ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2564     /  {1}    2    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  29 กันยายน 2564
09:30 - 10:30501361-2 Community Health Nursing I : 2 (2-0-4) 1-2
 วันที่  4 ตุลาคม 2564
09:00 - 12:00405313-2 General Pathology : 3 (2-3-5)
 วันที่  6 ตุลาคม 2564
10:00 - 12:00405313-2 General Pathology : 3 (2-3-5) 1
 วันที่  9 ตุลาคม 2564
09:00 - 10:00001228-1 Happiness with Hobbies : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 1
 001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 1
 001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1-2
 001332-1 Introduction to Data Management in Digital Era : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00300302-1 Communicative English for Professional Purposes : 3 (2-2-5) 4-5
10:00 - 12:00231260-1 Business Information System : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 1
 001233-2 Thai State and the World Community : 3 (2-2-5) 1
 001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1
 001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1
 001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1-3
 001238-1 Media Literacy : 3 (2-2-5) 1
 001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1
 001254-4 The King''s Philosophy for Living : 3 (2-2-5) 1
 001352-1 Peace and Religion for Human Kinds : 3 (2-2-5) 1
 001353-1 Principles of Accounting for Entrepreneur : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 16:00231352-3 Innovation Management : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 16:30001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1-4
 001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 5-8
 001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 2
 001274-2 Drugs and Chemicals in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1-2
 001276-2 Energy and Technology Around Us : 3 (2-2-5) 1
 001277-2 Human Behavior : 3 (2-2-5) 1
 001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-9
 001291-1 Consumption in Dailylife : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  10 ตุลาคม 2564
09:00 - 10:00001211-2 English Listening and Speaking for Communication : 3 (2-2-5) 1-13,15-22,25-35,37-45,47-59,61-68,73-83,85-94
09:00 - 12:00554441-3 Environmental Management System : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001213-2 English Writing for Effective Communication : 3 (2-2-5) 1-4,6-7,9-22,25-28,30-42,44-51,53-56,58-64
 001317-1 Lao for Communication : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 16:00231360-3 Human Computer Interaction : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001301-1 Thai Language for Academic Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 001302-1 Thai Language for Communication in the 21st Century : 3 (2-2-5) 1-7
 001303-1 Reading in the Digital Age Century : 3 (2-2-5) 1-5
 วันที่  11 ตุลาคม 2564
08:00 - 11:00252112-3 Calculus : 4 (4-0-8) 1
 252212-2 Mathematical Analysis I : 3 (2-2-5) 1-2
 254374-5 System Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1-2
 255300-1 Communicative English for Academic Analysis in Statistics : 1 (0-2-1) 1
 256121-4 Organic Chemistry : 5 (4-3-9) 1-5
 256232-3 Inorganic Chemistry II : 3 (3-0-6) 1
 258100-1 History and Development of Biology : 1 (1-0-2) 1-3
 261201-3 Scientific Methods in Physics : 1 (1-0-2) 1-2
 261212-3 Quantum Mechanics 1 : 3 (3-0-6) 1
 262207-1 Modern Physics for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 262253-2 Coal Technology : 3 (3-0-6) 1
 273276-1 Discrete Mathematics for Information Technology : 3 (2-2-5) 1-2
09:00 - 11:00001212-2 English Critical Reading for Effective Communication : 3 (2-2-5) 1-2,4-5,7-8,10-11,13-14,16-17,19-20,22-23
 001252-4 Naresuan Studies : 3 (2-2-5) 1
 001253-5 Entrepreneurship for Small Business Start-up : 3 (2-2-5) 1
 001301-1 Thai Language for Academic Communication : 3 (2-2-5) 901
 156442-2 Tobacco and Health : 3 (3-0-6) 1
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 9
 213372-3 Logistics and Supply Chain Management : 3 (3-0-6) 1
 904311-1 Introduction to Linguistics : 3 (3-0-6) 901
 904351-2 English-Thai Translation : 3 (2-2-5) 901
 905315-2 International Business Negotiation : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30230476-4 English for Lawyers I : 2 (1-2-3) 1-2
09:00 - 12:00157303-3 Cosmetics and Natural Products Formulation III : 3 (2-3-5) 1
 180313-1 Non-sterile Compounding II : 4 (3-3-7) 1-2
 199401-2 Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy II : 3 (3-0-6) 1
 205353-1 Thai-English Translation : 3 (3-0-6) 1-4
 214324-2 Labor Economics : 3 (3-0-6) 1
 222401-3 Advanced Accounting II : 3 (2-2-5) 1
 266411-4 Microbial Genetic Engineering : 3 (1-6-5) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 2
 551316-3 Basic Epidemiology : 3 (2-2-5) 1-4
 554434-2 Industrial Pollution Management : 3 (2-2-5) 1
 557431-1 Industrial Safety Engineering : 2 (1-2-3) 1
 833213-2 Thai Local Government and Politics : 3 (3-0-6) 1
 835441-2 Psychology in Organizational Development : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00213322-1 Small Business Management : 3 (2-2-5) 1
 213336-1 Digital Marketing : 3 (2-2-5) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 1
 601304-1 Oral Histology : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30107323-2 New Technology in Crop Production : 3 (2-3-5) 1
 252211-5 Ordinary Differential Equations : 3 (2-2-5) 1
 252311-4 Advanced Calculus : 3 (2-2-5) 1-2
 254251-4 Data Structure : 3 (2-2-5) 1-3
 258201-2 Communicative English for Academic Analysis in Biology : 1 (0-2-1) 1
 258211-2 Cell and Molecular Biology : 3 (3-0-6) 1
 261101-3 Physics I : 4 (3-2-7) 1-21
 261101-4 Physics 1 : 4 (3-2-7) 1
 261371-2 Astronomy I : 3 (2-2-5) 1
 273354-1 Digital Marketing : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1-1,4-4
 205485-1 English for Mass Communication : 3 (3-0-6) 1-2
 207201-3 Japanese 3 : 3 (2-2-5) 3
 835411-1 Innovation in Psychology 2 : 1 (0-2-1) 1
13:00 - 15:00001213-2 English Writing for Effective Communication : 3 (2-2-5) 901-903
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 42
 230200-3 Obligations Law : 3 (2-2-5) 1-2
 808327-1 Value Investing : 3 (3-0-6) 1
 909309-1 Leadership and Organizational Behavior : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00199552-2 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6-9) 1
 207331-4 Japanese Reading and Writing 3 : 3 (2-2-5) 1-2
 207451-5 Teaching Japanese as a Foreign Language : 3 (2-2-5) 1
 214431-2 Economics of Transportation : 3 (3-0-6) 1
 219374-3 French for Secretarial Work : 3 (2-2-5) 1
 222302-4 Internal Audit and Internal Control : 3 (3-0-6) 1
 301340-2 Manufacturing Processes : 3 (3-0-6) 1
 301439-1 Spreadsheet Modelling for Logistics and Supply Chain Management : 3 (3-0-6) 1
 302232-2 Thermodynamics I : 3 (3-0-6) 1-3
 303388-3 Digital Communications : 3 (3-0-6) 1
 303427-5 Renewable Energy : 3 (3-0-6) 1
 307412-1 Design of Air Pollution Control System : 3 (3-0-6) 1
 312402-3 Process Dynamics and Control : 3 (3-0-6) 1
