ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 มกราคม 2565
 2.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 มกราคม 2565
 3.รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ภาคเรียน 2/2564(ด่วนมาก)

ระบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2564
New Student Registration Naresuan University acadyear 2021


ENTER..

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2564
 4.แนวทางการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564(ด่วนมาก)

Click อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968312   วันที่ประกาศ   18 ตุลาคม 2564
 5.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและสอบโดยระบบออนไลน์(ด่วนมาก)

Click อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา 055-968-312   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2564
 6.ตรวจสอบสถานะการคืนเงิน(ด่วน)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2564
 7.ขั้นตอนการยื่นสำเร็จการศึกษา(ด่วน)
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา โทร.055968314-5   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2564
 8.แบบประเมินระบบ REG

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ (Reg) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2564
 9.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
 10.การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวทางการดำเนินการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดประกาศ..

ประกาศโดย   งานส่งเสริมการจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา โทร 055968316-7   วันที่ประกาศ   16 เมษายน 2564
 11.พิมพ์ใบเสร็จ online
คู่มือการใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์

***สามารถสั่งพิมพิมพ์ได้หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ
ประกาศโดย   Financial Divion Tel: 0-5596-1167 , 0-5596-1168   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
 12.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550