chain Management : 3 (3-0-6) 1
 214351-2 Economic Development : 3 (3-0-6) 1
 219331-1 Conversation and Discussion II : 2 (1-2-3) 1
 222403-2 Seminar in Financial Accounting : 3 (3-0-6) 1
 224326-2 Tour Business Operation and Management : 3 (2-2-5) 1
 224335-1 Food and Beverage Services : 3 (2-2-5) 1
 266301-3 Mycology : 3 (2-3-5) 1
 301340-2 Manufacturing Processes : 3 (3-0-6) 1
 557322-3 Industrial Safety : 2 (1-2-3) 1
 557461-1 Industrial Psychology for Occupational Health and Safety : 2 (1-2-3) 1
 601331-4 Removable Denture : 4 (4-0-8) 1
 652453-2 Advanced perfusion technology : 2 (1-2-3) 1
 830101-3 Sociological and Anthropological Theories and Concepts : 3 (3-0-6) 1
 834121-1 Pre-modern Thai History : 3 (2-2-5) 1
 834211-2 Approaches and Contemporary Academic Writing in History : 3 (2-2-5) 1-2
10:00 - 11:00601221-1 Professional Development : 1 (1-0-2) 1
10:00 - 12:00366304-2 Curriculum Development : 3 (2-2-5) 15-16
 369481-2 Science Teaching : 3 (2-2-5) 2
 383200-1 English for 21st Century Communication (Daily Life) : 1 (0-2-1) 5-6
 808203-2 Financial Markets and Financial Institutions : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:00830388-1 Religions and Ethics for Social Development : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00207321-3 Japanese Speaking and Listening V : 3 (2-2-5) 3
 230403-3 Taxation Law : 3 (3-0-6) 1
 551432-2 Environmental Health : 3 (2-2-5) 1
 551471-3 Public Health Research : 3 (2-2-5) 1-2
13:00 - 15:00199331-4 Pharmacology I : 4 (3-3-7) 1
 808331-2 Fundamental Principles of Insurance : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 16:00107344-1 Plant Genetic Resources : 3 (2-3-5) 1
 157321-2 Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences II : 3 (2-3-5) 1
 157321-3 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products II : 3 (2-3-5) 1
 199451-2 Pharmacoinformatics for Doctor of Pharmacy : 3 (2-3-5) 1
 219331-1 Conversation and Discussion II : 2 (1-2-3) 3
 222102-4 Business and Professional Law : 3 (3-0-6) 1
 231130-3 Business Computing Fundamentals : 3 (2-2-5) 1-2
 301100-1 Basic Tool and Machine Workshops : 1 (0-3-1) 1-2
 303433-3 Power System Stability : 3 (3-0-6) 1
 307341-1 Building Sanitation : 3 (3-0-6) 1
 309315-1 Materials Laboratory II : 1 (0-3-1) 1
 312444-2 Introduction to Catalyst Reaction Engineering : 3 (3-0-6) 1
 551418-3 Public Health Law and Ethics : 3 (2-2-5) 2
 834152-1 History of East Asia : 3 (2-2-5) 1
 834263-1 History of the United States of America : 3 (2-2-5) 1
 835121-1 General Psychology : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 17:00208499-1 Undergraduate Thesis : 6 (0-18-9) 1
 273201-1 Communicative English for Academic Analysis in Computer Technology : 1 (0-2-1) 1-3
 814202-1 Communication for Persuasion : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00107340-1 Rice Genetics and Breeding : 3 (2-3-5) 1
 107342-1 Medicinal and Drug Plants : 3 (2-3-5) 1
15:01 - 17:00366410-1 Quality Assurance : 3 (2-2-5) 1-1,3-4
16:00 - 18:00652121-3 Introduction to Cardio-Thoracic Technology : 1 (1-0-2) 1
 วันที่  24 ตุลาคม 2563
13:00 - 16:00231360-3 Human Computer Interaction : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  25 ตุลาคม 2563
13:00 - 15:00231390-2 Project in Business Computer I : 2 (0-4-2) 1