 552353-4 Thai Traditional Medicine III : 2 (1-2-3) 1
 651401-2 Laboratory Result Interpretation and Clinical Correlation : 2 (1-3-3) 1
 808311-2 Financial Planning and Control : 3 (2-2-5) 1
 814310-2 Non - Fiction Production : 3 (2-2-5) 1-3
 815212-1 Innovation and Creation of Market Value : 3 (2-2-5) 1
 835342-3 Consumer Psychology : 3 (2-2-5) 1
13:30 - 16:30157303-3 Cosmetics and Natural Products Formulation III : 3 (2-3-5) 1
 180313-1 Non-sterile Compounding II : 4 (3-3-7) 1-2
14:00 - 15:30230440-4 Law on Juvenile Delinquency and Procedure of the Juvenile and Family Court : 2 (2-0-4) 1
14:00 - 16:00213201-3 Digital Business Management : 3 (2-2-5) 1
 213333-2 Retailing Management : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 16:00230451-3 Human Right Law : 2 (2-0-4) 1
15:00 - 17:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 18
 205383-1 English for Airline Business : 3 (3-0-6) 1
 252281-1 Introduction to Financial Mathematics : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00108342-1 Fishery Product Technology : 3 (2-3-5) 1
 252221-1 Linear Algebra I : 3 (2-2-5) 1-2
 252224-1 Linear Optimization : 3 (2-2-5) 1
 255112-1 Principles of Statistics : 3 (2-2-5) 1
 256361-3 Industrial Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256423-5 Organic Synthesis : 3 (2-2-5) 1
 256447-3 Polymer Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256463-4 Ceramic Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 273488-1 Digital Image Processing : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  12 ตุลาคม 2564
08:00 - 11:00252315-2 Introduction to Numerical Analysis : 3 (2-2-5) 1
 254363-3 Computer Network and Data Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 255351-3 Sampling Techniques : 3 (2-2-5) 1
 256234-1 Inorganic Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256252-4 Analytical Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-3
 256252-5 Analytical Chemistry 2 : 4 (3-3-7) 1
 258101-2 Introductory Biology : 4 (3-3-7) 1-2
 258101-3 Introductory Biology : 3 (3-0-6) 1-3
 261105-2 Medical Physics : 2 (2-0-4) 1
 261342-4 Electromagnetism II : 3 (3-0-6) 1
 262252-2 Energy Technology : 3 (3-0-6) 2
 262323-2 Computer Programming for Applied Physics I : 3 (2-3-5) 1
08:30 - 11:30411211-2 Basic Medical Biochemistry I : 3 (2-3-5) 1
09:00 - 09:40501272-1 Concepts, Theories and Nursing Professional : 2 (2-0-4)
09:00 - 09:45501272-1 Concepts, Theories and Nursing Professional : 2 (2-0-4) 2
09:00 - 10:00224232-2 Principles of Hotel Management : 3 (2-2-5) 2
09:00 - 11:00206213-1 Chinese Grammar I : 3 (2-2-5) 1-3
 206401-1 China and World Community : 3 (2-2-5) 1-2
 207101-4 Japanese 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 207201-3 Japanese 3 : 3 (2-2-5) 1-2
 213102-2 Principles of Management and Organizational Behavior : 3 (3-0-6) 1-2
 262275-1 Properties of Materials : 3 (3-0-6) 1
 834141-2 History of Pre-Modern Southeast Asia : 3 (2-2-5) 1
 900315-2 Korean V : 3 (2-2-5) 901
 900325-2 Chinese V : 3 (2-2-5) 901
 900335-2 Japanese V : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00154225-3 Basic Pharmacology : 4 (3-2-7) 1
 157203-3 Cosmetics and Natural Product Formulation I : 3 (2-3-5) 1
 180212-1 Introduction to Pharmaceutical Technology : 2 (2-0-4) 1
 201361-4 Thai Music Skill (Piphat) 5 : 3 (2-2-5) 1
 205242-3 Introduction to British and American Literature : 3 (3-0-6) 3-5
 214181-1 Mathematical Economics 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 219211-1 French Reading and Writing II : 3 (2-2-5) 1
 224215-2 Principle of Modern Management in Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 230305-3 Civil Procedure Law I : 3 (2-2-5) 1
 302313-2 Mechanics of Machinery : 3 (3-0-6) 1-2
 304351-2 Soil Mechanics : 3 (3-0-6) 1
 305391-3 Special Topic in Computer Engineering : 3 (2-2-5) 1
 312303-2 Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design : 3 (3-0-6) 1
 401202-3 Anatomy 1 : 3 (2-3-5) 2
 411306-1 Physiology and Biochemistry of Plant : 2 (2-0-4) 1
 551326-1 Health Assessment and Basic Therapy : 3 (2-2-5) 1-3
 554331-3 Water and Wastewater Analysis : 3 (1-4-4) 1-2
 814201-1 Ethics and Legal for Communication : 3 (2-2-5) 1-3
 815101-1 Kick start to Design thinking : 3 (2-2-5) 1
 833101-2 Introduction to Politics and Government : 3 (3-0-6) 1
 834366-1 History of Russia : 3 (2-2-5) 1
 835451-1 Practicum in Clinical Psychology : 3 (1-4-4) 1
 912322-1 Transportation Management : 3 (3-0-6) 1
10:00 - 11:30833310-1 Civil Law and Commercial Law for Political Scientists : 3 (3-0-6) 1
10:00 - 12:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 8
 213260-1 Human Capital Management : 3 (3-0-6) 1-2
 412311-2 Medical Microbiology I : 3 (2-3-5) 1
 412316-3 General Medical Parasitology : 2 (2-0-4) 1
 701123-2 Architectural Drawing : 3 (1-4-4) 1
 814321-1 Management and Planning for Organization : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 13:00205325-2 Persuasive and Argumentative Writing : 3 (2-2-5) 1-3,5-8
11:30 - 13:30258253-1 Laboratory in Ecology : 1 (0-3-1) 1-4
11:30 - 14:30108311-2 Food Processing I : 3 (3-0-6) 1
 108345-1 Bakery Technology : 3 (2-3-5) 1
 110211-1 Principles of Plant Tissue and Animal Cell Cultures : 2 (2-0-3) 1
 118324-3 Watershed Ecology and Sustainability : 3 (2-2-5) 1
 121233-1 Reproduction and Artificial Insemination in Domestic Animals : 3 (2-3-5) 1
 123141-1 Principles of Agricultural Production : 3 (2-3-5) 1
 252181-2 Mathematics and Applications : 3 (2-2-5) 1
 252323-4 Theory of Numbers II : 3 (2-2-5) 1
 255111-4 Biostatistics : 3 (2-2-5) 1-5
 256106-2 General and Organic Chemistry : 4 (3-3-7) 1-16
 256322-5 Spectroscopic Identification of Organic Compounds : 3 (3-0-6) 1
 261104-2 General Physics : 3 (3-0-6) 1
 261106-1 Physics of Health Science : 2 (2-0-4) 1
 261107-1 Principle of Physics I : 4 (3-2-7) 1-2
 262401-1 Introduction to Numerical Methods in Applied Physics : 3 (2-2-5) 1
 265111-1 Calculus for Data Science 1 : 3 (2-2-5) 1
 273100-1 History and Development of Computer Technology : 1 (1-0-2) 1-2
 273373-1 Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00207424-1 Japanese Language for Medical and Health Care : 3 (2-2-5) 1
 208353-1 Writing Official Documents : 3 (2-2-5) 1-2
 218362-2 Myanmar Society, Culture and Environment : 3 (2-2-5) 1
 221372-1 Korean for Historical and Cultural Tourism : 3 (2-2-5) 1
 835341-3 Training Psychology : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00207321-3 Japanese Speaking and Listening V : 3 (2-2-5) 1-3
13:00 - 13:40501251-1 Mental Health Nursing : 2 (2-0-4) 1-2
13:00 - 15:00157331-3 Natural Products for Health and Beauty I : 2 (2-0-4) 1
 213102-2 Principles of Management and Organizational Behavior : 3 (3-0-6) 3
 303478-3 Telecommunication Engineering Systems : 3 (3-0-6) 1-2
13:00 - 15:30902338-2 Project Management for Human Resource Management : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00201361-4 Thai Music Skill (Piphat) 5 : 3 (2-2-5) 2
 205344-3 Modern Short Stories : 3 (3-0-6) 1
 205346-3 Modern Short Stories : 3 (3-0-6) 1-2
 206311-3 Chinese Translation I : 3 (2-2-5) 1-3
 214221-3 Economics of Agriculture : 3 (3-0-6) 1
 214321-2 Agriculture of Economics : 3 (3-0-6) 1
 219373-3 French for Hotel : 3 (2-2-5) 1
 219471-1 French for Business : 3 (2-2-5) 1
 222333-1 Accounting for Specific Enterprises : 3 (3-0-6) 1
 224317-3 Human Capital Management in Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 230475-4 Advocacy and Moot Court : 2 (1-2-3) 1
 301341-2 Manufacturing Process Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 301448-5 Design and Analysis of Experiments : 3 (2-2-5) 1
 302402-1 Economics for Engineers : 3 (3-0-6) 1
 303323-3 Power Electronics : 3 (3-0-6) 1
 304344-3 Principle of Hydrology : 3 (3-0-6) 2
 305231-2 Applied Probability for Computer Engineering : 3 (2-2-5) 1-2
 307331-2 Solid Waste Engineering and Management : 3 (3-0-6) 1
 312465-1 Applications of Computational Method in Chemical Engineering : 3 (2-2-5) 1
 552251-3 Thai Traditional Medicine I : 2 (1-2-3) 1
 701123-2 Architectural Drawing : 3 (1-4-4) 1
 808303-1 Principles of Investment : 3 (2-2-5) 1
 815250-1 Financial Management for Innovation and Creative Marketing : 2 (1-2-3) 1
 833211-3 Comparative Politics : 3 (3-0-6) 1
 912324-1 E-Commerce Business : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 17:00701234-1 Construction and Building System II : 3 (2-3-5) 1
13:30 - 16:30157203-3 Cosmetics and Natural Product Formulation I : 3 (2-3-5) 1
14:00 - 16:00213408-4 Intelligence Office Management and Business Communication in Organization : 3 (2-2-5) 1-2
 230471-4 Maritime and transportation Law : 2 (2-0-4) 1
15:00 - 16:00501171-1 Health Promotion and Illness Prevention : 2 (2-0-4) 1
15:00 - 17:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 1-17
 256200-1 Communicative English for Specific Purposes in Chemistry : 1 (0-2-1) 1-2
15:00 - 18:00252401-1 Fundamental Mathematics for Teacher : 3 (2-2-5) 1
 255231-1 Statistical Theory I : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  13 ตุลาคม 2564
09:00 - 12:00157418-1 Production Management : 3 (3-0-6) 1
 554412-1 Principle of Environmental Health Administration : 2 (2-0-4) 1
 554431-4 Environmental Health Sampling and Monitoring : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00554432-4 Practices on Environmental Health Sampling and Monitoring : 1 (0-3-1) 1
 วันที่  14 ตุลาคม 2564
08:00 - 11:00107303-1 Cropping System : 3 (2-3-5) 1
 108346-1 Fat and Oil Technology : 3 (2-3-5) 1
 252111-4 Fundamental Calculus : 4 (4-0-8) 1-10
 252111-5 Fundamental Calculus : 3 (2-2-5) 1-2
 254271-3 Fundamentals of Programming : 3 (2-2-5) 1-5
 255321-2 Regression Analysis : 3 (2-2-5) 1
 256343-4 Physical Chemistry and Applications : 4 (3-3-7) 1-6
 258252-1 Principles of Ecology : 3 (3-0-6) 1
 261221-5 Thermal Physics : 3 (3-0-6) 1
 261343-1 Electricity and Electronic Devices : 3 (2-2-5) 1-2
 262202-3 Mechanics for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 262254-2 Building Energy Physics : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 12:00213371-4 Introduction to Operations Management : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 09:50501274-1 Health Assessment : 2 (1-2-3) 1-2
09:00 - 10:20224111-2 Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 10:30209111-2 Foundations of Linguistics : 3 (2-2-5) 1
 601202-2 Ergonomics for Dentists : 1 (1-0-2) 1
09:00 - 11:00199541-2 Professional Communication : 2 (1-3-3) 1
 205141-2 English Grammar : 3 (3-0-6) 1-3
 206214-1 Basic Chinese I : 3 (2-2-5) 1-2
 207101-3 Japanese I : 3 (2-2-5) 1-2
 208113-1 The Art of Creative Writing : 3 (2-2-5) 1
 213331-3 Service Marketing Management : 3 (3-0-6) 1
 213352-1 Import and Export Management : 3 (3-0-6) 1
 213371-5 Total Quality Management : 3 (3-0-6) 1
 218131-2 Myanmar Conversation I : 3 (2-2-5) 1
 219101-3 Elementary French I : 3 (2-2-5) 1
 219101-4 French I : 3 (2-2-5) 1
 221281-1 Beginning Korean Language I : 3 (2-2-5) 1
 224111-2 Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 2
 229101-2 Indonesian I : 3 (2-2-5) 1
 551114-1 Demography : 2 (1-2-3) 1-3
 778201-2 Vietnamese I : 3 (2-2-5) 2-3
 784101-2 Introduction to Philosophy : 3 (3-0-6) 1
 900311-2 Korean I : 3 (2-2-5) 901
 900321-2 Chinese I : 3 (2-2-5) 901
 900331-2 Japanese I : 3 (2-2-5) 901
 904363-2 English for Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 901
 905371-1 Research Methodology in Business : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30902371-2 Research Methodology in Human Resources Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00180311-1 Medicinal Chemistry I : 2 (2-0-4) 1
 199421-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy IV : 3 (2-3-5) 1-2
 201112-3 History of Thai Music : 3 (3-0-6) 1
 201311-4 Form and Analysis of Thai Music : 3 (3-0-6) 1
 201441-4 Thai Music Skill (String) 7 : 3 (2-2-5) 1
 214111-2 Microeconomics I : 3 (3-0-6) 1
 214111-3 Microeconomics I : 3 (2-2-5) 1-2
 214339-1 Statistics for Data Science : 3 (2-2-5) 1
 222103-2 Financial Accounting : 3 (2-2-5) 3-4
 230100-2 Civil Law : General Principles : 3 (3-0-6) 1-3
 266351-2 Immunology : 3 (2-3-5) 1
 301417-3 Industrial Plant Design : 3 (3-0-6) 1-2
 305131-1 Computer Mathematics I : 1 (1-0-2) 1
 312200-1 Basic Chemistry for Chemical Engineering : 3 (3-0-6) 1
 401203-2 Anatomy II : 3 (2-3-5) 1
 413101-1 Human Medical Physiology II : 4 (3-3-7) 1
 551319-1 Biostatistics for Public Health : 3 (2-2-5) 1-3
 551327-1 Biostatistics for Environmental Health and Occupational Health : 2 (1-2-3) 1
 551343-2 Prevention and Disease Control : 3 (2-2-5) 1
 552121-3 Medical Botany : 3 (2-3-5) 1
 552333-2 Internal Medicine for Applied Thai Traditional Medicine : 2 (1-2-3) 1
 554372-1 Environmental Health Research : 2 (1-2-3) 1
 554411-2 Environmental Toxicology : 3 (2-2-5) 1
 557411-1 Occupational Medicine : 2 (1-2-3) 1
 559111-1 Population Health : 3 (2-2-5) 1
 651331-3 Clinical Immunology I : 2 (1-3-3) 1
 785101-1 Elementary Spanish I : 3 (2-2-5) 1-2
 808401-2 Business English for Finance II : 1 (0-2-1) 1
 814101-1 Writing for Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 814320-1 Corporate Content Communication : 3 (2-2-5) 1
 815110-1 Innovative Marketing DNA : 3 (2-2-5) 1
 834263-1 History of the United States of America : 3 (2-2-5) 1
 835442-2 Software Packages for Organizational Psychology : 1 (0-2-1) 1
 835452-1 Ethical and Legal Issues in Clinical Psychology : 1 (1-0-2) 1
09:30 - 11:30411221-3 Biochemistry : 4 (3-3-7) 1-4
10:00 - 11:20224212-3 Cross Cultural Communication in Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 11:30833311-3 Criminal Law for Political Scientists : 3 (3-0-6) 1
10:00 - 12:00266451-2 Sanitation Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 402321-1 Forensic Pathology : 2 (1-2-3) 1
 601305-1 Oral Biology I : 2 (2-0-4) 1
11:30 - 13:30256201-1 Communicative English for Academic Analysis in Chemistry : 1 (0-2-1) 1-2
11:30 - 14:30107325-1 Field Crop Production : 3 (2-3-5) 1
 108101-3 General Food Science : 2 (2-0-4) 1
 108312-1 Laboratory of Food Process and Engineering : 1 (0-3-1) 1-3
 118322-3 Groundwater Resources : 3 (3-0-6) 1
 252272-1 Linear Algebra and Applications : 3 (2-2-5) 1
 252400-1 Mathematics Project : 3 (2-2-5) 1
 254274-3 Python Programming : 3 (2-2-5) 1
 254383-2 Algorithm Design and Analysis : 3 (2-2-5) 1-2
 255121-1 Statistical Analysis : 3 (2-2-5) 1-3
 255323-1 Multivariate Analysis : 3 (2-2-5) 1
 256103-3 Introductory Chemistry : 4 (3-3-7) 1-5,8-8,11-35
 258261-3 General Genetics : 2 (2-0-4) 1
 258341-4 Genetics and Evolution : 3 (2-3-5) 1-3
 273372-2 Server Side Web Programming : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00205121-5 Non-Fiction Reading : 3 (3-0-6) 1-5
 205355-1 Greek and Roman Mythology : 3 (3-0-6) 1-2
 206302-3 Chinese History : 3 (2-2-5) 1-2
 208113-1 The Art of Creative Writing : 3 (2-2-5) 2-3
 221311-3 Korean Reading and Writing II : 3 (2-2-5) 1-2
 221342-2 Korean Dramas and Movies : 3 (3-0-6) 1
 778201-2 Vietnamese I : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00213350-1 International Business : 3 (3-0-6) 1
 304352-2 Soil Mechanics Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 309200-1 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1-2
 383200-1 English for 21st Century Communication (Daily Life) : 1 (0-2-1) 3-4
 401311-3 Basic laboratory techniques in Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 814203-1 Glocal Communication and Current Issue : 3 (2-2-5) 1
 901267-1 Customer Relationship Management : 3 (2-2-5) 901
 905419-1 International Ethics and Social Responsibility : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00199552-2 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6-9) 1
 201232-5 Thai Classical Singing : 3 (2-2-5) 1
 207421-3 Business Japanese 2 : 3 (2-2-5) 1
 214251-2 Economic Development : 3 (3-0-6) 1
 214351-2 Economic Development : 3 (3-0-6) 1
 219352-4 France Today : 3 (3-0-6) 1
 222402-3 Financial Reporting And Statement Analysis : 3 (3-0-6) 1-2
 230407-2 Legal Philosophy : 3 (3-0-6) 1
 301313-2 Quality Control : 3 (3-0-6) 1-2
 302457-2 Agricultural Machinery Engineering : 3 (2-3-5) 1
 303352-3 Control Systems : 3 (3-0-6) 1
 305453-4 Artificial Intelligence : 3 (2-3-5) 1
 307422-4 Wastewater Treatment Engineering : 3 (3-0-6) 1
 312454-1 Petroleum and Natural Gas Technology : 3 (3-0-6) 1
 411222-2 Basic Biochemistry : 3 (2-3-5) 1-2
 551456-1 Community Health Systems Development : 2 (1-2-3) 1-2
 808101-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 1-2
 808110-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 1
 815230-1 Intellectual Property Management and Innovation : 3 (2-2-5) 1
 833330-1 Thai Public Sector Administration : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 17:00205212-1 Analytical and Critical Reading : 3 (3-0-6) 1
 205312-4 Analytical and Critical Reading : 3 (2-2-5) 1
 205324-2 Analytical and Critical Reading : 3 (3-0-6) 1-5
15:00 - 17:00205426-4 Research Report Writing : 3 (2-2-5) 1-4
 206111-6 Chinese I : 3 (2-2-5) 3-3,5-5
 208262-1 Local Literary Works : 3 (2-2-5) 1
 218491-1 Seminar in Myanmar Studies : 3 (2-2-5) 1
 383200-1 English for 21st Century Communication (Daily Life) : 1 (0-2-1) 5-6
15:00 - 18:00252182-2 Calculus I : 3 (3-0-6) 1-9
 วันที่  15 ตุลาคม 2564
08:00 - 11:00107326-1 Economic Fruit Crop Production : 3 (2-3-5) 1
 252223-2 Theory of Numbers I : 3 (2-2-5) 1-2
 252284-3 Calculus III : 3 (3-0-6) 1-6
 252361-1 Introduction to Topology : 3 (2-2-5) 1
 254261-5 Computer Architecture : 3 (2-2-5) 1-2
 254382-2 Data Mining Techniques : 3 (2-2-5) 1
 256105-2 Chemistry for Health Science : 4 (3-3-7) 1-2
 256342-6 Physical Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-3
 258212-3 Cell Biology : 4 (4-0-8) 1
 258343-1 Principles of Genetics : 3 (3-0-6) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-14
 261331-4 Optics : 3 (2-2-5) 1-2
 261351-4 Nuclear Physics 1 : 3 (2-2-5) 1
 262201-2 Methods of Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 262361-2 Biomass Conversion to Energy : 3 (2-2-5) 1
 262425-2 Introduction to Machine Learning for applied physics : 3 (2-2-5) 1
 273111-1 Fundamentals of Information Technology : 3 (2-2-5) 1
 273251-2 Data Structures and Algorithms for Information Technology : 3 (2-2-5) 1
 273361-3 Network Management and Wireless Technology : 3 (2-2-5) 1-3
 411100-1 Medical Biochemistry : 4 (3-3-7) 1
08:30 - 11:30401218-3 Basic Anatomy : 3 (2-3-5) 1-3
09:00 - 11:00199543-2 Basic Pharmacoeconomics : 2 (2-0-4) 1
 205448-1 British and American Drama : 3 (3-0-6) 1-2
 206131-2 Chinese Reading I : 3 (2-2-5) 1-2
 206321-4 Basic Chinese Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1-3
 207102-3 Japanese II : 3 (2-2-5) 1
 209113-1 Word and Grammatical System : 3 (2-2-5) 1
 218141-2 Myanmar Reading I : 3 (2-2-5) 1
 219131-1 French Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 2
 219362-1 French Semantics and Syntactic Analysis : 3 (2-2-5) 1
 221381-2 Intermediate Korean Language I : 3 (2-2-5) 1
 224122-1 Introduction to Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 229202-1 Indonesian Reading I : 3 (2-2-5) 1
 230202-3 Property Law : 3 (2-2-5) 1-2
 258222-1 Laboratory in Taxonomy : 1 (0-3-1) 1-3
 261211-4 Mechanics I : 3 (3-0-6) 1
 551337-1 Health Economics : 2 (1-2-3) 1-3
 784104-2 Reasoning : 3 (3-0-6) 1
 808203-2 Financial Markets and Financial Institutions : 3 (3-0-6) 1
 835231-3 Introduction to Counseling Psychology : 3 (2-2-5) 1
 901240-2 Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 901
 902351-2 Leadership and Decision Making : 3 (2-2-5) 902
 905324-1 International Finance : 3 (2-2-5) 901
 905352-2 Consumer Behavior : 3 (2-2-5) 901
 912323-1 Big Data Analysis : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 12:00157302-3 Stability and Stabilization of Cosmetic and Natural Products : 3 (3-0-6) 1
 180322-1 Integrative Pharmacotherapy II : 3 (2-3-5) 1
 199321-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1
 199451-2 Pharmacoinformatics for Doctor of Pharmacy : 3 (2-3-5) 1
 201121-2 Thai Music Skills (Voice) 1 : 3 (2-2-5) 1
 201261-2 Thai Music Skill (Piphat) 3 : 3 (2-2-5) 1
 201312-4 Aesthetics of Music : 3 (3-0-6) 1
 208112-2 Academic Reading : 3 (2-2-5) 1
 213270-1 Operations Management : 3 (2-2-5) 1
 214282-2 Statistics for Economists : 3 (2-2-5) 1-2
 214432-2 Introduction to Game Theory : 3 (3-0-6) 1
 222301-4 Cost Accounting II : 3 (2-2-5) 1
 222301-5 Cost Management : 3 (2-2-5) 1-2
 224251-2 Special Interest Tourism : 3 (2-2-5) 1
 224326-2 Tour Business Operation and Management : 3 (2-2-5) 1
 234482-3 Introduction to Music Research : 3 (2-2-5) 1
 266311-4 Microbial Genetics : 3 (2-3-5) 1
 266353-3 Medical Bacteriology : 3 (2-3-5) 1
 312403-3 Numerical Methods and Computer Programming for Chemical Processes : 3 (3-0-6) 1
 551113-1 Introduction to Public Health : 3 (2-2-5) 5
 554211-3 Environmental Health Community Sanitation and Appropriate Technology : 3 (2-2-5) 1
 554311-2 Food Sanitation, Food Safety and Quality Control : 3 (2-2-5) 1
 554433-3 Principle of Noise Pollution and Vibration Control : 3 (2-2-5) 1
 557322-3 Industrial Safety : 2 (1-2-3) 1
 557432-1 Industrial Air Pollution Control and Industrial Ventilation : 3 (2-2-5) 1
 814200-1 Audio and Visual Production : 3 (2-2-5) 1-3
 815130-1 Contemporary Management and Digital Disruption : 3 (3-0-6) 1
 833210-1 Introduction to Political Philosophy : 3 (3-0-6) 1
 834151-2 History of South Asia : 3 (2-2-5) 1
 902354-2 Organization Change and Development : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 11:30001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 901-902
 213202-2 Business Law : 3 (3-0-6) 1
10:00 - 12:00213342-4 Business Research : 3 (2-2-5) 1-2
 411302-1 Bioinformatics : 2 (1-3-3) 1
 701241-2 Tropical Architecture : 3 (2-2-5) 1
 701326-3 Communicative English for Architects : 1 (0-2-1) 1
 814311-1 Writing for Fiction : 3 (2-2-5) 1-3
11:30 - 13:30258344-1 Laboratory in Genetics : 1 (0-3-1) 1-3
11:30 - 14:30108349-1 Nut Technology : 3 (2-3-5) 1
 118201-3 Earth Science : 3 (3-0-6) 1-2
 118325-3 Environmental Promotion and Monitoring : 3 (2-2-5) 1
 123181-1 Training on Agricultural Production : 1 (0-6-3) 1
 252113-1 Mathematics for Science : 3 (3-0-6) 1-8
 255329-1 Statistical Quality Control : 3 (2-2-5) 1
 256253-2 Chemical Safety and Hazardous Waste Management : 2 (2-0-4) 1
 258122-1 Botany : 3 (2-3-5) 1-5
 258369-1 Integrated Biology and Innovation : 1 (0-3-1) 1
 262211-3 Analog Electronic Circuits : 3 (2-2-5) 1
 262251-2 Introductory Heat Transfer : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:00206221-5 Chinese Listening and Speaking III : 3 (2-2-5) 1-3
 207333-1 Business Japanese 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 207419-1 Japan Tea Ceremony : 3 (2-2-5) 1
 208364-2 Local Literary Works : 3 (2-2-5) 1
 219131-1 French Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 3
 221201-5 Korean Language III : 3 (2-2-5) 1
 835111-3 Physiological Psychology : 3 (3-0-6) 1
 835321-2 Social Psychology : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00266201-2 General Microbiology : 4 (3-3-7) 1-2
 413200-3 Basic Physiology : 3 (2-3-5) 1-3
13:00 - 14:30205131-5 English Grammar for Communication : 3 (3-0-6) 1-3
 208201-4 Thai Grammar : 3 (2-2-5) 1-4
13:00 - 14:50651371-2 Communicative English for Health Science II : 1 (0-2-1) 1
13:00 - 15:00303425-3 Electrical Power Plants and Substations : 3 (3-0-6) 1
 303425-4 Power Plants and Substations : 3 (3-0-6) 1
 808403-1 Financial Statement Analysis : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 16:00201431-1 Creative work Performance in Thai Music : 3 (2-2-5) 1
 205232-4 Introduction to English Linguistics : 3 (3-0-6) 1-2
 206421-3 Chinese Listening and Speaking IV : 3 (2-2-5) 1-2
 207231-3 Japanese Reading and Writing 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 214131-1 Fundamental to Economic Business and Accounting : 2 (2-0-4) 1
 219201-4 French III : 3 (2-2-5) 2
 222102-5 Business Law : 3 (3-0-6) 1
 301332-2 Operations Research : 3 (3-0-6) 1-2
 302311-2 Numerical Methods for Mechanical Engineers : 3 (2-3-5) 1
 304211-2 Mechanics of Materials I : 3 (3-0-6) 1
 305211-2 Electrical Circuit for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1-2
 307341-1 Building Sanitation : 3 (3-0-6) 1
 312303-2 Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design : 3 (3-0-6) 2
 551325-1 Public Health Administration : 3 (2-2-5) 1-2
13:00 - 17:00701345-3 Advance Computer in Architecture : 3 (1-4-4) 1-2
13:30 - 16:00213130-1 Principles of Marketing : 3 (3-0-6) 1
13:30 - 16:30199321-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1
14:00 - 16:00230302-2 Partnerships and Company Law : 3 (2-2-5) 1
 808312-3 Project Analysis : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 17:00205121-2 Basic Writing : 3 (3-0-6) 1-6
 205121-3 Basic Writing : 3 (2-2-5) 1-3
 205121-4 Basic Writing : 3 (2-2-5) 1-3
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 1-7,10-12
 205232-4 Introduction to English Linguistics : 3 (3-0-6) 3-5
 261107-1 Principle of Physics I : 4 (3-2-7) 1-2
15:00 - 18:00107400-1 Techniques in Value Chain Creation of Agricultural Products : 3 (2-3-5) 1
 108314-1 Food Engineering II : 2 (2-0-4) 1-3
 252326-1 Introduction to Polynomials over Fields : 3 (2-2-5) 1
 252351-4 Graph Theory : 3 (2-2-5) 1
 252371-2 Partial Differential Equations : 3 (2-2-5) 1
 256101-4 Principle of Chemistry : 4 (3-3-7) 1-9,11-23
 273362-2 Multimedia Application Development : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  16 ตุลาคม 2564
09:00 - 12:00231340-3 Information Systems Security : 3 (2-2-5) 1-2
 651463-1 Business and Marketing Management in Medical Technology : 2 (1-2-3) 1
 830221-2 Statistics and Computer for Social Sciences Research 1 : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00231351-4 Electronic Business Management : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 16:00231130-3 Business Computing Fundamentals : 3 (2-2-5) 1-2
 วันที่  17 ตุลาคม 2564
09:00 - 12:00231271-1 Data Structures and Algorithms : 3 (2-2-5) 1-2
 830333-3 Population and Reproductive Health : 3 (3-0-6) 1-2
13:00 - 16:00830393-2 Health Sociology : 3 (3-0-6) 1-2
 วันที่  18 ตุลาคม 2564
08:00 - 11:00107328-1 Quality of Agricultural Produces : 3 (2-3-5) 1
 108384-1 Selected Topics in Food Science and Technology : 3 (2-3-5) 1
 252300-1 Communicative English for Academic Analysis in Mathematics : 1 (0-2-1) 1
 254484-2 Functional Programming : 3 (2-2-5) 1
 254485-3 Special Topics in Computer Science : 3 (2-2-5) 1
 256221-5 Organic Chemistry 1 : 4 (3-3-7) 1-9
 256326-4 Organic Chemistry III : 2 (2-0-4) 1
 258221-1 Principles of Taxonomy : 3 (3-0-6) 1
 258333-4 Animal Behavior : 3 (2-3-5) 1
 258361-5 Practice and Instrumentation in Biology : 2 (1-3-3) 1-4
 261301-4 Methods of Physics I : 3 (3-0-6) 1
 261452-2 Nuclear and Particle Physics : 3 (3-0-6) 1
 262206-1 Electromagnetism for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 262364-1 Solar Thermal Energy : 3 (3-0-6) 1
 273453-3 Decision Support Systems : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00001236-1 Living Management : 3 (2-2-5) 901-902
 180221-1 Principles of Pharmacology : 2 (1-2-3) 1
 199331-4 Pharmacology I : 4 (3-3-7) 1
 205334-1 English Morphology and Syntax : 3 (3-0-6) 1-2
 206301-3 Introduction to China : 3 (2-2-5) 1-2
 206441-4 Chinese Writing II : 3 (2-2-5) 1-2
 207301-3 Japanese 5 : 3 (2-2-5) 1-2
 213361-3 Training and Human Capital Development : 3 (2-2-5) 1
 213378-1 Occupational Safety and Health Management : 3 (3-0-6) 1
 219301-2 French V : 3 (2-2-5) 1
 221481-1 Korean Translation II : 3 (2-2-5) 1
 230307-3 Criminal Procedure Law : 3 (2-2-5) 1-2
 835332-3 Practicum in Individual Counseling : 3 (1-4-4) 1
 900313-2 Korean III : 3 (2-2-5) 901
 900323-2 Chinese III : 3 (2-2-5) 901
 900333-2 Japanese III : 3 (2-2-5) 901
 900393-2 Thai III : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00157202-2 Applied Physical Chemistry for Cosmetic Sciences : 3 (3-0-6) 1
 180312-1 Pharmaceutical Analysis II : 4 (3-3-7) 1-2
 201221-4 Thai Music Skills (Voice) 3 : 3 (2-2-5) 1
 205334-1 English Morphology and Syntax : 3 (3-0-6) 3-5
 214342-2 Financial Securities : 3 (3-0-6) 1
 222103-2 Financial Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 222403-2 Seminar in Financial Accounting : 3 (3-0-6) 1
 222431-2 Seminar in Financial Accounting : 3 (3-0-6) 1
 224214-2 Global Culture for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 224231-2 Art of Communications and Services : 3 (2-2-5) 1
 224366-1 Personality Development for Airline Business : 3 (2-2-5) 1
 301303-2 Engineering Statistics : 3 (3-0-6) 1-4
 301424-3 Automated Manufacturing Systems : 3 (2-3-5) 1
 303211-3 Electrical Circuit Analysis I : 3 (3-0-6) 1
 305385-3 Embedded System I : 3 (2-3-5) 1-2
 401206-1 Human Gross Anatomy II : 3 (2-3-5) 1
 551113-1 Introduction to Public Health : 3 (2-2-5) 1-3
 557311-1 Ergonomics and Environmental and Working Physiology : 3 (2-2-5) 1
 557441-2 National and International Standard for Occupational Health and Safety : 2 (1-3-3) 1
 651408-2 Application of Health Information : 2 (1-2-3) 1
 815144-1 Modern Management and Entrepreneurship : 3 (3-0-6) 1
 830221-2 Statistics and Computer for Social Sciences Research 1 : 3 (2-2-5) 2
 833319-1 Marxist Political Theory : 3 (3-0-6) 1
 834262-1 History of Modern Europe : 3 (2-2-5) 1
 835121-1 General Psychology : 3 (3-0-6) 1
 905354-1 International Entrepreneurship : 3 (2-2-5) 901
 912221-1 Procurement Management : 3 (3-0-6) 1
10:00 - 11:00230460-4 Telecommunication Law and Digital Economy : 2 (2-0-4) 1
 501177-2 Nursing Information and Communication Technology : 2 (2-0-4) 1
 830102-2 Basic Concepts of Ecological Systems : 3 (3-0-6) 1
10:00 - 12:00402323-2 Autopsy Pathology Techniques : 2 (1-2-3) 1
 415300-1 Basic Forensic Science : 3 (2-3-5) 1
 808402-1 Corporate Governance : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 14:30107100-3 Overview of Agricultural Science : 3 (2-3-5) 1
 255326-1 Insurance Statistics : 3 (2-2-5) 1
 273261-1 Platform Technology : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 1-26,28-41,43-45
 207111-2 Japanese Society and Culture : 3 (2-2-5) 1-2
 207423-2 Japanese Interpretation for Specific Purpose : 3 (2-2-5) 1
 221101-4 Korean Language I : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 901
 224223-3 Creative Thinking for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 369481-2 Science Teaching : 3 (2-2-5) 1
 551355-2 Public Health Nutrition : 2 (1-2-3) 1-3
 601310-1 Occlusion I : 1 (1-0-2) 1
 904211-2 Introduction to English Sound System : 3 (2-2-5) 901
 904362-2 English for International Business : 3 (2-2-5) 901
 909204-2 Principles of Economics : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00199453-2 Applied Pharmacotherapeutics II : 5 (3-6-9) 1
 201111-4 Development of Thai Music Notation : 3 (3-0-6) 1
 201313-1 Introduction to Music Research Methodology : 3 (2-2-5) 1
 201461-4 Thai Music Skill (Piphat) 7 : 3 (2-2-5) 1-2
 205454-1 Advanced Translation : 3 (3-0-6) 1-4
 206121-3 Chinese Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1-3
 208231-3 Literature and Society : 3 (2-2-5) 1
 214211-3 Microeconomics 2 : 3 (2-2-5) 1-2
 222201-3 Intermediate Accounting I : 3 (2-2-5) 1-2
 224318-1 Information Technology and Innovation for Tourism and Hospitality Management : 3 (2-2-5) 1
 266301-3 Mycology : 3 (2-3-5) 1
 266381-2 Basic Scientific Instrumentation and Laboratory Administration and Management : 4 (3-3-7) 1
 266471-4 Industrial Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 301470-1 Industrial Engineering Laboratory I : 2 (1-3-3) 1-2
 302321-2 Mechanics of Solids : 3 (3-0-6) 1-3
 303433-3 Power System Stability : 3 (3-0-6) 1
 303473-3 Microwave Engineering : 3 (3-0-6) 1-2
 303491-4 Special Topics in Electrical Engineering I : 3 (2-2-5) 1
 305172-2 Computer Programming Laboratory : 1 (0-3-1) 1-2
 312203-2 Chemical Engineering Thermodynamics I : 3 (3-0-6) 1-2
 312461-1 Energy and Environmental Management : 3 (2-2-5) 1
 551356-1 Holistic Health Promotion : 3 (2-2-5) 1
 552261-2 Thai Traditional Therapeutic Massage I : 2 (1-2-3) 1
 814100-1 Concept and Theory of communication : 3 (2-2-5) 1
 815132-1 Innovative Human Resource Management : 3 (2-2-5) 1
13:30 - 16:30180312-1 Pharmaceutical Analysis II : 4 (3-3-7) 1-2
14:00 - 16:30808304-2 Financial Risk Analysis and Risk Management : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 17:00221472-1 Korean for Business and Secretary Work : 3 (2-2-5) 1
 221473-2 Korean for Business : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00108401-2 LogisticsandSupply ChainManagement : 3 (3-0-6) 1
 273387-1 Mobile Application Development : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  19 ตุลาคม 2564
08:00 - 11:00252373-1 Introduction to Mathematical Modeling : 3 (2-2-5) 1
 255374-1 Statistical Techniques in Data Mining : 3 (2-2-5) 1
 256100-1 From Alchemy to Chemistry: History and Evolution : 1 (1-0-2) 1
 256327-1 Organic Compounds and Real-Life Applications : 3 (3-0-6) 1
 256433-2 Inorganic Material Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256453-3 Application of Analytical Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256466-2 Introduction to Material Science : 3 (2-2-5) 1
 258302-1 General Physiology : 4 (4-0-8) 1
 262210-2 Electric Circuit Analysis : 3 (2-2-5) 1
 273201-1 Communicative English for Academic Analysis in Computer Technology : 1 (0-2-1) 1-2
08:30 - 11:30412212-1 Basic Microbiology and Parasitology : 3 (2-3-5) 1-3
09:00 - 11:00154306-3 Pharmacology for Dentistry I : 2 (2-0-4) 1
 157414-2 Cosmetic Packaging and Labeling : 2 (2-0-4) 1
 205344-4 Introduction to English Poetry : 3 (3-0-6) 1-5
 207402-2 Introduction to Japanese Linguistics : 3 (2-2-5) 1
 224334-1 Front Office Management and Operations : 3 (2-2-5) 1
 776261-1 ASEAN Languages, Culture and Folklore : 3 (3-0-6) 1
 784201-1 Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century : 3 (3-0-6) 1
 835241-2 Industrial Psychology : 3 (3-0-6) 1
 901340-3 Research Methodology in Hospitality and Tourism : 3 (2-2-5) 901
 902351-3 Strategic Human Resource Management : 3 (2-2-5) 901
 904341-2 Advanced English Composition : 3 (2-2-5) 901
 905452-1 ASEAN and International Trading Blocs : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00157202-2 Applied Physical Chemistry for Cosmetic Sciences : 3 (3-0-6) 1
 199552-2 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6-9) 1
 201141-4 Thai Music Skill (String) 1 : 3 (2-2-5) 1
 201331-3 Fieldwork of Music : 3 (2-2-5) 1
 201421-2 Thai Music Skills (Voice) 7 : 3 (2-2-5) 1
 207121-1 Japanese Speaking and Listening 1 : 3 (2-2-5) 1
 207221-1 Japanese Speaking and Listening III : 3 (2-2-5) 2
 214241-2 Money and Banking : 3 (3-0-6) 1
 214341-2 Economics of Money Banking and Financial Market : 3 (3-0-6) 1
 222306-2 Accounting Information Systems : 3 (2-2-5) 1-2
 224252-2 Recreation for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 224262-1 Introduction to Airline Business : 3 (2-2-5) 1
 230452-4 Law on the Preservation of Natural Resources, Environment, Art and Culture : 3 (3-0-6) 1
 301201-1 Thermofluids : 3 (3-0-6) 1
 402211-3 Cell and Histology : 3 (2-3-5) 1-2
 411351-1 Medical Molecular Biology : 3 (2-3-5) 1
 552111-3 Introduction to Applied Thai Traditional Medicine : 1 (1-0-2) 1
 557321-3 Industrial Process and Hazards : 2 (1-2-3) 1
 557421-3 Occupational Health and Safety Management : 2 (1-2-3) 1
 601250-1 Dental Anatomy : 2 (1-3-3) 1
 833300-2 Research Methodology in Political Science : 3 (2-2-5) 2
 834211-2 Approaches and Contemporary Academic Writing in History : 3 (2-2-5) 1-3
 835122-1 Developmental Psychology : 3 (3-0-6) 1
09:30 - 12:00808324-1 Fixed-Income Securities Analysis and Valuation : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00383401-1 Culture and English Language Teaching : 3 (3-0-6) 1-2
 407312-4 Medical Parasitology : 3 (2-3-5) 1-1,3-3
11:30 - 14:30107304-1 Principles of Plant Propagation and Tissue Culture : 3 (2-3-5) 1
 107330-1 Economic Orchid Production : 3 (2-3-5) 1-2
 108402-2 Agro-Industrial Entrepreneurship : 2 (2-0-4) 1
 118202-3 Water Sciences : 3 (2-2-5) 1
 255282-1 Statistical Programming : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00205251-3 Introduction to Translation : 3 (3-0-6) 1-8
 206111-6 Chinese I : 3 (2-2-5) 1-2
 835311-2 Experimental Psychology : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00214110-3 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 1-4
13:00 - 15:30909101-1 International Business Management : 3 (2-2-5) 902
13:00 - 16:00180322-1 Integrative Pharmacotherapy II : 3 (2-3-5) 1
 199453-2 Applied Pharmacotherapeutics II : 5 (3-6-9) 1
 207121-1 Japanese Speaking and Listening 1 : 3 (2-2-5) 2
 207221-1 Japanese Speaking and Listening III : 3 (2-2-5) 3
 214251-3 Thai Economy, Local Economy and Current Economic Issue : 3 (3-0-6) 1
 221341-4 Introduction to Korean Literature : 3 (3-0-6) 1
 222203-2 Taxation I : 3 (2-2-5) 1
 222411-2 Strategic Cost Management : 3 (3-0-6) 1
 230201-3 Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment Law : 3 (3-0-6) 1-2
 301436-2 Industrial Cost Analysis : 3 (3-0-6) 1
 302452-1 Food Mechanical Process Engineering : 3 (3-0-6) 1
 303426-3 Electrical System Design : 3 (3-0-6) 1
 304344-3 Principle of Hydrology : 3 (3-0-6) 1
 309314-1 Polymeric Materials : 3 (2-2-5) 1
 312202-2 Chemical Engineering Principles and Calculations : 3 (3-0-6) 1
 312309-1 Transport Phenomena : 3 (3-0-6) 1
 551362-1 Medicine Utilization in Public Health : 3 (2-2-5) 1-3
 551436-1 Planning and Public Health Project Evaluation : 3 (2-2-5) 1-2
 552363-2 Thai Traditional Therapeutic Massage III : 2 (1-2-3) 1
 601250-1 Dental Anatomy : 2 (1-3-3) 1
 815214-1 Smart Innovation and Customer Insight : 3 (2-2-5) 1
 835251-1 Introduction to Clinical Psychology : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 17:00651312-2 Clinical Chemistry II : 3 (2-2-5) 1
 814102-2 Speech Communication : 3 (2-2-5) 2
14:00 - 16:00230410-3 Intellectual Property Law : 2 (2-0-4) 1
14:00 - 16:30230309-4 Insurance Law : 2 (2-0-4) 1
 230415-3 Industrial Law : 2 (2-0-4) 1
15:00 - 16:00651407-3 Technology and Instrument in Medical Technology : 1 (1-0-2) 1
15:00 - 17:00205373-3 English for Tourism : 3 (2-2-5) 1-2
 206211-5 Chinese III : 3 (2-2-5) 1-3
 207281-2 Japanese Skills I : 3 (2-2-5) 1
 221101-4 Korean Language I : 3 (2-2-5) 2
 366408-1 Language and Culture : 3 (2-2-5) 1
 378313-1 Science Project : 3 (2-2-5) 1
 776371-2 Follklore and Beauty : 3 (3-0-6) 1
 778202-2 Vietnamese II : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00108321-1 Chemistry of Food and Agricultural Products : 3 (2-3-5) 1-3
17:00 - 19:00830361-2 Meditation for Life Development : 3 (2-2-5) 1-2
 วันที่  20 ตุลาคม 2564
08:00 - 11:00256324-4 Chemistry of Natural Products : 3 (3-0-6) 1
 256435-2 Chemistry of Supramolecules and Sensors : 3 (3-0-6) 1
 258337-1 Vertebrate Zoology : 3 (2-3-5) 1
 258464-2 Basic Bioinformatics : 3 (2-3-5) 1
 273482-2 Human-Computer Interaction : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 15:00651342-4 Clinical Microbiology I : 3 (2-3-5) 1
09:00 - 10:00224472-1 English for Tourism Personnel : 3 (2-2-5) 1-2
 230486-4 Special Topic on Civil and Business Law : 2 (1-2-3) 1
09:00 - 10:30230446-4 Special Topic on Criminal Law : 2 (1-2-3) 1
09:00 - 11:00157352-2 Law and Ethics Related to Cosmetic Sciences and Natural Products : 2 (2-0-4) 1
 206315-1 Basic Chinese III : 3 (2-2-5) 1-1,3-3
 209114-1 Meaning System : 3 (2-2-5) 1
 219131-1 French Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1
 224232-2 Principles of Hotel Management : 3 (2-2-5) 1
 229201-1 Indonesian Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1
 230422-3 International Organization Law : 2 (2-0-4) 1
 776301-1 Local Folklore : 3 (3-0-6) 1-2
 784103-2 Western Philosophy : 3 (3-0-6) 1
 902356-3 Training and Development in the 21st century : 3 (2-2-5) 901
 904231-3 Reading in Business and Discussion : 3 (2-2-5) 901
 909206-1 Principles of Accounting : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30905411-1 Current Issues in International Business Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00199303-1 Introduction to Pharmaceutical Chemistry : 2 (2-0-4) 1
 199433-1 Principles of Toxicology : 3 (3-0-6) 1
 207121-1 Japanese Speaking and Listening 1 : 3 (2-2-5) 3
 207221-1 Japanese Speaking and Listening III : 3 (2-2-5) 1
 214114-1 Introduction to Microeconomics : 3 (3-0-6) 2-3
 214328-1 Public Economics : 3 (3-0-6) 1
 222335-1 Accounting for Small and Medium-Sized Enterprises : 3 (3-0-6) 1
 266382-3 Microbiological Laboratory Quality Assurance : 3 (2-3-5) 1
 302368-2 Laboratory for Mechanical Engineers I : 1 (0-3-1) 1
 401316-1 Human Identification from Anatomy : 3 (2-3-5) 1-2
 402374-1 Basic Forensic Anthropology : 3 (2-3-5) 1
 411202-1 Metabolism of Biomolecules : 3 (2-3-5) 1
 551212-2 Health Education and Behavioral Sciences : 3 (2-2-5) 1-5
 551432-2 Environmental Health : 3 (2-2-5) 1-3
 552181-3 Ancient Languages in Thai Traditional Scriptures : 3 (2-3-5) 1
 557351-1 Industrial Hygiene : 3 (2-2-5) 1
 557461-1 Industrial Psychology for Occupational Health and Safety : 2 (1-2-3) 1
 601230-1 Dental Material Sciences : 3 (3-0-6) 1
 701336-2 Construction and Building System IV : 3 (2-3-5) 1
 701438-1 Environmental Engineering and Ecological System : 3 (3-0-6) 1
 701468-2 Creative Thinking in Designs : 3 (3-0-6) 1
 815220-1 Technology and Innovation Management : 3 (2-2-5) 1
 830103-2 Theoretical Approaches to Social Development : 3 (3-0-6) 1
 833100-2 Writing and Inquiry in Political Science : 3 (2-2-5) 3
 834381-2 History of Popular Culture : 3 (2-2-5) 1
 835329-1 Community Psychology : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 15:00814202-1 Communication for Persuasion : 3 (2-2-5) 1-2
09:30 - 16:30208111-3 Public Speaking : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00214114-1 Introduction to Microeconomics : 3 (3-0-6) 1
 214114-2 Microeconomics : 3 (3-0-6) 1
 231355-1 Business Analysis : 3 (2-2-5) 1
 307101-1 Introduction to Environmental Engineering Profession : 1 (0-3-1) 1
 307321-3 Environmental Unit Operations and Processes : 3 (3-0-6) 1
 366304-2 Curriculum Development : 3 (2-2-5) 3
 601351-1 Cariology : 1 (1-0-2) 1
 808201-2 Information Technology for Finance : 2 (1-2-3) 1-4
11:30 - 14:30107344-1 Plant Genetic Resources : 3 (2-3-5) 1
12:00 - 14:00776311-1 World Mythology : 3 (3-0-6) 1-3
13:00 - 15:00001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 901-902
 366304-2 Curriculum Development : 3 (2-2-5) 2
 901364-2 Arts of Housekeeping : 3 (2-2-5) 901
 905355-1 Principles of Taxation : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00201161-3 Thai Music Skill (Piphat) 1 : 3 (2-2-5) 1
 201341-4 Thai Music Skill (String) 5 : 3 (2-2-5) 1-2
 207401-3 Japanese 7 : 3 (2-2-5) 1
 214373-1 Economics of Transnational Businesses : 3 (3-0-6) 1
 214434-1 Operation Research for Economists : 3 (2-2-5) 1
 222423-2 Forensic Accounting : 3 (3-0-6) 1
 230303-2 Family Law : 3 (2-2-5) 1
 301100-1 Basic Tool and Machine Workshops : 1 (0-3-1) 1-2
 301496-4 Selected Topics in Industrial Engineering : 3 (3-0-6) 1
 302212-2 Engineering Mechanics II : 3 (3-0-6) 1-2
 303429-4 Illumination Engineering : 3 (3-0-6) 1
 303475-4 Optical Communications : 3 (3-0-6) 1-2
 309315-1 Materials Laboratory II : 1 (0-3-1) 1
 551452-2 Aging Health Care : 3 (2-2-5) 1-2
 552311-3 Biostatistics and Research in Public Health : 3 (2-3-5) 1
 707314-2 History of Eastern Art : 2 (1-2-3) 1
13:30 - 16:30180322-1 Integrative Pharmacotherapy II : 3 (2-3-5) 1
14:00 - 15:30230478-2 Introduction to Law : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 17:00231370-3 Web Servers and Services : 3 (2-2-5) 1
 912111-1 Finance and Accounting for Business : 3 (3-0-6) 1-2
15:00 - 17:00834242-1 History of Modern Southeast Asia : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  21 ตุลาคม 2564
08:00 - 11:00256353-1 Laboratory for Instrumental Methods of Chemical Analysis : 2 (0-6-3) 1-3
09:00 - 11:00001211-2 English Listening and Speaking for Communication : 3 (2-2-5) 901-903
 199542-2 Social and Behavioral Aspects in Pharmacy : 2 (2-0-4) 1
 205361-3 English for Business : 3 (3-0-6) 1
 205371-3 Business English I : 3 (3-0-6) 1-2
 205371-4 Business English : 3 (3-0-6) 1-2
 224327-1 Contemporary Marketing for Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 1
 230402-2 Public International Law : 3 (2-2-5) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-14
 901101-2 Psychology for Service Industry : 3 (2-2-5) 901
 901242-3 Tourist Behavior and Service Psychology in Tourism Industry : 3 (2-2-5) 901
 902242-2 Organisational Behavior : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30230402-2 Public International Law : 3 (2-2-5) 2
 230403-3 Taxation Law : 3 (3-0-6) 1
 909205-1 Human Resource Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00157304-2 Good Manufacturing Practice and Process Validation : 2 (2-0-4) 1
 180211-1 Pharmacognosy II : 2 (2-0-4) 1
 199411-2 Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy II : 3 (2-3-5) 1-2
 201454-2 Seminar in Thai Music : 3 (2-2-5) 1
 214433-4 Economics of Entrepreneur : 3 (3-0-6) 1
 222101-4 Principles of Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 222200-2 Managerial Accounting : 3 (2-2-5) 1-3
 231322-2 Information Systems Planning and Management : 3 (2-2-5) 1-2
 402212-2 Human Gross Anatomy : 4 (3-3-7) 3
 402212-3 Human Gross Anatomy : 3 (2-3-5) 1-2
 412347-1 Principles of food safety : 3 (2-3-5) 1-2
 415251-1 Medical Analytical Chemistry : 3 (2-3-5) 1-2
 551318-1 Occupational Health and Safety : 3 (2-2-5) 1
 551328-1 Environmental Health and Occupational Health Research : 2 (1-2-3) 1
 551471-3 Public Health Research : 3 (2-2-5) 1-3
 557422-3 Fire and Chemical Emergency Management : 2 (1-2-3) 1
 601331-4 Removable Denture : 4 (4-0-8) 1
 651404-1 Toxicology in Medical Technology : 2 (1-2-3) 1
 834152-1 History of East Asia : 3 (2-2-5) 1
 834224-1 Art History and Archaeology : 3 (2-2-5) 1
 905318-1 International Logistics Management : 3 (2-2-5) 902
 905318-2 International Logistics and Supply Chain Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 15:00814102-2 Speech Communication : 3 (2-2-5) 3
10:00 - 12:00601221-1 Professional Development : 1 (1-0-2) 1
11:30 - 14:30108371-2 Food Standards Sanitation and Environment : 3 (2-3-5) 1-3
 108431-2 Human Nutrition and Health : 3 (3-0-6) 1
 258362-1 Biological Techniques : 3 (2-3-5) 1
 258363-1 Scientific Illustration : 3 (1-4-4) 1
 258365-1 Introductory Biotechnology : 3 (2-3-5) 1
 258424-3 Aquatic Plants : 3 (2-3-5) 1
12:00 - 15:00781101-1 ASEAN Cultural Studies : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00312373-1 Unit Operation Laboratory I : 1 (0-3-1) 1-2
13:00 - 15:30902337-3 Current Trends and Issues in Human Resource Management : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00180331-1 Basic Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics : 2 (2-0-4) 1
 214337-1 Project Analysis : 3 (2-2-5) 1
 214352-3 Introduction to Regional Economics : 3 (3-0-6) 1
 222404-2 Research Methodology : 3 (2-2-5) 1
 230203-2 Criminal Law : General Principles : 3 (2-2-5) 1-2
 312271-1 Basic Chemistry Laboratory for Chemical Engineering : 1 (0-3-1) 1-2
 551253-1 Family and Reproductive Health : 3 (2-2-5) 1-3
 551435-3 Development of Innovation for Public Health Solution : 2 (1-2-3) 1-2
 552343-3 Thai Traditional Pharmacy III : 2 (1-2-3) 1
 601332-4 Removable Partial Denture Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 815240-1 Marketing Informatics and Business Intelligence : 3 (2-2-5) 1
 830342-2 Thai Local Administration : 3 (3-0-6) 1
 833331-3 Comparative Public Administration : 3 (3-0-6) 1
 835221-2 Psychology of Learning and Behavior Modfiication : 3 (2-2-5) 1
 912121-1 Logistics and Supply Chain Management : 3 (3-0-6) 1-2
13:00 - 17:00814102-2 Speech Communication : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 16:30261101-3 Physics I : 4 (3-2-7) 1-21
 261101-4 Physics 1 : 4 (3-2-7) 1
 วันที่  22 ตุลาคม 2564
08:00 - 11:00108381-1 Principles of Food Microbiology : 4 (3-3-7) 1-3
 108471-1 Quality Assurance and Safety System in Food Industry : 2 (1-2-3) 1
09:00 - 12:00551418-3 Public Health Law and Ethics : 3 (2-2-5) 1-3
 557453-2 Industrial Hygiene Practice : 2 (0-6-3) 1-2
 วันที่  23 ตุลาคม 2564
09:00 - 12:00231380-1 Business Software Package : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00231353-1 Digital Marketing : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  24 ตุลาคม 2564
09:00 - 11:00199311-2 Introduction to Pharmacognosy : 2 (1-3-3) 1
 199333-2 Biopharmaceutics and Pharmacokinetics : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 12:00157321-3 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products II : 3 (2-3-5) 1
10:00 - 12:00231433-1 Enterprise Systems : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00231100-4 Statistics for Decision Making in Business : 3 (2-2-5) 1-2
14:00 - 16:00231410-2 Academic English in Business Computing : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00157321-3 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products II : 3 (2-3-5) 1